En dame sitter på gulvet med en kaffekopp og har malingspann rundt seg.

Inneklima og radon

Vi vet at det er økt risiko for utvikling av kreft ved eksponering av radongass. Hvor stor er risikoen, hvilket ansvar har styret for å foreta en risikovurdering og når må det iverksettes tiltak?

Når:
Hvor:
OBOS, Hammersborg Torg 1, Oslo
Pris:
Kr 1 450 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist:
Torsdag 23. januar.

Byggene våre blir tettere og bruken av boligene har endret seg opp gjennom tiden. Dette medfører at inneklimaet kan ha blitt dårligere, noe som igjen medfører økt risiko for astma- og allergiplager.

Forhold som kan påvirke innemiljøet negativt:

Radon, luftforurensinger, muggsopp, avgassing fra materialer, relativ luftfuktighet, lufttemperatur m.m.  
Kurset beskriver de vanligste problemområdene og hvilke tiltak som bør iverksettes. Du får også tips til hvordan du kan informere beboere om riktig bruk av boligen og hva de må tenke på ved endringer i leilighetene.
Kurset gir også tips til hvordan styret bør forholde seg når noen ønsker å flytte kjøkken eller gjennomføre andre bygningsmessige tiltak i leiligheten som kan påvirke nabo eller fellesskapet (nye rørføringer, bytte sluk, ventilasjonstiltak m.m.)

Kursholder: 

Geir Iver Tvedt, Innemiljø- og ventilasjonsrådgiver, OBOS Prosjekt AS.

Påmeldingsfrist: 

Torsdag 23. januar. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom

Kurset passer for: 

Alle styreledere og styremedlemmer i boligselskaper.