Logo-OBOS-hostseminar

Høstseminar på Hamar

Vi inviterer styremedlemmer på Hamar til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Når:
Hvor:
Hamar Teater, Strandgata 23
Pris:
Kr 890 før 20. juni, deretter kr 990 pr deltaker.
Påmeldingsfrist:
Fredag 4. september

Denne gangen gir vi deg også muligheten til å få et introduksjonskurs i Styrerommet og Vibbo i forkant av høstseminaret fra kl. 14-16. I denne perioden kan du også slå av en prat med våre jurister, tekniske rådgivere og medarbeidere i OBOS-banken.

Program

16:15 Servering av mat og drikke. Du kan også besøke våre stands.

17:00 Velkommen 

Om å bo sammen

Om fellesskap, forskjeller, samarbeid og etikk.
v/Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor ved Bjørknes Høyskole.

Det gode naboskapet, men hva når det oppstår uenighet?

Konflikthåndtering og styrets valgmuligheter v/juridisk avdeling i OBOS

Dugnadsånd og bærekraft er vår egenart

v/Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Tidligere byråd for byutvikling i Oslo kommune, statssekretær i kulturdepartementet, lang fartstid i norsk politikk og bred erfaring med boligpolitikk.

Pause med kaffe og kaker. Du kan også besøke våre stands.

Vedlikehold og miljørettet utvikling av boligselskap

Hvordan kan vi vedlikeholde og utvikle bygningsmassen for å møte framtidens behov og miljøutfordringer - styrets ansvar og myndighet knyttet til vedlikehold? v/ OBOS Prosjekt AS og juridisk avdeling i OBOS

Hvordan forenkle styrearbeidet med digitale løsninger

Vi deler av våre beste erfaringerviser nyheter på Styrerommet og Vibbo og deler planene våre for videre utvikling.

Utdeling av pris for beste Vibbo 2020

Vi deler ut priser til de som har satt opp de beste Vibbo-sidene for sitt boligselskap. 

20:45 Takk for i dag!

Praktisk informasjon

Pris: kr 890,- pr. pers inkl. servering ved påmelding før 20. juni. Etter denne datoen vil prisen stige til kr 990,- .

Avmeldingsfrist: Fredag 4. september. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Høstseminaret er en god anledning til å utveksle erfaringer på tvers av borettslag og sameier.