Tre personer, to menn og en dame sitter ved et bord og har styremøte.

Forberedelse til generalforsamling og årsmøte

Hvordan var det nå igjen? Hvem har lov til å stemme? Hva er møteleders rolle? Hvilket flertall kreves? Hvilke saker skal og kan man ta opp?

Når:
Hvor:
Inger Bang Lunds vei 4 (Møterom/Auditorium «Cebelle» i 1. etg), 5059 Bergen
Pris:
Kr 1 450 per deltager. Enkel servering er inkludert
Påmeldingsfrist:
Mandag 27. januar

Generalforsamlingen/årsmøtet er boligselskapets øverste beslutningsorgan. Det er her styret skal legge frem hva som er gjort det siste året og eventuelt presentere planer for neste år. En profesjonell og god gjennomføring av generalforsamlingen/årsmøtet gjør boligeierne trygge på at styret utfører sitt mandat til fellesskapets beste.

Grunnlaget for en god gjennomføring ligger i forberedelsene. Jo tidligere styret kommer i gang med forberedelser av styrets beretning og forslag til saker som skal behandles, desto lettere blir gjennomføringen av selve møtet.

På generalforsamlingen/årsmøtet har beboerne anledning til å komme med spørsmål. Deltar du på kurset, blir du bedre rustet til å gjennomføre årets generalforsamling/årsmøte på en god måte.

Disse temaene skal vi behandle og diskutere:

  • Lovkrav
  • Saksforberedelse og styrebehandling
  • Møteledelse og gjennomføring
  • Fremleggelse av regnskap og styrets beretning
  • Protokollføring

Kursholder: 

Helge Minge, forvaltningssjef i OBOS Stor-Bergen.

Påmeldingsfrist: 

Mandag 27. januar. Påmeldingen er bindende etter at fristen går ut. Gjelder også ved sykdom.

Kurset passer for: 

Nye og mer erfarne styremedlemmer som ønsker å friske opp sine kunnskaper.