Kurs

Vi tilbyr mange relevante kurs for deg som er styremedlem, i hele landet.

Kategorier
Laster resultat

februar 2020

Hamar

Forberedelse til generalforsamling og årsmøte

Hvordan var det nå igjen? Hvem har lov til å stemme på generalforsamling og årsmøte? Hva er møteleders rolle? Hvilket flertall kreves? Hvilke saker skal tas opp? Hvilke saker kan man ta opp?

mars 2020

Oslo

Utemiljø

Dette kurset skal gi deg økt kompetanse om det å forvalte et uteareal. Du vil få kunnskap til å ta gode og varige avgjørelser for deres uteområde.

Fredrikstad

Utleie og korttidsutleie i boligselskap

Fra 1. januar 2020 innføres nye regler for korttidsutleie i borettslagsloven og eierseksjonsloven. Hvor mye kan beboerne leie ut, og hvilken plikt har styret til å forfølge utleie?

Oslo

Mislighold

Oppfølging av mislighold kan være en vanskelig oppgave for styrene, derfor har vi utviklet dette kurset for at du som styremedlem skal bli trygg på bruken av regelverket.

Oslo

HMS-internkontroll i boligselskaper

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

Oslo

Kommunikasjon

For å lykkes i styrearbeidet er det viktig å kunne kommunisere godt med både beboere og de andre styremedlemmene.

Oslo

Introduksjon til Styrerommet.no

Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og årsmøter. Vi tar en gjennomgang av innholdet.

april 2020

Oslo

Mobilfotografering

Dårlige bilder på nett og sosiale medier er nesten verre enn ingen bilder. Kurset er for deg som vil ta gode bilder med mobilen, som kan brukes på nettsider, sosiale medier og til dokumentasjon.

Oslo

Introduksjon til Styrerommet.no

Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og årsmøter. Vi tar en gjennomgang av innholdet.

mai 2020

Oslo

HMS-internkontroll i boligselskaper

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

Stavanger

HMS-internkontroll i boligselskaper

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

Oslo

Introduksjon til Styrerommet.no

Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og årsmøter. Vi tar en gjennomgang av innholdet.

Fredrikstad

Styrearbeid i boligselskaper

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Oslo

Forsikring

Forsikring kan virke litt komplisert. Hva er egentlig inkludert og dekket av bygningsforsikringen? På dette kurset gir vi deg svarene.

Ålesund

Styrearbeid i boligselskaper

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

juni 2020

Oslo

Styrearbeid i boligselskaper for nybegynneren

Hva vil det si å være styreleder eller et styremedlem? Et styreverv består av mange oppgaver. Noen er enkle og tydelige. Noen bærer preg av rutine, mens andre kan virke utfordrende.

Oslo

Styrearbeid i boligselskaper for den mer erfarne

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Asker & Bærum

Introduksjon til Vibbo og Styrerommet.no

Denne ettermiddagen tar vi en gjennomgang av Vibbo og Styrerommet.no så du kan få best mulig utbytte av verktøyene.

Oslo

Introduksjon til Styrerommet.no

Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og årsmøter. Vi tar en gjennomgang av innholdet.