Kurs

Vi tilbyr mange relevante kurs for deg som er styremedlem, i hele landet. På grunn av den uavklarte situasjonen mht. koronaviruset, har OBOS besluttet å avlyse alle kurs og seminarer, frem til sommeren. Vi tilbyr noen webinarer før sommeren og har satt opp fysiske kurs igjen etter ferien.

Velg område
Kategorier
Laster resultat

august 2020

Webinar

Webinar - Styrerommet.no

Styrerommet.no gjør styrearbeidet enklere. På dette webinaret tar vi en gjennomgang av hvordan du best kan bruke modulene styremøter og oppgaver.

Webinar

Webinar - Styrerommet.no

Styrerommet.no gjør styrearbeidet enklere. På dette webinaret tar vi en gjennomgang av hvordan du best kan bruke modulene filer og dokumenter samt leverandører og avtaler.

Fredrikstad

Styrearbeid i boligselskaper

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Oslo

Styrearbeid i boligselskaper for nybegynneren

Hva vil det si å være styreleder eller et styremedlem? Et styreverv består av mange oppgaver. Noen er enkle og tydelige. Noen bærer preg av rutine, mens andre kan virke utfordrende.

Oslo

HMS-internkontroll i boligselskaper

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

september 2020

Oslo

Styrearbeid i boligselskaper for den mer erfarne

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Oslo

Konflikthåndtering

Som tillitsvalgt kan du komme opp i situasjoner som er vanskelige å håndtere på en god måte. I slike tilfeller vil det være en fordel å ha god innsikt i hvilke lover, regler og vedtekter som gjelder.

Ålesund

Styrearbeid i boligselskaper

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Hamar

Høstseminar på Hamar

Vi inviterer styremedlemmer på Hamar til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Tønsberg

Høstseminar i Tønsberg

Vi inviterer styremedlemmer i Vestfold til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Oslo

Høstseminar i Oslo 1409

Vi inviterer styremedlemmer i Oslo-området til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Stor-Bergen

Høstseminar i Bergen

Vi inviterer styremedlemmer i Bergens-området til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Oslo

Økonomi i boligselskapet for nybegynneren

Er du ny i styret eller synes du økonomi er vanskelig å forstå? Dette kurset skal gi ikke-økonomer en bedre forståelse av regnskap og budsjettering.

Stavanger

Høstseminar i Rogaland

Vi inviterer styremedlemmer i Rogaland til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Oslo

Høstseminar i Oslo 2209

Vi inviterer styremedlemmer i Oslo-området til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Fredrikstad

Høstseminar i Fredrikstad

Vi inviterer styremedlemmer i Østfold til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Ålesund

Høstseminar i Ålesund

Vi inviterer styremedlemmer i Ålesund-området til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

Stor-Bergen

Styrearbeid i boligselskaper for nybegynneren

Hva vil det si å være styreleder eller et styremedlem? Et styreverv består av mange oppgaver. Noen er enkle og tydelige. Noen bærer preg av rutine, mens andre kan virke utfordrende.

Trondheim

Høstseminar i Trondheim

Vi inviterer styremedlemmer i Trondheims-området til årets høstseminar. I år er vi på «turnè» med et spennende program som er aktuelt uansett hvor du bor. Vi håper og tror at seminaret vil gi deg faglig påfyll og inspirasjon til styrearbeidet.

oktober 2020

Oslo

Økonomi i boligselskapet for den mer erfarne

Det er mange økonomiske oppgaver som inngår i den daglige driften av et borettslag eller sameie, men hvordan kan man håndtere alt på en god og effektiv måte?

Oslo

Mobilfotografering

Dårlige bilder på nett og sosiale medier er nesten verre enn ingen bilder. Kurset er for deg som vil ta gode bilder med mobilen, som kan brukes på nettsider, sosiale medier og til dokumentasjon.

Oslo

HMS-internkontroll i boligselskaper

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

Stor-Bergen

Styrearbeid i boligselskaper for den mer erfarne

Som styremedlem forvalter du store verdier på vegne av andre. Det å ha kunnskap om styrets plikter og rettigheter gir deg muligheten til å kunne forvalte verdiene på en bedre måte.

Oslo

Elbil i boligselskapet

Det finnes en mengde løsninger og produkter for lademuligheter i boligselskaper. Det er lurt å sette seg inn i hvilke muligheter som finnes før man velger løsning.

Oslo

Mislighold

Oppfølging av mislighold kan være en vanskelig oppgave for styrene, derfor har vi utviklet dette kurset for at du som styremedlem skal bli trygg på bruken av regelverket.

november 2020

Oslo

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

Tar dere vedlikehold på alvor? Vet dere hvor det er feil og mangler i boligselskapet? Har dere en god plan for vedlikehold? Lær mer om hvordan dere kan ta vare på verdiene deres.

Oslo

Forsikring

Forsikring kan virke litt komplisert. Hva er egentlig inkludert og dekket av bygningsforsikringen? På dette kurset gir vi deg svarene.

Oslo

Kommunikasjon

For å lykkes i styrearbeidet er det viktig å kunne kommunisere godt med både beboere og de andre styremedlemmene.