Fagbladet Bolig & Miljø

Bolig & Miljø er et fagblad for styrer og ansatte i borettslag og sameier som bruker OBOS som forretningsfører.

Bladet inneholder nyttige artikler og tips om alt som berører driften av et borettslag eller sameie. Her finner du blant annet stoff om forvaltning, juss, økonomi, rehabilitering og miljøtiltak.

Idéer og inspirasjon

Bolig & Miljø fungerer som en idébank og inspirasjonskilde for alle som har tillitsverv. Innholdet følger årstider og de ulike oppgavene i et styreår, slik at det skal være mest mulig relevant. Bladet kommer ut seks ganger i året og har et opplag på 20 000 eksemplarer. I tillegg er det gratis tilgjengelig for alle på nettet.

Har du tips og idéer?

Vi setter stor pris på forslag til saker! Send en e-post til redaktør Henrik Sørlie eller ring 92 66 52 25.

Vil du annonsere?

Målgruppen forvalter store verdier. Gjennom Bolig & Miljø treffer du styremedlemmene i nesten 5000 borettslag/sameier med 250 000 boliger. I medieplanen 2022 finner du oversikten over annonseformat og priser. Du kan også be om den siste leserundersøkelsen, som viser svært gode tall. For eksempel oppgir hele 9 av 10 mottakere at de leser bladet!

Ta en titt!

Synes du dette høres interessant ut? Nedenfor ser du utgaver fra de siste årene. Ta gjerne en titt!

Ta en titt på tidligere utgaver