Navn på selskapet slik det står oppført i Brønnøysundregisteret.
Er selskapet et borettslag, sameie eller noe annet (f.eks. boligaksjeselskap)?
Hvor mange leiligheter eller hus finnes det i boligselskapet?
Når passer det at vi tar kontakt?

Å, nei!

Noe gikk galt under innsendingen av skjemaet...

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Sevice apply.