Viktige ord og begreper

Når du skal kjøpe eller selge bolig er det mange ting å tenke på, og mange begreper å forholde seg til. Vi har derfor laget en liste til deg som forklarer noen av de viktigste begrepene du vil møte i prosessen.

Akseptfrist

Dette er tidsfristen som selgeren får til å eventuelt akseptere et bud. Den som legger inn bud er bundet til dette beløpet fram til fristen utløper. Denne fristen kan ikke være kortere enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter dette bør fristen ikke settes kortere enn 30 minutter.

Ansiennitet 

Dette er tiden du har vært medlem i OBOS. Hvis du meldte deg inn 1. januar 2016, har du ansiennitet fra den dagen.

Budskjema

Når du byr på en bolig, fyller du ut et budskjema og som du sender til megleren. Budet er bindende og må alltid meldes skriftlig, enten på papir eller elektronisk.

E-takst

En skriftlig variant av verdivurderingen kalles e-takst. Mange banker krever denne typen takst i forbindelse med søknad om lån eller refinansiering. Når megleren lager en e-takst vil hun i tillegg til den vanlige befaringen av boligen også ta bilder av blant annet kjøkken, bad og fasade. Disse bildene er en del av dokumentasjonen i e-taksten.

Fellesgjeld

Boligens andel av den totale gjelden til borettslaget kalles fellesgjelden. Fellesgjelden kommer i tillegg til kjøpesummen og betales normalt ned via felleskostnadene.

Finansieringsbevis/lånebevis

Dette er et dokument du får fra banken. Det bekrefter at du vil få innvilget lån til å kjøpe boligen du byr på.

Forkjøpsrett

Hvis du er OBOS-medlem har du rett til å tre inn i høyeste budsum etter at budrunden er over, og selv kjøpe boligen for dette beløpet. Du kan benytte deg av denne forkjøpsretten hvis du har lengre ansiennitet enn den som har fått budet sitt akseptert. Eventuelt kan du benytte deg av intern forkjøpsrett, hvis du allerede bor i borettslaget. Intern forkjøpsrett går foran forkjøpsretten til øvrige medlemmer i OBOS.

Interesseliste

Denne listen kan du føre deg opp på hvis du er interessert i en bestemt bolig. Å føre seg opp på interesselisten er helt uforpliktende. Hvis du står på listen blir du oppdatert av megleren når det kommer inn nye bud.

Meldefrist

Dette er tidsfristen du har til å melde forkjøp på en bolig. (Se forklaringen på forkjøpsrett over.) Når meldefristen har gått ut, kan du ikke lenger benytte forkjøpsretten.

Prisantydningen

Denne setter selgeren som regel i samråd med megleren. Prisantydningen skal gjenspeile både hva megleren vurderer som markedsverdien, og hva selgeren er villig til å selge boligen for.

Salgsoppgaven

Dette dokumentet blir utarbeidet av en megler. Salgsoppgaven inneholder all relevant informasjon om boligen og blir utdelt til de potensielle kjøperne på visning eller i andre sammenhenger. Den er også tilgjengelig på nettsidene våre.

Tilstandsrapport

Denne rapporten blir utført av en fagperson og er en grundig vurdering av boligen. 

Verdivurderingen

En OBOS eiendomsmegler kjenner boligmarkedet, og dette er vurderingen hennes av hva boligen din kan være verdt i dagens marked. Denne bruker selgeren og megleren når de skal sette prisantydningen (se forklaring over).

Visning

De fleste potensielle kjøpere er interesserte i å se boligen før de legger inn et bud. Da annonseres det med én eller flere visninger av boligen. Megleren er til stede under disse visningene.

Vi vet hva folk som vil bo i området ditt er på jakt etter når de skal skaffe seg et nytt hjem.

Finn en megler i nærområdet ditt

Vi i OBOS er lokaleksperter! Vi vet hva folk som vil bo i området ditt er på jakt etter – og er villige til å betale – når de skal skaffe seg et nytt hjem.