Nye retningslinjer for boligsalg og visning

Retningslinjene kommer fra Eiendom Norge og gjelder mens koronaepidemien pågår. Folkehelseinstituttet er konsultert under utformingen av reglene og vi gjør oppmerksom på at de kan bli endret på kort varsel som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Skal du selge? Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.  

 1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det holdes minimum 1 meters avstand
 3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

 
Skal du kjøpe? Retningslinjer for visning

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 4. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning.
 5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør.
 8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
 9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en trygg gjennomføring.
 10. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.
 11. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
 12. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 13. Vi gjør oppmerksom på at samtlige deltagere på visningen må registrere navn og telefonnummer hos megler for rask smittesporing dersom det skulle forekomme smitte på en visning. Dette gjøres på egen liste hos megler som ikke benyttes til salgsoppfølging og slettes etter 14 dager.

 
Slik foregår kontraktsmøtet nå

 1. Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 2. Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 3. Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.
 4. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 5. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 6. Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet.

 
Slik foregår overtagelsen nå

 1. Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 2. Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 3. Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, det vil si uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i fem dager og nøye vasket før overtagelse.

 

Særlig om salg i borettslag, sameier og andre bygg med fellesarealer

Ved salg av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.

 

Det skal være trygt både å selge og kjøpe bolig med OBOS Eiendomsmeglere.