Visning av bolig på et skjermbrett

Ny hverdag med digitale visninger

Har du lyst til å gå på visning i drømmeboligen, hjemme i din egen stue?

2020 ble ikke helt som planlagt for de fleste. Du hadde kanskje planer om å selge og bytte bolig, men på grunn av corona vurderte du kanskje å utsette hele prosessen i et tilsynelatende usikkert marked. Restriksjonene kom, og du så det vanskelig å gjennomføre. Bransjen stoppet opp, men det varte ikke lenge - og ved hjelp av en ny digital hverdag ble det likevel mulig å gjennomføre bolig-transaksjoner på en trygg måte.

Norges Eiendomsforbund har kommet med retningslinjer som gjør det mulig å fortsette med fysiske visninger, men som også tvinger bolig-interessentene til å planlegge mer i større grad enn tidligere. Heldigvis, og i grevens tid ble løsningen “digital visning” lansert! En løsning vi i OBOS Eiendomsmeglere tilbyr boligselger, og som gjør det lettere for deg som er på boligjakt å finne ditt potensielle nye hjem, også i corona-perioden. Men hva er egentlig digital visning, og hvordan kan du som bolig-interessent benytte deg av det? 

Visning når og hvor du vil 

Digital visning er en teknologi som skaper en 3-dimensjonal modell av boligen. Her kan du fritt bevege gjennom alle rom, ta mål og zoome deg inn på alle detaljer du ønsker. Det er ganske kult! Helt uforstyrret kan du ha din egen privatvisning på en bolig du er interessert i. Du trenger ikke planlegge dagen, det er helt opp til deg når du vil ta deg tiden til å titte alene eller sammen med andre. Men det kan selvsagt også brukes til å forberede deg til en fysisk visning du har planlagt å gå på.

Det kan være lett å glemme detaljene, størrelsen eller planløsningen i boligen når du har vært på en fysisk visning. Med digital visning er du bare noen tastetrykk unna å gå tilbake for å se hvordan boligen ser ut, og 3D-modellen kan du finne i det digitale prospekt på våre nettsider. 

Er du interessert i Digital visning for boligen din? Klikk her!

Fornøyde boligselgere

Digital visning skaper mer relevante boligkjøpere ved at de har hatt muligheten til å se på boligen både før og etter den fysiske visningen. Den potensielle kjøperen har vist større interesse ved å benytte seg av tjenesten. Dette kan også bidra til et mindre stressende boligsalg for selger med unødvendige antall privatvisninger som ikke genererer bud på boligen. 

En undersøkelse gjennomført av EPSI viser at 60% av OBOS Eiendomsmeglere sine kunder som har benyttet seg av tjenesten digital visning, mener at dette kan erstatte behovet for å dra på en fysisk ekstra visning. Dette kan bidra til en større ro, og mindre stress rundt boligsalget for boligselger. Selgeren kjenner sin bolig best, i tillegg til at den som regel har en stor affeksjonsverdi. Statistikken viser at de som har benyttet tjenesten ved boligsalget er svært fornøyde med kvaliteten, noe som betyr at de kjenner igjen boligen sin i 3D-modellen, og det er en avgjørende faktor. Generelt sett har tilbakemeldingen på kvaliteten vært god, uavhengig av salgs- eller kjøpssituasjon. 

Kommet for å bli

Hele 62% av de som har benyttet seg av, eller kjøpt tjenesten av OBOS sine kunder mener at Digital visning bør være en standard-tjeneste i fremtiden. Dette gir en indikasjon på at tjenesten leverer det den skal, at den dekker et behov hos både boligselger- og kjøper, i tillegg til at den er brukervennlig uansett alder. 

Hverdagen vår er mye preget av det digitale, og i all fremtid er verden endret etter denne pandemien. Men for bolig-transaksjonene har dette hatt en innvirkning og i tillegg skjerpet kvaliteten på markedsføring av bolig - som digital visning! 

Klikk her for å se et eksempel på en digital visning!