Rudsenga 3 b

Brumunddal - Godt vedlikeholdt rekkehus på et plan. Klausulert.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: NOK 1,339,504

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: NOK 1,150,000

Fellesgjeld: NOK 173,000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: NOK 16,504

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: NOK 3,725

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Forsikring

  Forsikret hos: If Skadeforsikring - polisenummer 587543.

 • Ligningsverdi

  Ligningsverdi som primærbolig kr 401.155,-
  Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1.444.156,-

 • Felleskostnader

  Felleskostnader 3.373,-
  Vedlikeholdsfond 153,-
  Fiber og tv altibox 199,-
  Total kr. 3.725,-

  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tv, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld kr. 173.000,- pr. 01.05.2022
  Andel formue kr. 57.834,- pr. 31.12.2021

 • Totale kostnader

  1 150 000,- (Prisantydning)
  173 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 323 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  7 644,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  --------------------------------------------------------
  16 504,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 339 504,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Eierskifteforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Hyggelig og lettstelt rekkehus på et plan som er godt vedlikeholdt.

  Entré med tilhørende innvendig bod med hyller.
  Bad ble pusset opp i 2012 med nytt belegg på gulv og vegger og har opplegg for vaskemaskin. Det ble satt inn ny innredning i 2021.

  Soverom som vender ut mot inngangspartiet og har plassbygde garderobeskap.

  Kjøkken med slette fronter, laminert benkeplate og plass til frittstående hvitevarer. Nåværende eier har tilført nye høyskap og satt inn ventilator over komfyr. Det er montert lekkasjestopper som tilfredsstiller TEK 10 forskriften.

  Stuen ble pusset opp i 2020 med liggende panel i drivved som gjør stuen lun og behagelig. Store vindusflater gir godt innfall av dagslys. Fra stuen er det utgang til solrik terrasse med terrassemarkise som har blitt pusset med rekkverk med liggende spiler. Terrassegulvet ble pusset og beiset i 2021. Rundt terrassen har det blitt lagt duk og bark. Paviljongen på terrassen kan medfølge etter avtale med selger.

  Vedtatt på generalforsamling 14.4.21 at den som ønsker å sette opp vedbod må benytte samme panel som husveggen, om mulig og sette på to dører á 70 cm. Eier selv dekker fremtidig vedlikehold av boden og den må males i samme farge som huset.

  Større vedlikehold og rehabilitering i borettslaget:
  2021 - Ny postkassestativer
  2017 - Kollektivavtale på kabel-tv og internett
  2016 - Nye tak og pipehatter
  2015 - Maling av bygningsmassen
  2015 - Nye gavlvegger.
  2011-2013: Nye vann- og avløpsledninger til alle leiligheter.
  2008-2008: Malt alle hus to strøk.
  2004-2004: Nye stuevinduer.
  2000-2000: Redskapsbod.
  1999-1999: Nye dører, bade-, kjøkken og stuevinduer

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i et rolig og veletablert boligområde ca. 1,3 km. utenfor Brumunddal sentrum - og rett ved Bakkehaugen barnehage. Gangavstand til nærbutikk, sentrum og Bakkehaugen med kiosk. Knutepunkt for kollektiv transport i Brumunddal sentrum.

 • Byggemåte

  Yttervegger av trekonstruksjoner. Utvendige fasader med trepanel. Stubbloftkonstruksjon av treverk mellom terreng/hovedplan. Innervegger av trekonstruksjoner. Trapp til hovedinngangen med flettverksgulv, en-sidig rekkverk og håndlist av metall. Terrasse i hovedplanet med spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Saltak konstruksjon. Prefabrikkerte takstoler. Undertak av trepanel. Taktekking av shingel. Vindskier, isbord og utstikk i gavler og raft av treverk. Isbordbeslag, takrenner og nedløp av metall.

 • Innhold

  P-rom: Entré, soverom, bad, stue og kjøkken.
  S-rom: Innvendig bod.

 • Areal

  Primærrom: 53 kvm, Bruksareal: 56 kvm

 • Standard

  Tilstandsgrader fra takst:

  TG-2. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  TG-2. Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.
  Tg-2. Det er ikke gjennomført radonmålinger i brl.

 • Utstyr

  Hvitevarer kan medfølge etter avtale med selger. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Elektrisk oppvarming og kombiovn. Energiavregning: Borettslaget har parafinavregning som leses av og avregnes 1 gang pr. år. Ved flytting må målere avleses og målerstand må sendes forretningsfører ved regnskapskonsulenten på e-post: stig.gunnar.iversen@obos.no. Dette er både selger og kjøper sitt ansvar.

 • Tomten

  Tomten er opparbeidet med plen. Noe beplantning av planter og av trær. Innkjøringen og interne kjøreveger er asfaltert. Arealene foran boligen er singlet. Nedgravd brenselstank på eiendommen.

 • Parkering

  Beboere som har mulighet til å parkere foran leiligheten, kan gjøre dette, hvis ikke det er til hinder eller sjenanse. Øvrige beboere henvises til felles parkeringsplass. Besøkende anmodes om å parkere på borettslagets felles parkeringsplass.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Årsresultat 2021 kr. 227.258,-
  Disponible midler pr. 31.12.2021 kr. 887.026,-
  Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

 • Dyrehold

  Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Henvendelse er sendt Ringsaker Kommune, men er pr. d.d. ikke besvart.

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen er regulert til bolig.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715220118

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

 • Forkjøpsrett

  Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

 • Meldefrist forkjøpsrett

  26.05.2022

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

 • Lånevilkår

  Annuitetslån i ObosBanken med restløpetid på 19 år og 5 md. Flytende rente på 2,65 % p.t.
  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

  Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder André Moe

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål