BankID bytter ut driftsleverandør

Fra 21. til 26. oktober bytter BankID driftsleverandør. I løpet av denne perioden kan BankID være utilgjengelig og derfor berøre flere av våre tjenester som benytter denne løsningen.

Østregate 14

Hamar sentrum - 3-roms leilighet i 2.etg. med heis. Vender mot bakgården.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 982 956

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 708 896

Fellesgjeld: kr 266 000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: kr 8 060

Dekker dokumentavgift, andelskapital og tinglysningsgebyr.

Felleskostnader pr. måned: kr 7 328

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Forsikring

  Borettslaget er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenr. 89975980. Kjøper må selv sørge for innboforsikring.

 • Ligningsverdi

  Ligningsverdi som primærbolig kr 511.550,-
  Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1841.581,-

 • Felleskostnader

  Felleskostnader kr. 4.224,-
  Andel avdrag lån 1 kr. 1.769,-
  Andel renter lån 1. kr. 1.335,-
  Totalt kr. 7.328,-

  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tv inkl bredbånd fra Canal Digital, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renhold fellesarealer, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld kr. 266.000,- pr. 01.08.2021
  Andel forme kr. 4.039,- pr. 31.12.2020

 • Totale kostnader

  708 896,- (Prisantydning)
  266 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  974 896,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  8 060,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  982 956,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beliggenhet

  Dette er en omsorgsleilighet beliggende i Hamar sentrum der hvor Kiwi butikken ligger, rett nedenfor tidligere Midtbyen skole. Kun to kvartaler å gå til gågata. Borettslaget består av totalt 32 enheter.

 • Bebyggelse

  Sameiet Kvartal 45 besitter boligmassen. Holsetgården brl eier 27,8 %, Midtbyen brl. 42 % og Østregate 14 As- garasjekjelleren og butikklokalene 30 %. Styreleder har representert borettslaget i sameiets styre.

 • Adkomst

  Adkomst fra Østregate

 • Byggemåte

  Opprinnelig byggegrunn av antatte jord-/morenemasser. Byggegropen er antatt oppkultet. Forhold omkring radon er ukjent. Fundamenter og øvrige

  konstruksjoner under terreng av støpt betong og stål. Gulv under terreng av støpt betong. Lufting/ventilering av parkeringskjelleren med mekaniske vifter. Dreneringen fra byggeåret.

  Bærekonstruksjoner av støpt betong og stål. Yttervegger, etasjeskillere og lydskillevegger av støpt betong. Innvendig påforet. Trekonstruksjonene er antatt isolert med mineralull. Tykkelse og kvalitet kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep. Utvendige fasader av murpuss og fasadeplater. Overflatene i fellesarealene med varierende utførelse. Gulv av støpt betong. Gulvoverflater av fliser. Vegger av metall og glass.

 • Innhold

  P-rom: Entré, gang, to soverom, bad, kjøkken og stue.
  S-rom: Innglasset balkong.

  Bod i 4.etg. med adkomst via heis. Bod nr. 14327.

 • Areal

  Primærrom: 58 kvm, Bruksareal: 64 kvm, Bruttoareal: 70 kvm

 • Standard

  Entré med oppheng for klær samt garderobeskap.
  To soverom hvor begge har garderobeskap og vender inn mot bakgården.

  Bad med belegg på gulv og våtromsbelegg på veggene. Lys innredning med profilerte fronter og overskap med speil. Dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin. Badet har gulvvarme.

  Kjøkken i åpen løsning mot stuen. Lys innredning med slette flater og omrammings detaljer i tre. Laminert benkeplate og fliser i benkeryggen. Oppvaskmaskin medfølger.
  Stue med plass til spisegruppe og sofagruppe. Fra stuen er det utgang til innglasset balkong som venter inn mot bakgården. Glassene kan enkelt skyves tilside for en mer åpen løsning på varme sommerdager. Balkongen har terrassevarmer.

  Bod på ca 5 m2 på loft med adkomst via heis.

 • Utstyr

  Tv-dekoder og modem for internett medfølger boligen og er inkludert i de månedlige felleskostnadene.

 • Oppvarming

  Elektrisk oppvarming ved panelovner, og gulvvarme på bad.

 • Tomten

  Tomten er i hovedsak bebygget. Ledig areal blir disponert som fellestun, samt adkomst for beboere.
  Tunet/gårdsrommet er pent opparbeidet med plen, beplantning og belegningsstein. Asfalterte fortau på
  to sider.

 • Parkering

  Parkering i gate, eller leie av garasjeplass av Østregate 14 AS v/ Ole Johnny Øen.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Borettslaget hadde et årsresultat på kr. 1.169.075,-
  Disponible midler utgjorde kr. 73.414,- pr. 31.12.2020

  Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

  Bare eldre over 60 år eller personer som er orienterings- eller bevegelseshemmet med behov for omsorg og/eller pleie og som er andelseiere i boligbyggelaget og utpekt av Hamar kommune kan være andelseiere.

  Som følge av at Hamar kommune skal peke ut de personer som har rett til å erverve andel, gjelder ikke borettslagslovens regler om forkjøpsrett. Dersom Hamar kommune ikke har personer å peke ut til å erverve andel og andelen må lyses ut på det åpne marked, skal borettslagslovens regler om forkjøpsrett likevel legges til grunn.

  OBOS foretar maksimalprisberegning. Arbeidet faktureres megler med 2 konsulenttimer i henhold til gjeldende prisliste fra 01.04.2018

 • Dyrehold

  Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715210230

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget og av Hamar kommune. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

 • Lånevilkår

  Annuitetslån i Husbanken med restløpetid på 9 år og 5 mnd. Flytende rente på 0,82 % p.t. Andel lån kr. 263.911,-
  Annuitetslån i Obos banken med restløpetid på 1 år. Flytende rente på 2,0 %. p.t. Andel lån kr. 1.709,-

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

  Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Solgt "som den er"

  Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder André Moe

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål