Østhellinga 12A

Enderekkehus i rolig og familievennlig område. God planløsnin. 3 soverom. Balkong med gode solforhold.

Velkommen til Østhellinga 12 A

Boligdetaljer

Prisantydning
kr 2 650 000

BRA / P-rom
107 m² / 94 m²

Boligtype
Rekkehus/småhus

Kart sentrert på geolokasjonen 59.2384901273902 breddegrad, 11.0226090398102 lengdegrad
Totalpris inkludert fellesgjeld og omkostninger

kr 2 877 385

Detaljer om boligen
Prisantydning kr 2 650 000
Andel fellesgjeld kr 212 000
Omkostninger kr 15 385
Totalpris kr 2 877 385
Felleskostnader kr 4 118 per måned
Antall soverom 3
Primærrom (P-rom) 94 m²
Bruksareal (BRA) 107 m²
Eierform Borettslag
Boligtype Rekkehus/småhus
Adresse Østhellinga 12A
Kommune Fredrikstad
Byggeår 1967
Energimerket Oransje G

Kontakt Ole Petter for en gratis og uforpliktende verdivurdering

Å, nei!

Noe gikk galt under innsendingen av skjemaet...

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Sevice apply.

Nabolagsprofil, Østhellinga 12A

Når du vurderer å kjøpe bolig, kan det være greit å også gjøre seg kjent med nabolaget. Her finner du blant annet ut hvor nærmeste matbutikk ligger, hvor bussen går fra, hvordan du enklest kommer deg til jobben, om området er barnevennlig og hvilke mennesker som blir naboene dine.

Nedlastinger

Her kan du laste ned relevante dokumenter

Mer om boligen

Beskrivelse

Velkommen til Østhellinga 12A, et innholdsrikt enderekkehus med nyoppussede overflater.

Boligen har en fin beliggenhet med kort vei til både Sarpsborg og fredrikstad. Det er blant annet kort vei til alt man trenger av butikker, treningssenter og lignende. Om du er glad i skog og mark i et relativt rolig boligområde kan dette passe deg bra. I tillegg til dette er det kort avstand til skole, barnehage og lekeplas

Noen utvalgte kvaliteter:

- Barnevennlig beliggehet med kort avstand til skole, barnehage og lekeplass.

- 2 stk. utendørs parkeringsplasser.

- Morgensol på baksiden og kveldssol på fremsiden.

- Romslige utearealer og i tillegg store fellesområder.

- Attraktivt borettslag med lite utskiftinger.

- Nyoppussede overflater i blant annet stue, soverom og inngangsparti.

Beliggenhet

Leiligheten er tilknyttet i Torp Borettslag.
Eiendommen ligger i et rolig og etablert boligområde mellom Torpeberget og Østhellinga. Området består for det meste av eneboliger og
enkelte rekkehus, og har en barnevennlig beliggenhet med lite biltrafikk. Det er kort vei til barnehage, skoler og butikk m.m. Det er gangavstand til bussholdeplass med gode forbindelser til både Fredrikstad og Sarpsborg. Også enkel adkomst til E6 mot Oslo og Sverige.

Adkomst

Se kartskisse. Det vil bli skiltet ved annonserte fellesvisninger

Byggemåte

Grunnmur av murverk, støpt gulv på grunn i underetasje, videre er boligen bygget med bærendekonstruksjon i tre. Yttervegger i isolert
bindingsverk av tre med liggende panel på utsiden. Etasjeskille og taksperrer av tre. Hvite PVC vinduer og balkongdører.

Innhold

1.etg: Entre, stue, kjøkken, vaskerom og soverom.
U.etg: 2 stk soverom, gang, tvstue og bad.

I tillegg er det en bod i 1. etg og 2 stk boder i underetasjen.

Tvstue i kjeller er angitt som P-rom i arealoppsett grunnet bruken av rommet. Dette er ikke et godkjent rom for varigopphold og må
søkes om endring hos kommunen.

Areal

Primærrom: 94 kvm, Bruksareal: 107 kvm

Standard

1.etg:
Entre: Laminat på gulv, panelplater på vegger og mdf panel i himling.
Bod: Uferdig overflater.
Soverom: Malt tregulv, malt panel på vegger og i himling.
Stue: Laminat på gulv, overflatebehandlet plater på vegger og mdf panel i himling.
Kjøkken: Laminat på gulv, overflatebehandlet plater på vegger og noe panelplater. Mdf panel i himling.
Vaskerom: Belegg på gulv, malt tapet på vegger og slett himling.

U.etg:
Gang: Laminat på gulv, panelplater og panel på vegger. Panel i himling.
Soverom: Laminat på gulv, panelplater på vegger og mdf panel i himling.
Soverom: Laminat på gulv, panelplater på vegger og mdf panel i himling.
Bad: Diagonal lagt fliser på gulv, panel på vegger og panel i himling.
Tvstue: Vegg til vegg teppe, panel på vegger og i himling.
Bod: Belegg, puss/panel på vegger og panel i himling.

Se eierskifterapport for mer informasjon.

Oppvarming

Elektriske oppvarming og peis.

Tomten

Festetomt

Parkering

Oppstillingsplass

Vei/vann/avløp

Offentlig.

Forretningsfører

OBOS Østfold

Borettslaget

Torp Borettslag
Borettslaget består av 32 andelsleiligheter.

Siste festetomt innløses så fort det er mulig. Ny oppmåling må til, kostnad for borettslaget ca kr. 250 000,- satt av i budsjett 2020.

Kommentar til årsregnskapet for 2019 (hentet fra årsregnskapet som ligger vedlagt):

Inntekter:
Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr 1 517 472.

Kostnader:
Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 1 043 925.
Dette er kr 356 646 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak mindre brukt til drift og
vedlikehold samt festetomt ikke innfridd som planlagt.

Resultat:
Årets resultat på kr 342 352 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
opptjent egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Disponible midler
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2019
kr 726 949 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.

Forkjøpsrett

Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

Styregodkjennelse

Ny andelseier(e) skal godkjennes av borettslagets styre før innflytting.

Ligningsverdi

Kr 689 216,-
Kr 2 481 176,-

Felleskostnader

Renter og avdrag på andel fellesgjeld, kabel-tv, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, ytre vedlikehold og øvrige driftsutgifter.
Felleskostnadene er oppgitt av forretningsfører og avhenger av de avtaler sameiet til enhver tid har inngått.

4 118,- pr Mnd

Andel fellesgjeld/fellesformue

Kr 212 000,-

Lånevilkår

Husbanken annuitetslån med restgjeld 3.205.286,-

Lånet har flytende rente på 0,79%.

Restløpetid: 10 år og 7 mnd.


OBOS-banken med restgjeld 2.804.718,-

Flytende rente på 1,90%

Restløpetid 23 år og 8 mnd.


OBOS-banken med restgjeld 461.278,-

Flytende rente på 1,90%

Restløpetid 7 år og 4 mnd.


Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Eiendommen/området ligger i et uregulert område og reguleres av kommuneplanen. Se vedlagt kommuneplan.

Totale kostnader

2 650 000,- (Prisantydning)
212 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
2 862 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
7 325,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
--------------------------------------------------------
15 385,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 877 385,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet forsikring.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Ole Petter Arnesen

Oppdragsnummer

710200278
Til toppen