Kong Oscars gate 15, leil. 401

TØNSBERG - Flott endeleilighet i 4. etasje på populære Midtløkken.

Fasade

Boligdetaljer

Prisantydning
kr 932 973

BRA / P-rom
48 m² / 48 m²

Boligtype
Andelsleilighet

Kart sentrert på geolokasjonen 59.2724444215382 breddegrad, 10.4136668515554 lengdegrad
Totalpris inkludert fellesgjeld og omkostninger

kr 1 163 358

Detaljer om boligen
Prisantydning kr 932 973
Andel fellesgjeld kr 215 000
Omkostninger kr 15 385
Totalpris kr 1 163 358
Felleskostnader kr 7 028 per måned
Antall rom 2
Antall soverom 1
Primærrom (P-rom) 48 m²
Bruksareal (BRA) 48 m²
Etasje 4
Eierform Borettslag
Boligtype Andelsleilighet
Adresse Kong Oscars gate 15, leil. 401
Kommune Tønsberg
Byggeår 1989
Energimerket Rød C

Kontakt Kim for en gratis og uforpliktende verdivurdering

Nabolagsprofil, Kong Oscars gate 15, leil. 401

Når du vurderer å kjøpe bolig, kan det være greit å også gjøre seg kjent med nabolaget. Her finner du blant annet ut hvor nærmeste matbutikk ligger, hvor bussen går fra, hvordan du enklest kommer deg til jobben, om området er barnevennlig og hvilke mennesker som blir naboene dine.

Mer om boligen

Beliggenhet

Leiligheten ligger i 4. etasje. Sentralt til i utkanten av sentrum i Midtløkken bo- og servicesenter med gangavstand til Tønsberg sentrum, bussterminal og jernbanestasjonen. Busstopp i Stenmalveien rett utenfor Midtløkken bo- og servicesenter.

Bebyggelse

Borettslaget har 57 andeler.

Adkomst

Fra Hvalenkrysset følg Halfdan Wilhelmsens Allè over jernbaneovergangen og hold venstre felt over i Stenmalveien og ta Skiringsalgaten til høyre etter busstoppet og deretter Kong Oscars gate til høyre. Midtløkken borettslag ligger da med inngangsparti på høyre hånd.

Byggemåte

Boligblokk i mur/tegl.

Innhold

Leiligheten ligger flott til på enden i 4.etasje og inneholder: Gang, soverom, baderom, kjøkken og stue. Bod i kjeller.

Areal

Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 48 kvm, Bruttoareal: 51 kvm

Standard

Leiligheten er pusset opp i senere år, og fremstår å være i god stand.
Vinduer i stue er skiftet av borettslaget i 2012-2013.
Nyere takvindu med elektrisk åpning og blendegardin. Fjernkontroll.
Det er lagt nye laminatgulv av tidligere eier, samt oppmaling av vegger og tak i 2015.
Bad er pusset opp med fliser på gulv av tidligere eier og nye baderomsplater på vegger samt ny innredning og kran til vaskemaskin i 2015. Nye dusjdører og dusjbatteri med stang i 2020.
Det er lagt ny benkeplate på kjøkken i 2015. Ny ventilator i 2008. Komfyrvakt er montert i ca. 2014. Liten oppvaskmaskin er montert i 2018. Ny kjøkkenkran i 2020. Innredning forøvrig er fra byggeår.

Hvitevarer: Kun oppvaskmaskin på kjøkken følger salget.

Bod i kjeller.

I Midtløkken er det også fellesstue i hver etasje med stor, overbygget og vestvendt fellesbalkong og det er totalt 5 gjesterom til bruk for andelseierne når en har overnattingsgjester.

I bygget, som er tilknyttet servicesenter, finnes videre bl.a. kafeteria, svømmebasseng, frisør og legekontor. Midtløkken borettslag er et aktivitetssenter for pensjonister bosatt i Tønsberg kommune.

Se tilstandsrapport og pristakst for ytterligere informasjon.

Oppvarming

Vannbåren varme fra Skagerak Energi med radiator i stue og soverom.

Tomten

2234 kvm felles festetomt bestående av opparbeidede fellesområder. Felles, hellelagt takterrasse til felles benyttelse i 3. etasje og felles opparbeidet uteplass i fellestun.

Parkering

Det er ved ledige garasjeplasser i Midtløkken borettslag, mulighet til å leie garasjeplass. Henvendelse angående leie av garasjeplass rettes til resepsjonen i Midtløkken.

Vei/vann/avløp

Adkomst fra Kong Oscars gate som er kommunal. Offentlig vann- og avløp.

Forretningsfører

OBOS Vestfold.

Borettslaget

Midtløkken borettslag

Forkjøpsrett

Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

Meldefrist forkjøpsrett

30.09.2020

Styregodkjennelse

Ny andelseier skal godkjennes av borettslagets styre.

Dyrehold

Det er ikke tillatt å holde dyr i Midtløkken borettslag

Forsikring

Borettslaget er forsikret i if... Skadeforsikring med polisenr 561591.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2019:
Ikke innhentet.

Felleskostnader

7.028,- pr. måned som dekker oppvarming og strøm, vaktmester, renhold av fellesareal, renter og avdrag på felleslån, kommunale avgifter, ytre vedlikehold, sameiekostnader, bygningsforsikring, forretningshonorar, revisjon, telefon, tv-avtale og andre felles kostnader i borettslaget.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld kr 215.000,- pr. 01.09.20.

Lånevilkår

Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Midtløkken borettslag har lån i Eika Boligkredit:

EIKA1-152063918 - Restsaldo er kr 10.053.219 ,- Flytende rente 1,85 %. 12 betalingsterminer pr år. Lånet er nedbetalt om 8 år og 9 mnd. Annuitetslån.

EIKA2 - 152063919 - Restsaldo er kr 1.899.721,- Flytende rente 1,85 %. 12 betalingsterminer pr år. Lånet er nedbetalt om 17 år og 4 mnd. Annuitetslån.

Midtløkken borettslag har ingen ordning med individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning).

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt midlertidig brukstillatelse 01.02.1990.

Diverse

Vedlagte søknadsskjema, budskjema og kopi av legitimasjon må leveres hos OBOS Eiendomsmeglere i Storgaten 20.


Fyring og strøm er inkludert i månedlige felleskostnader.

Canal Digital analog grunnpakke og telefoni inngår i felleskostnadene.

Vaskeri: Fellesvaskeriet ligger i underetasjen og kan benyttes i henhold til gjeldende regler. Ta kontakt med resepsjonen i Midtløkken borettslag for mer informasjon og priser.

Adgang til å framleie må søkes borettslagets styre. Boligen er registrert med en bruksenhet.

Eiendommen er konsesjonsfri.

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

UTDRAG AV FESTEKONTRAKT:

Bortfester: Tønsberg kommune
Festetid: 100 år regnet fra 01.01.1990.
Så lenge som eiendommen tjener som bo- og servicesenter i sin nåværende form, skal det ikke betales festevagift.

Det er med samtykke fra departementet fastsatt følgende vilkår i vedtekter i Midtløkken borettslag:
Bare personer som oppebærer alderspensjon (fra 67 år) og som har bodd 2 år i Tønsberg i løpet av de siste 10 år kan være andelseiere. Enhver andelseier må være godkjent av styret i Midtløkken Borettslag.

Det vil her bli forutsatt at andelseierne har behov som berettiger til leilighet i Midtløkken Borettslag med tilhørende kommunale service- tilbud. Dog kan ved andelseierens død gjenlevende ektefelle overta andelen uten å innhente kommunens samtykke.

Tildeling foretas av kommunen.

Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

Tønsberg kommune står som driver av garasjedelen og servicedelen i påstående bygning i Midtløkken borettslag, mens Midtløkken borettslag står som driver av boligdelen.

Prisregulering: Iht. vedtektenes § 2-4 gjelder særlige prisbestemmelser ved omsetning av andeler. Opprinnelig innskudd og betalte avdrag KPI-reguleres, andel av disponible midler tillegges. Evt. påkostninger og slitasje takseres av takstmann.

Se leilighetstaksering fra takstmann Sturla Teisbekk for mer informasjon.

Overtagelse skal skje senest 1 mnd etter at kjøper er fastsatt.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåvørende (bolig/almennyttig)-Kommuneplan (vedtatt 3.2.2016). Eiendommen ligger i uregulert område. Det foreligger ikke forslag om reguleringsendringer i denne eiendommens umiddelbare nærhet.

Totale kostnader

932 973,- (NB: prisen er fast)
215 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 147 973,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
7 325,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
--------------------------------------------------------
15 385,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 163 358,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Overtagelse skal skje senest 1 mnd etter at kjøper er fastsatt.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 22.09.20 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Selgers egenerklæringsskjema, tilstandsrapport og pristakst utarbeidet av takstmann Sturla Teisbekk. Vedtekter, husordensregler, årsberetning og protokoll fra generalforsamling kan lastes ned som eget vedlegg ved bestilling av salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kim Jonassen

Oppdragsnummer

712200129