Kåtorpgrenda 15 b

Ridabu - Rekkehus på ett plan med 2 soverom innerst i blindveg - Klausulert.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: NOK 1,943,504

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: NOK 1,650,000

Fellesgjeld: NOK 277,000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: NOK 16,504

En engangskostnad som dekker offentlige avgifter, tinglysingsgebyr m.m.

Felleskostnader pr. måned: NOK 5,371

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Forretningsfører

  Obos Innlandet. Tlf 22 86 55 00.

 • Ligningsverdi

  Ligningsverdi som primærbolig kr 621.498,-
  Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2.237.393,-

 • Felleskostnader

  Felleskostnader kr. 5.003,-
  Kabel tv. kr. 368,-
  Totalt kr. 5.371,-

  Beløpet inkluderer: Forretningsførerhonorar, revisjonshonorar, vaktmestertjenester, vedlikehold, kabel-tjenester, bygningsforsikring, kommunale avgifter, renter og avdrag på fellesgjelden, og andre driftskostnader.

 • Andel fellesgjeld/fellesformue

  Andel fellesgjeld kr. 273.000,-. Pr. 01.06.2022
  Andel formue kr. 18.708,- pr. 31.12.2021

  I forbindelse med asfaltarbeid vil det bli tatt opp et lån på kr. 2.100.000,- som nedbetales på 25 år. Dette vil også medføre økte felleskostnader. Estimert til mellom 350-400 kr. pr. mnd.

 • Totale kostnader

  1 650 000,- (Prisantydning)
  277 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 927 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
  480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  7 644,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  --------------------------------------------------------
  16 504,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 943 504,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beskrivelse

  Lettstelt rekkehus på ett plan med to soverom som ligger innerst i blindveg. Boligen vender ut mot dyrket mark og har ingen foranliggende boliger.

  Entré med oppheng for klær. Romslig bad med belegg på gulv og våtromsplater på veggene. Gulvstående toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Innredning med enkel servant med underskap og høyskap. Varmtvannsbereder på 100 liter fra 2021.

  Lukket kjøkkenløsning med plass til lite spisebord. Innredning med laminerte skrog og laminert benkeplate med oppvaskkum i stål. Plass til frittstående hvitevarer.

  To fine soverom av god størrelse.

  Stue med plass til sofagruppe. Fra stuen er det utgang til sydøstvendt veranda på ca. 10 m2 og hage med flott utsyn utover dyrket.

  Innvendig bod for lagring.
  Utvendig bod for lagring.
  Automatsikringer som ble oppdatert i 2016.

  Rehabilitering i regi av borettslaget:
  2021 - Alle ventilatorer på kjøkken og motorer på loft byttet.
  2021 - Renset og spylt kanaler og avløpsrør.
  2020 - Reparert skader på undertak i Mælomsvegen.
  2017 - Fiber til alle leilighetene.
  2017 - Nye takplater, vinduer, veranda og ytterdører.
  2015 - Maling av fasader
  2012 - Mosefjerning alle tak.
  2012 - Drenering fra 17 A-25 B

  Planlagt arbeid i 2022/2023 - Asfaltarbeid i hele brl. I forbindelse med asfaltarbeid er det forslag om å fjerne blomsterbed ved 15 B og utvide innkjørselen den veien.

 • Beliggenhet

  Kåtorp borettslag ligger på Øvre del av Ridabu i blindveg. Det er ca. 800 m til Rema 1000 butikk som ligger på "Gamle Haugs bilsenter", og ca. 4,5 km til Hamar sentrum. Borettslaget er bebygget med flermannsboliger, med totalt 24 leiligheter.

 • Byggemåte

  Boligen er fundamentert på støpt ringmur og støpt dekke. Byggegrunn av antatte jord og morenemasser. byggegropen er antatt steinsatt. Yttervegger er utført i trebindingsverk, antatt isolert med 10 cm mineralull. Skillevegger mot naboleilighet er antatt brann og lydisolert ihht byggeårets forskrifter.

  Takkonstruksjoner i tre, utført med prefabrikkerte w- takstoler. Takkonstruksjoner isolert med mineralull. Lufting av kaldtloft via raft og ventil i gavlvegg. Taket er tekket med taksteinprofilerte ståplater i 2020. Adkomst til kaldtloft via luke med nedtrekkbar stige. Takets konstruksjonsstyrke er ikke vurdert. Vinduer med 3- lags isolerglass fra 2017 med hvitlakkerte trekarmer.

 • Innhold

  P-rom: Entré, bad, to soverom, stue og kjøkken.
  S-rom: Innvendig bod.

  Frittstående utvendig bod.

 • Areal

  Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 70 kvm

 • Standard

  Tilstandsgrader fra takst:
  TG-3:
  - Våtrom - satt pga av alder. Det er gjort fuktsøk med fuktindikator, ingen unormale fuktverdier.

  TG-2:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utfør
  med radonsperre.

 • Utstyr

  Ønsker man hvitevarer kan dette avtales med selger. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer eller utstyr som medfølger etter avtalen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke.

 • Oppvarming

  Elektriske panelovner. Vedovn i stuen. Luft til luft varmepumpe i stuen.

 • Tomten

  Felleseiet tomt på 9771 m2 med asfaltert adkomstvei. Plenarealer og prydbusker med beplantning.

 • Parkering

  Oppstillingsplass utenfor boligen. Vedtatt i generalforsamling i 1989: utbygging av carport må andelseier selv betale. Det skal søkes styret.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Borettslaget

  Årsresultat kr. 66.250,- for 2021
  Disponible midler pr. 31.12.2021 kr. 428.228,-

  Megler har kopi av selskapets husordensregler, vedtekter, budsjett og siste års regnskap. Dette kan interessenter få oversendt på forespørsel. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

  Vaktmesterservice Innlandet AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i
  borettslaget i henhold til avtale.

  Borettslaget er klausulert for trygdede, pensjonister og de over 60 år.

 • Dyrehold

  Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Ferdigattest datert 16.10.1984

 • Utleie

  Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til styret i borettslaget eller til forretningsfører. Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Merk at mulighet for korttidsutleie av hele boligen er begrenset til 30 dager jf borettslagslovens § 5-4.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til bolig.

 • Oppgjør


  Samlet kjøpesum og omkostninger forutsettes innbetalt til klientkonto fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

  Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2.

  *Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", jfr Avhendingslovens § 3-9:

  Selgers ansvar er da begrenset og vil være en del av kontraktsvilkårene. jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
  Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven§ 3-9. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715220113

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer

 • Forkjøpsrett

  Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme vilkår og i henhold til lov om borettslag.

 • Meldefrist forkjøpsrett

  16.08.2022

Budgivning

 • Styregodkjennelse

  Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

 • Lånevilkår

  Annuitetslån i ObosBanken med restløpetid på 15 år og 12 mnd. Flytende rente på 2,65 % p.t.

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

  Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte felleskostnader.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder André Moe

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål