Høsbjørvegen 563

Tomt med flott utsikt over Brumunddal, gode solforhold og belligende i naturskjønne omgivelser.

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 330 120

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 320 000

Omkostninger: kr 10 120

Dekker dokumentavgift, andelskapital og tinglysningsgebyr.

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Nabolagsprofil, Høsbjørvegen 563

Når du vurderer å kjøpe bolig, kan det være greit å også gjøre seg kjent med nabolaget. Her finner du blant annet ut hvor nærmeste matbutikk ligger, hvor bussen går fra, hvordan du enklest kommer deg til jobben, om området er barnevennlig og hvilke mennesker som blir naboene dine.

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Offentlige/kommunale avgifter

  Offentlige/kommunale avgifter vil først påløpe etter at tomten er bebygd, med unntak av eiendomsskatt.

 • Totale kostnader

  320 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  8 750,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  10 120,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  330 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Adkomst

  Tomten ligger på en mindre traffikert privatvei. Adkomst er enten via Høsbjørvegen fra Furnesvegen ved Kvål i Furnes, eller fra Brumunddal sentrum opp Nordåsvegen og Spikdalsvegen. Høsbjør er en de 10 toppene i Ringsaker.

 • Standard

  Høsbjørvegen 563 er en skrånende tomt som ligger sørvestvendt i naturskjønne omgivelser i et fredelig og rolig område med spredt boligbebyggelse og landsbruks areal. Tomten har meget gode sol forhold og panorama utsikt over Brumunddal sentrum og området rundt Mjøsa. Nærhet til skog og mark med supre trenings- og turmuligheter rett utenfor døren.

 • Vei/vann/avløp

  Privat vann og offentlig avløp via privat fellesanlegg. Dette må avklares med anleggseiere i tilegg til kommunen. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Det betales kr 9 000,- per hustand for vedlikehold av veg i 2020 og 2021.
  Tilknytningsavg. Avløp er 26100,- eller 43500 eks. mva, for bolig under 70 m2 og over 70 m2
  Adkomst via privatveg som kan medføre vedlikeholds ansvar.

 • Konsesjon

  Eiendommen er ubebygget tomt og kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet som må godkjennes før overtagelse.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Gjeldene plan er kommuneplanens arealdel 2014-2025.

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Det er kommuneplanen som er gjeldene, markert som spredt bebyggelse. Kommuneplanen åpner opp for inntil 25% BYA. Kommunen opplyser at det kan være greit å ta et møte med kommunen for nærmere avklaring.

  Planstatus - LNF-spredt. Som det framgår av kommuneplanbestemmelse 5.2, gjelder LNF-spredt bebygd eiendom. Dette medfører at et byggetiltak på tomta krever dispensasjonssøknad. Etter kommunens foreløpige vurdering kan tomten bebygges.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715200077

Budgivning

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Solgt "som den er"

  Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål