Fasade

Granøveien 14

TJØME - SENTRUMSNÆRT - Innholdsrikt halvpart av tomannsbolig - Barnevennlig område og nærhet til sjøen. Solrik uteplass - Garasje

Priser

Totalpris: kr 2 585 554

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 1 890 000

Fellesgjeld: kr 680 000

Fellesgjelden er et lån vi har forhandlet fram for alle boligene samlet. Du er ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig.

Omkostninger: kr 15 554

Dekker dokumentavgift, andelskapital og tinglysningsgebyr.

Felleskostnader pr. måned: kr 6 710

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen  breddegrad,  lengdegrad

Mer om boligen

Beskrivelse

Innholdsrikt halvpart av tomannsbolig over 3 plan. Borettslaget består av 16 boliger.

Beliggenhet

Halvpart av tomannsbolig beliggende i barnevennlig område. Det er lekeplass på omådet, felles plener og stikkveier til husene som er bilfrie. Gangavstand til Tjøme sentrum med både dagligvareforretninger, post og bank i butikk, vinmonopol, klesbutikk, kafé, apotek og bakeri. Kort vei til barne- og ungdomsskole samt barnehager.
Det er kort vei til Tjøme golfbane, ridesenter, idrettshall, fotballbane og flotte naturområder, med både skog og skjærgård. Fra eiendommen er det gangavstand til Langvika, som har en populær og barnevennlig badestrand og båthavn.

Bebyggelse

I området er det eneboliger og flermannsboliger. Flåteskjærveien borettslag består av 16 boliger.

Adkomst

Fra Tønsberg: følg over kanalbroen til Nøtterøy og ta 2. avkjøring til høyre inn i Nøtterøveien og hold høyre felt over i Kirkeveien (308) og følg denne over
Vrengenbroen til Tjøme og følg Vestveien (308). Før Tjøme Kirke ta Østveien (390) til venstre mot Tjøme sentrum og deretter Stauperveien som første vei til venstre. Følg Stauperveien over i Flåteskjærveien og følg denne ned til garasjeanlegg på venstre hånd. Følg veien til venstre og boligen følger på høyre hånd. Det blir skiltet ved fellesvisninger.

Byggemåte

Halvpart av tomannsbolig bygget i tre på støpt dekke med etasjeskillere i tre. Oppført i 1985.

Innhold

Boligen går over 3 plan, med inngang i underetasjen, og inneholder:

U.etg.: Gang, hall, toalett, 2 boder og vaskerom.
1.etg. : Romslig Stue med utgang til stor og usjenert terrasse. Stort kjøkken.
2.etg.: Gang, 3 soverom og bad.

Utebod på ca 3 kvm ved inngangsparti.
Garasjeplass på ca 21 kvm i felles rekke.

Areal

Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 140 kvm, Bruttoareal: 154 kvm

Standard

Innholdsrik familievennlig bolig over 3 plan. Boligen fremstår som normalt godt holdt, men noe innredninger og overflater begynner å få alder og har behov for oppgradering.

Utgang fra stue til stor og usjenert terrasse på 30 kvm.
Trapp på siden av bygget ned til inngangssiden.

Yttertak inkl. takrenner og beslag er nytt i 2020. Vinduer og ytterdører er skiftet i 2020.

Bad er pusset opp i ca. 2002 og har gulvbelegg og våtromstapet på vegger. Nytt dusjkabinett i 2020, innredning og toalett er eldre.

Vaskerom nytt i 2002 og har gulvbelegg med varmekabler og våtromstapet på vegger. Skyllekum og skap. Opplegg for vaskemaskin.

Kjøkkeninnredning er fra byggeår. Ny ventilator i 2019.

Innvendige overflater er i grei stand, men noe eldre.

Varmtvannsbereder på ca 150 liter fra 2018/19.

Varmepumpe er montert i 2019. Det er montert ny vedovn i stue i 2018. VVS anlegg er en del oppgradert. El-anlegg er en del oppgradert.

Garasjeplass i garasjerekke som var ny i ca. 2009.

Hvitevarer: Ingen hvitevarer følger salget.

Se tilstandsrapport for ytterligere informasjon.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vedovn på stuen. Varmepumpe.

Tomten

15776 kvm. festet fellestomt. Asfaltert internvei til boligen.

Parkering

Boligen har tilhørende garasje i felles garasjeanlegg. Satt opp i regi av borettslaget i ca. 2009.
Støpt gulv. Trevegger. Leddport i metall. Innlagt lys og stikk kontakt.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Forretningsfører

OBOS Vestfold

Borettslaget

Flåteskjærveien Borettslag.

Styregodkjennelse

Ny andelseier skal godkjennes av borettslagets styre.

Dyrehold

Det skal søkes styret om tillatelse til å ha hund, katt eller andre dyr.

Forsikring

Bygningsforsikring i Tryg forsikring.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig for 2020: Kr 806.990,-

Felleskostnader

Kr 6.710,- pr. mnd. som inkluderer: Renter og avdrag på felleslån, drift og vedlikehold, bygningsforsikring, kommunale avgifter, festeavgift, tv-avtale og bredbånd, forretningsfører- og revisjonshonorar, styrehonorar, medlemskontingent på hovedeier og andre driftskostnader i borettslaget.
Herav: Felleskostnad 6.228,- Mediaprodukter 482,-

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld pr. 01.04.2021 kr 680.000,-

Lånevilkår

Flåteskjærveien borettslag har 1 stk. lån i Obosbanken:

Restsaldo: Kr 9.920.588, Restløpetid: 24 år og 2 mnd. Terminer pr. år: 12. Avdragsfrihet: Nei. Type lån: Annuitetslån. Flytende rente. Rentesats 1,80%.

OBOS gjør oppmerksom på at det kan være mottatt varsel om renteendring som ikke er iverksatt pr. dags dato.

Det er ikke IN-ordning i borettslaget. IN-ordning er en individuell nedbetalingsordning, som gjør at andelseier har mulighet til å nedbetale hele eller deler av andel fellesgjeld ved hovedforfall på lån(ene).

Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

Kjøpers ansvar for øvrige andelseieres mislighold

Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Megler har fått informasjon fra Tjøme kommune om at det foreligger ferdigattest, men at den ikke er tilgjengelig i kommunens arkiv.

Diverse

Ved lading av el- bil må dette monteres for egen regning.

Det er nedsatt konsesjonsgrense i Tjøme kommune med boplikt på eiendommen.

Areal og romfordeling er hentet fra vedlagte tilstandsrapport, avholdt av takstmann.

Adgang til å framleie må søkes borettslagets styre. Boligen er registrert med en bruksenhet.

Eiendommen er konsesjonsfri.

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Borettslaget har rammeavtale med Canal Digital.

Interessenter oppfordres ellers å gjøre seg kjent med den avholdte tilstandsrapports enkeltpunkter under hver bygningsdel. Tilstandsrapporten følger som vedlegg til salgsoppgaven.

UTDRAG AV FESTEKONTRAKT
Bortfester: Tjøme kommune
Festetid: 99 år regnet fra 01.01.1985 med fortrinnsrett til nytt feste.
Regulering av festeavgift: Hvert 10. år, første gang 01.01.1995, med 70% av økningen i konsumprisindeksen.


Kopi av festekontrakten kan fås hos megler

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Grunnboksutskrift for borettslaget er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Utsnitt av Kommuneplanens arealdel og Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Eiendommen ligger i uregulert område. I Kommuneplan med vedtaksdato 31.01.2018 er området avsatt til: Boligbebyggelse - Nåværende. Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid og det eksisterer ikke planforslag som inkluderer/berører eiendommen.

Totale kostnader

1 890 000,- (Prisantydning)
680 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
2 570 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
7 494,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL overføring av hjemmel til andel)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens kartverk)
28,- (Utskriftsgebyr)
--------------------------------------------------------
15 554,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 585 554,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 03.05.2021 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Tilstandsrapport, egenerklæringsskjema og husordensregler,. Vedtekter, protokoll og iinnkalling til generalforsamling 2017, årsberetning, regnskap/budsjett inkl. revisors beretning, orientering om borettslagets drift og festekontrakt fåes ved henvendelse til megler, er lagt ut på FINN.no.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kim Jonassen

Oppdragsnummer

712210032

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål