Fløtlivegen 486

Frittliggende enebolig sentralt i Næroset

Fasade

Boligdetaljer

Prisantydning
kr 1 200 000

BRA / P-rom
212 m² / 132 m²

Boligtype
Enebolig

Kart sentrert på geolokasjonen 60.9739115394146 breddegrad, 10.7737073406232 lengdegrad
Totalpris inkludert omkostninger

kr 1 231 370

Detaljer om boligen
Prisantydning kr 1 200 000
Omkostninger kr 31 370
Totalpris kr 1 231 370
Antall soverom 3
Primærrom (P-rom) 132 m²
Bruksareal (BRA) 212 m²
Eierform Selveier
Boligtype Enebolig
Adresse Fløtlivegen 486
Kommune Ringsaker
Byggeår 1951
Energimerket Oransje G

Kontakt Frank for en gratis og uforpliktende verdivurdering

Å, nei!

Noe gikk galt under innsendingen av skjemaet...

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Sevice apply.

Nabolagsprofil, Fløtlivegen 486

Når du vurderer å kjøpe bolig, kan det være greit å også gjøre seg kjent med nabolaget. Her finner du blant annet ut hvor nærmeste matbutikk ligger, hvor bussen går fra, hvordan du enklest kommer deg til jobben, om området er barnevennlig og hvilke mennesker som blir naboene dine.

Mer om boligen

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i landlige omgivelser i Næroset. Det er gangavstand til barnehage og barneskole, samt til nærbutikk. Det er ca. 8 km til Moelv med ungdomsskole, samt de fleste fasiliteter og servicetilbud. Det er fine tur og- friluftsområder i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Se vedlagte kart.
Det vil bli satt opp OBOS visningsskilt ved fellesvisninger.

Byggemåte

Boligen er fundamentert på støpte fundamenter, støpt gulv på grunn i kjeller. Kjelleryttervegger er utført i støpt sparesteinsbetong. Yttervegger over grunnmur er utført i trebindingsverk. Boligen er kledd utvendig med stående panel i malt/ beiset utførelse.

Innhold

1. etasje:
P-rom: Gang, stue, spisestue, kjøkken og soverom.
2. etasje: Gang, 3 soverom og bad/ wc.

S-rom:
2. etasje: To bodrom/kott
Kjeller: Tre bod/kjellerrom og garasjerom.

Areal

Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 212 kvm

Standard

Enebolig over 1 1/2 etasje med behov for oppgradering og vedlikehold.

1. etasje:
Stue med gode innredingsmuligheter og Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og benkeplate med benkebeslag og
oppvaskkum i rustfritt stål med ett- greps blandebatteri. Over og underskap med slette fronter i
malt utførelse. Plass for frittstående komfyr og kjøleskap.

2. etasje:
Baderom med vinylbelegg på gulv, malt strie på vegger og malt panel i himling. Badekar med
veggmontert dusjbatteri. Baderommet tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom i henholdt til takst utført av Erik-Andre Brodersen datert: 16.10.2020

Tre soverom med behov for oppgradering.

Kjeller med kjellerrom og garasjerom for en bil.

Oppvarming

Radiatorer med oljefyr, peisovn på stue og 1000 liter ståltank i kjeller. Den 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Forskriften som forbyr bruk av fossil fyringsolje ble fastsatt av klima- og miljødepartementet og olje- og energidepartementet i juni 2018. Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger.

Tomten

Eiet tomt på 1680,3 m2. Tomten er dels flat, og dels lett skrånet, og er opparbeidet med plenarealer, beplantning, prydbusker, frukt og- bærbusker mm. Gruset innkjøring og gårdsplass. Eiendommen har gode lys og- solforhold.

Parkering

I garasje eller på gårdsplass.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann, pivat avløp og privat septikanlegg.

Offentlige/kommunale avgifter

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2019:
Eiendomsskatt kr 4 173,-
Feiing kr 551,-
Renovasjon kr 3 174
Slam kr 1 361,-
Vann kr 1 403,-
Sum ca kr: 10 662,-

Faste løpende kostnader

Forsikring ca kr 6 000,- per år.

Forsikring

Boligen er forsikret og kjøper må selv tegne boligforsikring.

Ligningsverdi

Forespørsel er sendt Skatt Øst, men henvendelsen er pr. d.d. ikke besvart.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i kommunes arkiver.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

Diverse

Kontroll av elektriske anlegg ble utført i 2005 og det foreligger ingen pålegg om utbedring på det elektriske anlegget. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år.

Feiing, tilsyn, avvik og anmerkninger: Det var forsøkt tilsyn av ildsted i 2017. Status tilsyn: Ingen hjemme. Siste feiing 29.09.2020 status feiing: Ingen hjemme.


Merknader i takstrapport fra 16.10.2020 utført av Erik-Andre Brodersen som har fått TG 2 eller dårligere:
Grunn og fundamenter: TG 2
Gulv på grunn: TG2
Drenering: TG 2
Ytterveger:TG2
Utvendige overflater: TG2
Vinduer TG3
Ytterdører og porter: TG2
Innvendige dører: TG3
Takkonstruksjon: TG2
Taktekking: TG2
Etasjeskillere: TG2
Kjøkken TG2
Overflater innvendige gulv: TG2
Overflater på innvendige vegger: TG2
Overflater på innvendig himling: TG2
Fast inventar, generelt: TG2
Bygning, generelt - uthus: TG2

Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

Eiendommen/området er regulert til bolig.

Planopplysninger:
Kommuneplan ID: 2011050800
Navn: Kommuneplanens arealdel, 2014-2025
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealdel
Ikrafttredelse: 17.06.2015

Reguleringsplan:
ID: 20100519110694
Navn: Næroset Sentrum 1
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 19.05.2010
Formål: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.

Totale kostnader

1 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
28,- (Utskriftsgebyr)
30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-))
--------------------------------------------------------
31 370,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 231 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

Budgivning

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Solgt "som den er"

Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Finansiering

OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

Les mer på obosbanken.no.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Oppdragsnummer

715180378