Eskils vei 12

Byggeklar tomt uten byggeklausul | Solrik beliggenhet | Utsikt | Rolige omgivelser

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: NOK 2,014,420

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: NOK 1,950,000

Omkostninger: NOK 64,420

Dekker dokumentavgift, andelskapital og tinglysningsgebyr.

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Totale kostnader

  1 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  --------------------------------------------------------
  64 420,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 014 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

 • Eierskifteforsikring

  Boligselgerforsikringer ikke tegnet.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beliggenhet

  Tomten ligger høyt og luftig i et nyetablert boligområde øverst i Ringstadåsen. Landlige og rolige omgivelser med gode lys- og solforhold og flott utsikt over Visterflo. Nylende barneskole ligger bare noen hundre meter unna og det er kort vei til barnehage og idrettsanlegg. Flotte turområder i umiddelbar nærhet og Visterflo med fine badeplasser like nedenfor boligfeltet.
  Kort vei til E6 med tilknytning til Oslo, øvrige byer i Østfold samt sykehuset på Kalnes.
  Ca. 5 km til Rolvsøy og Greåker med dagligvarebutikk og ca 7 km til Dikeveien handelsområde med et variert utvalg av forretninger.

 • Standard

  Forholdsvis flat tomt
  Tomten har ingen byggeklausul. Man kan selv kan velge boligleverandør og boligtype, og når du ønsker å starte byggeprosessen.
  Gjeldende reguleringsbestemmelser for området må følges.

 • Tomten

  Eiet tomt på ca. 736 kvm

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig tilknyttet

  Det henvises til Fredrikstad kommune vedr. gjeldene satser for tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  Det er mottatt bekreftelse fra Viken Fylkeskommune at arkeologisk utgravning av kulturminnet - som bl.a. omfattet Eskils vei 12 - Gnr. 711, bnr. 83 - er gjennomført og ferdig.
  Utgravningene ble fullført før utbygger/tiltakshaver satte i gang med grunnarbeider i dette området.
  Det er ingen kulturminner igjen på Eskils vei 12, og kulturminnevernet vil ikke ha noen merknader til bygging på denne tomta, så lenge utnyttelsen av tomta/byggesøknaden er i tråd med bestemmelsen i planen (dette er kommunens ansvar å følge opp).
  Det er fortsatt fredete kulturminner i nærområdet, men dette arealet (i skogen/hogstfeltet sørvest for Eskilsvei) skal ikke bygges ut og er satt av til verneområde i reguleringsplanen.
  Brev vedr. ferdigstillelse av dette ligger vedlagt salgsoppgaven.

 • Servitutter/rettigheter/forpliktelser

  Dagboknr. 917936, tgl. 01.05.1877 - Bestemmelse om vannrett. Rettighetshaver: Sanne og Soli eiere. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 908569, tgl. 09.10.1931 - Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: AS Hafslund. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 916455, tgl. 20.11.1934 - Bestemmelse om veg. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 303451, tgl. 09.11.1949 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 16. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 303547, tgl. 17.11.1949 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 16. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 990006, tgl. 25.05.1971 - Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Rolvsøy kommune. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 303860, tgl. 16.08.1977 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 28. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 30. Rettighetshaver: 3004-gnr. 711 bnr. 32.
  Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 302611, tgl. 02.06.1978 - Best. om adkomstrett. Rettighetshaver: knr 3004, gnr 711, bnr 1, fnr 3. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 4441, tgl. 27.04.1994 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver: Fredrikstad energiverk BA. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 5380, tgl. 04.05.2000 - Elektriske kraftlinjer. Bestemmelse om adkomstrett. Retiighetshaver: Fredrikstad energinett. Rett til å bygge, drive og vedlikeholde nettstasjon. Med flere bestemmelser. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 5381, tgl. 04.05.2000 - Elektriske kraftlinjer. Stedsvarig rett til å bygge, drive og vedlikeholde et 24 kv kabelanlegg. Rettighetshaver: Fredrikstad energinett. Bestemmelse om adkomsrett. Med flere bestemmelser. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 3316, tgl. 11.03.2004 - Jordskifte. Jordskiftesak nr. 11/2002. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr. 928640, tgl. 28.10.2014 - Best om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:711 Bnr:1 Fnr:3 F. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om rett til etablering og vedlikehold av kummer m.v. Overført fra 3004-711/1. Gjelder denne registerenheten med flere.

  Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Eiendommen ligger i et regulertt område og omfattes av:
  Kommuneplan Fredrikstad 2020-2032. Formål: Hensyn friluftsliv, H530-KFO, Båndlegging kulturminneloven, H730-AUT, Boligbebyggelse
  Godkjent/vedtatt: 18.06.2020

  Reguleringsplan: 1150 Ringstadåsen 2. Formål: Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan ligger vedlagt salgsoppgaven og tilgjengelig på eiendommens nettside.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: Reguleringsplan, eiendomskart, informasjon kommune.
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.
  Copyright
  OBOS eiendomsmeglere har copyright til tekst og bilder i annonsen og salgsoppgaven og det er ikke tillatt å benytte tekst eller bilder uten tillatelse fra rettighetshaver.

 • Oppdragsnummer
  710210244

Budgivning

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Solgt "som den er"

  Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler / Avdelingsleder / Fagansvarlig André Søland

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål