Engavegen 2

Koselig familiebolig nær Glomma på Søbakken! 4 soverom og flat tomt med gode solforhold. Behov for modernisering!

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 2 885 670

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 2 800 000

Omkostninger: kr 85 670

Dekker dokumentavgift, andelskapital og tinglysningsgebyr.

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Offentlige/kommunale avgifter

  Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020.
  Eiendomsskatt kr 7 619,00 ,-
  Feiing ikke fakturert på eiendommen i 2020.
  Renovasjon kr 2 963,-
  Avløp kr 4 620,00,-
  Vann kr 3 237,50 ( Det er ikke registrert vannmåler på adressen og gebyrene avregnes etter areal.)
  ------------------------------------------------------------------------
  Sum ca kr 18 439,50,-

 • Faste løpende kostnader

  Strømforbuk i 2020 var 9 100kwh
  Internett/TV: Altibox og fiber fra Eidsiva kostnad vil variere utefra abonnement.
  Kostnad på fullverdiforsikring vil variere fra selskap.

 • Forsikring

  Boligen er fullverdiforsikret i Gjensidige med polisenr: 76909498

 • Ligningsverdi

  Som primærbolig: kr 856 463,-
  Som sekundærbolig: kr 3 083 268,-

 • Totale kostnader

  2 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  85 670,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 885 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i et rolig og etablert boligområde på Søbakken, i utkanten av Elverum sentrum. Fra eiendommen er det kort veg til skoler, barnehager og nærbutikk mm. Det er ca. 2 km til Elverum sentrum med alle fasiliteter og servicetilbud. Fine tur og- friluftsområder i nærmiljøet.

 • Adkomst

  Se vedlagte kart.
  Det vil bli satt opp OBOS visningsskilt ved fellesvisninger.

 • Byggemåte

  Bygningen er fundamentert på støpte fundamenter. Støpt gulv i kjeller og støpt grunnmur. Det er ikke opplyst om radonmålinger i boligen. Kjelleryttervegger er utført i støpt betong. Yttervegger over grunnmur er utført i trebindingsverk. Boligen er kledd utvendig med stående panel i beiset/ malt utførelse, og teglstein. Vindsperre med svartpapp.

  Frittstående garasje:
  Frittstående garasje med plass for 4 biler. Fundamentert på støpt ringmur, støpt plate på mark. Yttervegger er utført i uisolert trebindingsverk, stående panel utvendig.

 • Innhold

  1. etasje:
  P-rom: Vindfang, gang, stue , kjøkken, 4 soverom, bad og wc.
  Kjeller:
  P-rom:
  Trappegang og stue
  S-rom: Boder og kjellerrom.

 • Areal

  Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 229 kvm, Bruttoareal: 253 kvm

 • Standard

  Velkommen til en koselig familiebolig som går over en etasje med kjeller. Boligen har en god beliggenhet på Søbakken med stor og flat tomt, samt gode solforhold. På eiendommen er det en frittstående garasje med plass til fire biler og gårdsplass dekket med belegningsstein. Boligen har behov for modernisering/oppgradering.

  1. etasje:
  Vindfang/entrè med gode muligheter for oppbevaring av yttertøy.

  Stor og romslig stue med god plass til møblement og store vindusflater som gir rikelig med naturlig lys. Utgang til delvis takoverbygget terrasse fra stue på ca. 32m2.

  Kjøkken med plass til spisebord og innredning med laminert skrog/benkeplate. Over, under og høyskap med profilerte fronter og plass til frittstående komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.

  Baderom med vinylbelegg på gulv og baderomsplater på vegg, samt wc, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Baderommet har fått TG3 fra takstmann grunnet skade på vinlybelegget m.m. for mer informasjon se takst s. 16.

  Fire gode soverom i varierende størrelse med garderobeløsning på enkelte rom.

  Kjeller:
  Innredet rom i kjeller er brukt som kjellerstue av nåværende eier. Det er ikke søkt om bruksendring i kjellerstuen og er således ikke godkjent for varigopphold. Kjellerstuen har ikke tilfredsstillende lysflate og har mangelfulle rømningsveier. Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. For nærmere teknisk beskrivelse av eiendommen se tilstandsrapport i salgsoppgaven.

  Hobbyrom og bodrom.

  Påpekninger i takst utført av Erik-Andre Brodersen ved Hamar Takst og Byggvurdering som har fått TG2 eller dårligere som må undersøkes nærmere.

  TG3 - Drenering: Fukt i kjeller indikerer svikt i dreneringen. Tilstandsgrad er satt ut i fra påviste forhold, alder og begrenset restlevetid.
  TG3 - Baderom: Tilstandsgrad er satt ut i fra påviste forhold, alder og begrenset restlevetid på baderommet.
  TG2 - Vinduer.
  TG2 - Takkonstruksjon.
  TG2 - Taktekking enebolig.
  TG2 - Etasjeskillere: Registrert noe skjevheter i gulvkonstruksjoner.
  TG2 - Kjøkkeninnredning.
  TG2 - Fast inventar, generelt.
  TG2 - Bygning generelt: Utvendig kledning har behov for maling/ beis.

 • Oppvarming

  Elektriske panelovner på enkelte rom, luft til- luft varmepumpe og plassbygd peis med peisinnsats i kjellerstue.

 • Tomten

  Eiet tomt på 1605 m2. Tomten er flat, og er opparbeidet med plenarealer, beplantning, prydbusker, hekk mm. Belegningsstein i innkjøring og gårdsplass. Eiendommen har gode lys og- solforhold.

 • Parkering

  Stor frittstående garasje med plass til fire biler og Inntilbygdbygget garasje med plass til en bil.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Det foreligger ferdigattest for garasje datert 24.06.98.

 • Utleie

  Boligen kan leies ut i sin helhet.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Diverse

  Skorsteiner og ildsteder:
  Siste feiing 29.04.2008 og siste tilsyn gjennomført: 12.09.2012. Merknad skorstein: Rehab. m/kopex i 2001. Avvik: Ingen.
  Nåværende eier har Fritak for feie-/tilsynsgebyr og pipen er ikke i drift.
  Septiktank nedgravd mellom hekkene syd for boligen. Denne skal være koblet ut opplyser eier om.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.

  Eiendommen/området er regulert til boligformål.

  Reguleringsplaner:
  ID: 36, Navn: Ragnvaldbekken - Nordstøkket, plantype: Eldre reguleringsplan, status: endelig vedtatt arealplan, Ikrafttredelse 23.02.1972.
  Delareal: 1162m2 Formål: Boliger. Delareal 443m2, formål: kjørevei, utdyp: Regulert vei.

  Kommunedelplaner:
  ID: 2018006, Navn: Kommunedelplan for Elverum byområde, Plantype: Kommunedelplan, Status: Endelig vedtatt arealplan, Ikrafttredelse: 28.08.2019. Delareal: 1604m2 Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715190344

Budgivning

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Solgt "som den er"

  Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Frank Aleksander Johan Hassel

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål