BankID bytter ut driftsleverandør

Fra 21. til 26. oktober bytter BankID driftsleverandør. I løpet av denne perioden kan BankID være utilgjengelig og derfor berøre flere av våre tjenester som benytter denne løsningen.

Claus Bendekes veg 32

Stor selveier fra 2018 med vestvendt terrasse og adkomst til hage. Egen p-plass!

Finn fram på siden

Priser

Totalpris: kr 4 101 320

Totalprisen for boligen = innskudd + fellesgjeld samt omkostninger.

Prisantydning: kr 3 990 000

Omkostninger: kr 111 320

Dekker dokumentavgift, andelskapital og tinglysningsgebyr.

Felleskostnader pr. måned: kr 3 588

Få finansieringsbevis fra OBOS-Banken

Kart sentrert på geolokasjonen breddegrad, lengdegrad

Mer om boligen

Økonomi og kostnader

 • Felleskostnader

  3 588,- pr Mnd
  a-konto vann/avløp, renovasjon, forsikring og utvendig renhold, forsikring m.m..

 • Totale kostnader

  3 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  28,- (Utskriftsgebyr)
  99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  111 320,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 101 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. det året overtakelsen finner sted.

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtagelse.

 • Finansiering

  OBOS-banken tilbyr lån til alle slags boliger. På obosbanken.no kan du sjekke hvor mye du kan få i lån, beregne lånekostnader og søke om finansiering. Skal du kjøpe nytt før du har solgt din nåværende bolig, får du mellomfinansiering til samme rente som boliglånet.

  Det gjøres oppmerksom på at OBOS Eiendomsmeglere AS kan motta et mindre honorar for salg av finansielle tjenester.

  Les mer på obosbanken.no.

Fakta om boligen

 • Beliggenhet

  Flott beliggenhet i populært og barnevennlig boområde i Ottestad/Bekkelaget. Det er gangavstand til nærbutikker samt Vikasenteret med diverse butikker og servicetilbud. Ca. 3 km til Hamar sentrum og togstasjon. Kort vei til barnehager samt barne- og ungdomsskole. Området har flotte tur- og rekreasjonsmuligheter som f.eks. Ottestadstien, Atlungstad golfklubb og badestrand langs Mjøsa.

 • Byggemåte

  Bygningen er oppført i 2004, 1. etg var opprinnelig næringslokaler, omgjort til leilighet i 2018. Alt innvendig er fra 2018. Bygningen er fundamentert på støpt ringmur og støpt dekke. Etasjeskille med trebjelkelag, antatt isolert med mineralull. Antatt jord/ morenemasser. Vinduer med 3-lags isolerglass og trekarmer produsert i 2017. Yttervegger er kledd med stående panel i malt/ beiset utførelse. Saltakkonstruksjoner i tre, utført med plassbygde taksperrer. Takkonstuksjoner antatt isolert med 30 cm mineralull. Taket er tekket med dobbelkrummet betongtakstein. Taktekkingen er besiktiget fra bakkeplan.

 • Innhold

  Gang, stue, åpen kjøkkenløsning, 3 soverom, bad/wc og bod.

 • Areal

  Primærrom: 118 kvm, Bruksareal: 122 kvm

 • Standard

  Lys og innbydende 4-roms selveier i 1.etasje med stor terrasse og utgang til grønne friarealer. Leiligheten ble bygget i 2018 og har god standard med lys eikeparkett på gulv, glatte veggflater med tidsriktige farger. Boligen har svært god planløsning med 3 soverom og svært romslig stue/kjøkken løsning.
  Med boligen følger én utvendig p-plass og én kjellerbod på ca. 6 kvm samt tilgang til felles sportsbod

  Kjøkken
  Lyst og moderne kjøkken med integrerte hvitevarer. Kjøkkeninnredning i laminerte skrog og laminert benkeplate med oppvaskkum i kompositt, og ett- greps blandebatteri, over og- underskap i slett/ foliert utførelse, skapmontert ventilator og integrert stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kjøl/ fryseskap. Kitchenboard i benkerygg. Det er montert komfyrvakt

  Bad:
  Delikat flislagt bad. Baderom inneholder veggmontert dusj med dusjdører, baderomsinnredning med servant, wc, og utslagsvask.

  Balkong:
  Utgang fra stue til vestvendt terrasse på ca. 28 m2. Spaltegulv med impregnerte terrassebord. Stål/ glass rekkverk.

 • Oppvarming

  Elektriske panelovner. Termostatstyrt varmekabel i baderomsgulv.

 • Tomten

  Felles tomt. Tomten er opparbeidet med plenarealer, noe beplantning og parkeringsarealer.

 • Parkering

  Det medfølger én utvendig biloppstillingsplass.

 • Vei/vann/avløp

  Offentlig.

 • Konsesjon

  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Odel

  Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.

 • Diverse

  - Sameiets årsresultat for 2020 utgjorde kr 174 186,-
  - Det planlegges oppføring av 10 leiligheter på sameiets parkeringsplass. Mulig oppstart av bygging i 2022 søking om byggetillatelse er planlagt sommer 2021. Dette sameiet vil være en del av det nye og det vil da blir utført en reseksjonering fra 13 til 23 enheter.
  - Det er vedtatt installering av Fiber, gravekostnader er estimert til kr 40 000, kostnaden skal deles med utbygger (Hamjern) av planlagt nybygg på parkeringsplass. Det er vedtatt å finansiere prosjektet med oppsparte midler.
  - Eiendom med Gnr 6 bnr 28 som ligger vest for Claus Bendekes veg 32 har status "åpning for rinving", og det må påregnes at det her vil komme et nybygg.

 • Reguleringsmessige forhold/Kommunale planer

  Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på forespørsel.
  Eiendommen/området er regulert til boligbebyggelse-blokkbebyggelse.

 • Energimerking

  Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen/bygningen blir inngått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig anmode om en energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet.

 • Løsøre og tilbehør

  Det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som medfølger dersom annet ikke er avtalt. For øvrig legges listen over løsøre og tilbehør, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor, gjeldende fra 1.februar 2012, til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

 • Salgsoppgave

  Salgsoppgaven er opprettet (skriv dato her) og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: (skriv vedlegg her)
  Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

 • Oppdragsnummer
  715210231

Budgivning

 • Lånevilkår

  Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av eventuelle renteendringer, lengde på evt avdragsfri periode, samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre endringer i størrelsen av felleskostnadene.

  Kjøper forutsettes også å være innforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.

 • Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold

  For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameiere i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 24.

 • Overtagelse

  Etter avtale med selger.

 • Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Med denne forsikringen følger det også med flytteforsikring fra Tryg. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

 • Budgivning

  Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. Ethvert bud må ha en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden, samt at det må komme megler i hende minst et kvarter før tidligere bud går ut. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

 • Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

 • Solgt "som den er"

  Boligen selges som den er, jfr Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. I forhold til mangler, er det kun Avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut ifra kjøpesum og forholdene ellers, jfr Avhendingsloven § 3-9.

  Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er opplyst tidligere, jfr Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

 • Ansvarlig megler

  Eiendomsmegler Steinar Pettersen

Last ned dokumenter

Her finner du detaljert informasjon om prosjektet og boligene.

Kontakt meg om om denne boligen

Jeg svarer mer enn gjerne på dine spørsmål