Nærkontoret - våre samarbeidspartnere

For å levere et godt tilbud, har vi tilknyttet oss samarbeidspartnerne med stor grad av innovasjon, kreativitet og nytenkning.

Bor du i Kværnerbyen, på Lambertseter eller Vollebekk? Da etablerer vi Nærkontoret i nærheten av deg denne våren.

Kontorene er enkle å bruke akkurat når det passer deg. Det er selvbetjent og utstyrt med det du trenger for å jobbe effektivt.

 

Våre samarbeidspartnere:

GoGood leverer interiørløsningene

Fordi overforbruk er den største årsaken til klimaendringer, står samarbeidet med gründerne i det norske oppstartsselskapet GoGood sentralt for oss. GoGood skreddersyr interiørløsninger, setter sammen bærekraftige møbler og installerer dem med et ombrukssystem som gjør det enkelt å ta vare på, ombruke og bytte ut møbler når behovene på arbeidsplassen endrer seg. Samarbeidet med GoGood sørger for miljøriktig og god innredning av nærkontorene.

Orbit Technology leverer effektive brukerløsninger

Orbit leverer teknologien og selvbetjeningsløsninger til nærkontorene. Dermed kan brukerne enkelt kan booke plass og låse seg inn i bygget med en digital nøkkel.

Orbit er en tosidig teknologiplattform med en moderne, abonnementsbasert forretningsmodell. På den ene siden sørger teknologien for smart og enkel adgangskontroll og brukeradministrasjon. På den andre siden gjør plattformen det mulig å matche ledig plass, som arbeidspulter og møterom, med behovet til brukerne i sanntid. Summen av den tosidige plattformen gjør det enkelt for brukerne å booke arbeidsplass, og bidrar samtidig til bedre utnyttelse av lokalene. Bra for lommeboka og bra for miljøet!

Evolve Business Spaces

Evolve er et større nettverk av kontorlokaler rundt om på Østlandet, som kan leies på fast basis. Som en del av samarbeid med OBOS, allokerer Evolve ledige plasser til bruk for abonnentene av Nærkontoret. Det gjør at nettverket med nærkontor utvides til flere steder enn de tre opprinnelige kontorene på Lambertseter, Kværnerbyen og Vollebekk. I første omgang blir det nærkontorplasser i Evolve sine lokaler på Storo, Fornebu og i Asker.

Dette er Nærkontoret

Nærkontoret er et nettverk av kontorplasser i nært der folk bor. Arbeidsgivere kan abonnere på tjenesten for å tilby plasser til egne ansatte. I tillegg, kan private personer få tilgang ved kjøp av dagspass.

Plassene kan benyttes fleksibelt etter behov. Lokalene er selvbetjent og brukerne får tilgang til et nettverk av lokaler, tilgjengelig i en app.

I første omgang kommer Nærkontoret seks steder i Oslo-området: På Vollebekk, Lambertseter og i Kværnerbyen i Oslo. Disse knyttes sammen med kontornettverket til Evolve på Storo, Fornebu og i Asker.

Hvis responsen er god, kan tilbudet bli utvidet til flere steder.

 

5 gode grunner til å velge Nærkontoret

1. Fleksibel hverdag

Gir arbeidstagere og beboere fleksibilitet og mulighet til å jobbe på den måten som lar dem løse arbeidsoppgavene best.

2. Fremtidsrettet

Lar arbeidsgivere tilrettelegge for nye måter å jobbe på i tråd med den digitale utviklingen, moderne arbeidsformer og behovet for "work-life-balance". Som igjen gir bedre konkurransekraft og flere fornøyde arbeidstagere.

3. Liv i nabolaget

Et levende nabolag skal passe for forskjellige mennesker i alle aldre og livssituajoner. For å trives der man bor må man ha et variert tilbud av tjenester og aktiviteter, slik som nærkontoret, som både forenkler hverdagen og skaper liv mellom husene.

4. Kortreist jobbing

Nordmenn bruker mye tid på reisevei frem og tilbake fra jobb. Nærkontoret er lokalisert der folk bor som vil redusere tid brukt på reising og spare miljøet. Og viktigst av alt i disse tider, redusere trengsel i kollektivtrafikken.

5. Gode på smittevern

Vi tar smittevern på høyeste alvor og tilrettelegger med renhold og berøringsløst overalt der det er mulig.