Tilby kortreist jobbing til dine ansatte

Bedrifter som deltar i ordningen tilbyr sine ansatte en fleksibel hverdag, en god balanse mellom arbeid og fritid.

Bare gode fordeler

Fleksibel hverdag

Gi arbeidstagere fleksibilitet og mulighet til å jobbe på den måten som lar dem løse arbeidsoppgavene best.

Fremtidsrettet

Som arbeidsgiver er du med på å tilrettelegge for nye måter å jobbe på i tråd med den digitale utviklingen, moderne arbeidsformer og behovet for "work-life-balance". Som igjen gir bedre konkurransekraft og flere fornøyde arbeidstagere.

Liv i nabolaget

Et levende nabolag skal passe for forskjellige mennesker i alle aldre og livssituajoner. For å trives der man bor må man ha et variert tilbud av tjenester og aktiviteter, slik som nærkontoret, som både forenkler hverdagen og skaper liv mellom husene.

Kortreist jobbing

Nordmenn bruker mye tid på reisevei frem og tilbake fra jobb. Nærkontoret er lokalisert der folk bor som vil redusere tid brukt på reising og spare miljøet.