Veien til fellesskapet

Beboeren er viktigst, også i et innovativt boliglaboratorium. Å samle inn ideer, drømmer og ønsker fra folk utenfor prosjektet er derfor naturlig også i utviklingen av OBOS Living Lab.

Det har gått over et år siden spaden ble stukket i jorda på Vollebekk i Oslo, og arbeidet med OBOS Living Lab startet. Fortsatt er det en stund igjen til beboerne kan flytte inn og bli en del av testlabben der nye måter å bo på skal testes ut i praksis. Men mye har også skjedd, for parallelt med byggingen jobbes det kontinuerlig med utviklingen av bokonspetet «Bokuben», hvor blant annet innspillene fra «fremtidsverkstedet» er tatt med inn.

Foto viser deltakere på medvirkningsmøtet om Living Lab som jobber med oppgaver.

Arild Eriksen og Lisa Barahona arrangerte fremtidsverksted på Vollebekk før koronaen slo til, hvor deltakerne tok utgangspunkt i sine egne liv og drømmer for å utforme nye måter å bo på.

Beboermedvirkning

Allerede tidlig i prosessen gikk OBOS ut og inviterte folk til å melde interesse. Arkitektkontoret Fragment og arkitektene Arild Eriksen og Lisa Barahona holder i selve medvirkningen. De rakk å arrangere workshop før koronaen slo til.

– Ideen var å samle folk som har lyst til å bo der til et «fremtidsverksted» på Vollebekk. Et slags tegne- og skriveverksted, forteller Lisa Barahona.
– Folk kunne ta utgangspunkt i sitt eget liv, sine egne ønsker og drømmer, sier hun.

Ønskene og drømmene ble tegnet og diskutert. Fragment har tatt innspillene med seg til teamet bak «Bokuben», bokonseptet som vant innovasjonskonkurransen og som sammen med OBOS utvikler Living Lab, og sett hvordan folks ideer kan tas med videre i arbeide med testlabben.

Stabilitet

Arild Eriksen bruker ordet «byggfellesskap» om å utvikle boliger og bomiljø sammen. Metoden tar utgangspunkt i den tyske «baugruppen»-modellen. Målet er å etablere en felles forståelse for hva som er mulig og hva som er ønskelig, og finne løsninger med det som utgangspunkt.

Foto viser deltakere på medvirkningsmøtet om Living Lab som jobber med oppgaver.

Men hva er det egentlig folk ønsker seg? Eriksen sier det er én ting alt koker ned til: – Mest av alt har folk lyst på stabile bomiljøer og langsiktighet.

Mye inn- og utflytting i et er et kjent problem i områder med mange små leiligheter. Man blir kanskje boende til man skal ha barn nummer to, eller man flytter når barna begynner å få behov for litt mer privatliv. Ideelt sett bør man kunne bo på samme sted til ungene flytter ut, mener Eriksen.

Rom for fleksibilitet

Nå rimer kanskje ikke dette helt med Living Lab, som er et sted man kan bo for en periode med andre mennesker som også bor for en periode. Men selve ideen med testlabben på Vollebekk er å finne fram til innovative og fleksible måter å bo på, som gjør at flest mulig av hverdagens skiftende behov og utfordringer kan tas hånd om.

Prosjektleder for Living Lab, Ingemund Skålnes, tror koronaåret vi har bak oss har gitt oss en annen bevissthet om hva et hjem skal være.
– Jeg tror vi kommer til å se en større bevissthet rundt hvordan boligen kan utnyttes bedre. Det blir et viktig tema for Living Lab, sier Skålnes.

Denne saken ble publisert 25. november 2020.