Møt teamet bak Bokuben

Etter er spennende innovasjonskonkurranse var det bokonspetet «Bokuben» som kom seirende ut og som nå skal bygges på Vollebekk i Oslo.

– Vi fikk inn veldig mange gode ideer og forslag til løsninger. «Bokuben» hadde gjort et overbevisende stykke forarbeid, og leverte et veldig solid bidrag, sier en fornøyd Ingemund Skålnes. Han er prosjektleder for OBOS Living Lab, der det etter hvert skal foregå nyskapende forskning og innovasjon på innsiden. 

Bak konseptet Bokuben står et bredt, tverrfaglig team: LPO arkitekter, Tinkr, Byantropologene, Rambøll, Inventas og Metropolis.

Foto av det tverrfaglige teamet som står bak Bokuben på OBOS Living Lab.

Bokuben-teamet består av (bak fra venstre) Catharina Sletner fra Byantropologene, Antonio Martellotta fra Inventas, Miriam Innbjør fra Tinkr, Hilde Sponheim, Sofia Keivanlo og Camilla Falkenberg Erikstad fra LPO, Lucas van Laack fra Rambøll, Dorna Lakayan fra Metropolis, Maiken R. Eilertsen fra Byantropologene og Sigbjørn Windingstad fra Inventas. Maria Jakobsons (Rambøll) og Lena Axelsson (Metropolis) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

En bedre bolig for beboeren

Juryen sier i sin begrunnelse: «Grepene som foreslås spenner vidt, fra løsninger for dagslys til fleksible vegger i leilighetene, men fokuset er hele veien en bedre bolig for beboeren.»

– Det å forske og få muligheten til å teste ut ting på denne måten, og lære fra virkeligheten, er veldig spennende, sier Hilde Sponheim i LPO arkitekter. – Bærekraft, sosialt mangfold og fleksibilitet har vært utgangspunkt for alle valg. I tillegg til uttesting av nye boformer, smart teknologi og økt verdi gjennom deling, ligger det et stort potensial i å gjøre boliger for folk flest bedre; gjøre hverdagen enklere, grønnere, romsligere, rimeligere og mer inkluderende.

Tanken er at arbeidet med Bokuben skal gi erfaringer som vil komme mange til nytte. – Men da må vi klare å skape et godt hjem for dem som skal bo der. Først da blir kunnskapen vi henter ut av prosjektet reell, sier hun.

Nyskapende tverrfaglighet

LPO har jobbet sammen med både antropologer og teknologer i prosessen med å skape Bokuben, og Sponheim forteller om en nyskapende form for tverrfaglighet. – Vi hadde en veldig åpen prosess og tok oss tid til å bli kjent med aspekter vi vanligvis ikke jobber med, sier hun.

Teamet bak Bokuben skal nå sammen med OBOS gå i gang med å sette planene ut i livet. – Bokuben skapes av beboerne, så den vil alltid generere nye spørsmål og ideer. Derfor har vi laget løsninger som kan endres og forbedres over tid, og kuben blir en kreativ scene som skal fylles med innhold gjennom bruk og erfaring, sier Sponheim.

Foto fra medvirknings-workshop på OBOS Living Lab.

Deler av Bokuben-teamet under en workshop tidligere i år.

Denne saken ble publisert 25. november 2020.