Illustrasjon av Living labs fasade og utearealer foran bygget.

En bedre bolig

Det full aktivitet på Vollebekk i Oslo om dagen. Dette området, som tidligere var preget av industri og tungtrafikk, er de siste årene gradvis transformert til et populært bomiljø, med kort vei til T-banen, og skoler og barnehager i nærheten. De første som flyttet inn har rukket å bo her et par år allerede. Og nå har et nytt bygg reist seg på Vollebekk, som skal bli noe utenom det vanlige. Selve bygningen ser riktignok ganske vanlig ut, og det er vanlige folk som skal bo her. Men innsiden rommer noe helt spesielt, nemlig OBOS Living Lab – en fullskala testarena for framtidens hjem.

– Vi skal teste ulike måter å bo på, bokvalitet, hvordan det er å bo tett sammen og dele, nye teknologiske løsninger. Og beboeren er i sentrum gjennom hele prosessen, sier Camilla Erikstad, arkitekt i LPO.

Bokuben

OBOS Living Lab skal om ikke så lenge fylles med konseptet «Bokuben», en idé som blant andre LPO arkitekter står bak. Utgangspunktet for Bokuben er å lete etter hva som kan gjøre bolighverdagen enklere, grønnere og mer sosial. 

I stedet for å gi et ferdig svar på hva fremtidens bolig er, ønsker vi at Bokuben skal være en fleksibel arena der ulike løsninger kan testes ut sammen med de som skal bo der. Bokuben skal fylles med ideer, innovative løsninger og nye måter å samhandle på, sier Erikstad.

Men hvem skal teste ut disse nye løsningene? Hvem skal bo her?
– Vi er i rekrutteringsfasen, og ser på hvordan vi kan finne en passende beboergruppe som ønsker å flytte inn her, forteller Maiken Riis Eilertsen i Byantropologene.

Maiken Riis Eilertsen i Byantropologene.

Responsen hos publikum OBOS Living Lab har vært positiv, og målet er å finne folk i forskjellige livsfaser og med forskjellig bakgrunn som kan bo i OBOS Living Lab for en periode.

– Vi vil sørge for at beboerne skal bidra til å skape hjemmet sitt allerede før de flytter inn. Nye løsninger skal kontinuerlig testes ut og endres underveis, etter som det er behov for det. Gjennom tverrfaglige metoder vil vi sammen med beboerne finne ut av hvordan vi kan skape et hjem som utfordrer dagens oppfatninger om hva som kreves av en bolig, sier Eilertsen.

Ulike temaer i etasjene

Byggingen av hovedstrukturen til laben er nettopp påbegynt. Det betyr at vegger, alt det tekniske, bad og kjøkken er i ferd med å komme på plass. Camilla Erikstad forteller om hva de tre etasjene skal romme:

Hver etasje i Bokuben får sitt eget tema. I første etasje skal det handle om merverdi gjennom fellesløsninger. I andre etasje er det delingsløsninger det legges mest vekt på, og i tredje etasje er det de fleksible løsningene vi skal utforske.

Det er et tverrfaglig team som står bak Bokuben, en bredt sammensatt gruppe engasjerte folk. Både antropologer, teknologer, industridesignere, interiørarkitekter og arkitekter har jobbet sammen helt fra starten av prosjektet. Det har gitt ny innsikt og mer sammensatte og innovative svar på både løsninger, prosess og arbeidsmetoder enn ved vanlig boligutvikling, forklarer Erikstad.

– Og selv om både ny teknologi og annen innovasjon er viktige ingredienser i arbeidet med Living Lab, er det det grunnleggende menneskelige som er hovedmålet, sier Maiken Riis Eilertsen.
–  Vi håper å få teste ut ulike måter vi kan bo på i fremtiden, som fremmer livskvalitet og motvirker ensomhet.

Denns saken ble publisert 28. november 2020.