Om OBOS Jubel

Som en del av vårt samfunnsbidrag har vi gitt 40 millioner kroner til frivillige organisasjoner med ekstra utfordringer etter koronautbruddet. Nå er det avsatt ytterligere 20 millioner kroner til samme formål.

Våren 2020 kjøpte OBOS Jubel det som ikke ble noe av, for at det skulle bli noe av igjen etter koronakrisen. 556 frivillige lag og foreninger i 39 kommuner fikk til sammen 40 millioner kroner.

Ett år senere er det fortsatt mange planlagte cuper, kamper, konserter og renn som ikke er blitt noe av, og nødvendige inntekter for videre drift har gått tapt. OBOS er opptatt av at Norge skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen. Derfor gir vi nye 20 millioner kroner til frivillige lag og foreninger slik at de kan fortsette sitt viktige arbeid.

For å søke om tilskudd fra OBOS Jubel må du være OBOS-medlem, eller ha fått tilsendt søknadsskjemaet fra et OBOS-medlem.

Tilskudd kan søkes av frivillige foreninger som ikke har kunnet gjennomføre arrangementer som de ellers ville ha gjort sist høst og i vinter, på grunn av koronasituasjonen.

Søknadsfristen er 22. mars.

Disse fikk støtte fra OBOS Jubel i 2020