Om OBOS Jubel

Som en del av vårt samfunnsbidrag har vi satt av 40 millioner kroner som skal skal gå til frivillige organisasjoner som har fått ekstra utfordringer etter koronautbruddet.

For å søke om tilskudd fra OBOS Jubel må du være OBOS-medlem og ha betalt medlemskontingenten for 2020.

Du kan søke om støtte til en frivillig forening som har måtte avlyse et planlagt arrangement i perioden mars til august 2020 på grunn av koronasituasjonen.

Søknadsfristen er utløpt.

Når det gjelder allerede inngåtte samarbeidsavtaler, vil OBOS stå ved sine forpliktelser selv om planlagte aktiviteter ikke kan gjennomføres i 2020.