Mer rom for jubel

I alt 556 kor, korps, idrettslag og klubber

fikk i 2020 til sammen 40 millioner kroner i koronastøtte fra OBOS Jubel. Takk for all glede dere skaper i lokalmiljøet. Takk for all jubel som har kommet tilbake til oss. Mer rom for jubel – mer rom for livet!