Kriterier for OBOS Jubel

Støtte til et idrettslag eller annen frivillig forening som har mistet inntekter under koronautbruddet. Søknadsfristen er 22. mars.

Kriterier

Hvem kan søke?

Idrettslag og andre frivillige foreninger som har mottatt en e-post med lenke til søknadsskjemaet fra et OBOS-medlem.

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige lag og foreninger som har tapt inntekter på arrangementer som ikke er blitt noe av på grunn av koronasituasjonen.

  • Foreningen må være registrert i frivillighetsregisteret eller lignende. (Sjekk Foretaksregisteret).
  • Foreningen skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller nye boligprosjekter på gang.
  • Arrangementet skulle vært gjennomført i perioden høsten og vinteren 2020/2021.
  • Det kan søkes for alle arrangementer, men tiltak for barn og unge vil bli prioritert.
  • Eventuelt tilskudd utbetales til den foreningen som er registrert i Brønnøysundregistrene, også når det er søkt på vegne av underavdelinger. 

Hvem gis det ikke støtte til?

  • Vi støtter ikke kommersielle tiltak.
  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner, enkeltutøvere, aldersbestemte grupper eller lag.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes støtte for å dekke tapte inntekter som er nødvendige for å få i gang aktiviteter i laget/foreningen når det er mulig igjen.

Hvor mye kan det søkes om?

OBOS gir totalt 20 millioner kroner i jubelstøtte.

• Hver forening kan få én tildeling og maksimalt 200 000 kroner.
• Ved ellers like vilkår, vil foreninger som ikke fikk tilskudd fra OBOS Jubel i 2020 bli prioritert.

Får jeg svar på søknaden min?

Alle søkerne vil få svar via e-post.

Når blir støtten utbetalt?

Søknadsfristen er 22. mars.

• Søknadene behandles samlet etter søknadsfristens utløp.
• Vi har som mål å sende endelig svar til alle søkerne innen 15. juni.
• Støtte utbetales etter mottak av faktura fra foreningene.

 

Med eller uten MVA?

Tilskudd fra OBOS jubel skal faktureres uten MVA da det ikke er krav om motytelse for støtten.

(Vi setter likevel stor pris på synlighet og omtale).

Øker sjansen hvis flere søker?

Nei. Det holder at én søker. Flere søknader til samme forening øker ikke sjansen for å få tilskudd.

Kan jeg sende e-post med tips om OBOS Jubel til flere foreninger?

Ja, OBOS-medlemmer kan gjerne sende søknadsskjemaet til flere foreninger de ønsker å hjelpe.

Noe mer du lurer på?

Har du flere spørsmål, kontakt jubel@obos.no