Kriterier for OBOS Jubel

Støtte til et idrettslag eller annen frivillig forening som har mistet inntekter under koronautbruddet. Søknadsfristen er utløpt.

Hvem kan søke?

Kun OBOS-medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2020 kan søke.

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige lag og foreninger som har tapt inntekter på arrangementer som ikke er blitt noe av på grunn av koronasituasjonen.

  • Foreningen må være registrert i frivillighetsregisteret eller lignende. (Sjekk Foretaksregisteret).
  • Foreningen skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller nye boligprosjekter på gang.
  • Arrangementet skulle vært gjennomført i perioden mars – august 2020.
  • Det kan søkes for alle arrangementer, men tiltak for barn og unge vil bli prioritert.

Hvem gis det ikke støtte til?

  • Vi støtter ikke kommersielle tiltak.
  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner, enkeltutøvere, aldersbestemte grupper eller lag.

Hva kan det søkes om støtte til?

Idrett:
- Billetter til idrettsarrangement (150 kr per stk.)
- Plasser på cup, idrettsskole, leir, akademi, samling osv. (1000 kr per stk.)
- Lopper fra loppemarked (50 kr per stk.)
- Vafler, kakestykker, pølser, brus, parkeringsplasser osv. (20 kr per stk.)

Kultur:
- Billetter til konsert eller forestilling (150 kr per stk.)
- Plasser på seminar, leir osv. (1000 kr per stk.)
- Lopper fra loppemarked (50 kr per stk.)
- Vafler, kakestykker, pølser, brus, parkeringsplasser osv. (20 kr per stk.)

Skolenes 17. mai-arrangementer:
- Kast på boks, pilkast, tombola, pølser, kakestykker osv. (20 kr per stk.)

Hvor mye kan det søkes om?

OBOS gir totalt 40 millioner kroner i jubelstøtte. Hver forening kan få én tildeling, og maksimalt 200 000 kroner.

Når blir støtten utbetalt?

Søknadsfristen er 1. juni, og vi vil behandle søknadene så raskt som mulig.

Vi forventer mange søknader. Det kan bety at ikke alle søknader vil bli innvilget, eller at tilskuddet blir et annet enn det du søker om.

 

Får jeg svar på søknaden min?

Alle vil få svar på sin søknad.

Kan jeg sende flere søknader?

Ja. OBOS-medlemmer kan søke støtte til flere foreninger.

Øker sjansen hvis flere søker?

Nei. Det holder at én søker. Flere søknader til samme forening øker ikke sjansen for å få tilskudd.

Noe mer du lurer på?

Har du flere spørsmål, kontakt jubel@obos.no

Kan jeg søke flere kategorier?

Ja. Du kan søke om billetter, lopper osv. på samme søknadsskjema hvis foreningen skulle hatt flere arrangementer.