Livet mellom husene

OBOS ønsker å bidra til gode bomiljø. Borettslag og sameier kan søke om støtte til klima- og miljøtiltak. Vi støtter også en rekke gode formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

OBOS gir tilbake

En av kjerneverdiene til OBOS er engasjement. Derfor setter vi av inntil ti prosent av overskuddet hvert år til samfunnsnyttige formål og frivillige organisasjoner som bygger felleskap og skaper liv mellom husene vi har bygget. Søknadsfristene er 28. februar, 31. mai, 31. august og 30. november.

Se kriterier og søknadsskjema

Støtte til miljøtiltak i borettslag og sameier

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har vi satt av midler for å støtte boligselskap som vil gjøre miljøtiltak i medlemmenes nabolag.

Har du planer om et positivt tiltak for et bedre miljø eller uterom der du bor? Kanskje ditt borettslag planlegger å energieffektivisere boligene? Da er det mulig å få støtte av OBOS.

Søk om miljøtilskudd til borettslag og sameier

OBOS Jubel 

For å sikre at våre medlemmers lokalmiljøer fortsatt skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen, gir OBOS nye 20 millioner kroner til frivillige foreninger som har mistet planlagte inntekter på grunn av koronautbruddet.

Søk om tilskudd


OBOS-prisen

Har borettslaget eller boligsameiet utført bærekraftstiltak? OBOS Bærekraftpris gir et borettslag, boligsameie eller boligaksjeselskap muligheten til å vinne én million kroner! Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsfristen for 2021 er utløpt

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Se større tiltak vi støtter