OBOS Bærekraftpris

OBOS Bærekraftpris gir et borettslag, boligsameie eller boligaksjeselskap muligheten til å vinne én million kroner! Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Alle typer boligselskap i Norge kan delta, uavhengig av om de er forvaltet av OBOS eller ikke. Vi ønsker å belønne de beste tiltakene, enten dere har hatt målbar effekt innen økonomisk, miljømessig eller sosial bærekraft.

Alle bærekraftstiltak vil bli vurdert. Et større miljøtiltak må være gjennomført i løpet av de senere årene, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert.

Vi ønsker å inspirere, engasjere og vise fram alt det gode arbeidet som blir gjort.

Vinneren i 2021

Bærekraftige Bertramjordet borettslag.

Borettslaget ble bygget i 1987 og består av fire blokker og ti rekkehus – totalt 160 boenheter til sammen. Det er foreløpig kun én blokk som er rehabilitert, men det holdt likevel til å stikke av med førsteplassen i årets kåring.

De kan dokumentere imponerende resultater. Blant annet har den rehabiliterte blokken hatt en beregnet energireduksjon på utrolige 78 prosent og reduksjonen av CO2-utslipp på 77 prosent.

I tillegg til ambisiøse energi- og miljøtiltak, ønsker juryen å trekke fram at borettslaget har gjort veldig mye for det sosiale miljøet.

Les mer om årets vinner

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Last ned påmeldingsskjema

Vinner Bærekraftprisen 2021

Målet med prisen er å:

 • Påskjønne gode bærekraftstiltak gjennomført i boligselskaper
 • Framheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv
 • Skape positiv oppmerksomhet om den kontinuerlige oppgraderingen som finner sted av store boligområder

Kriterier: 

Kandidater til Bærekraftprisen må vise til en betydelig forbedring på ett eller flere av følgende områder:

 • Sosial bærekraft
  Er det for eksempel skapt en møteplass som bidrar til felleskap, bevegelse og/eller inkludering?
 • Universell utforming
  Er det gjort tiltak for å tilrettelegge området og boligmassene for alle?
 • Redusert energiforbruk
  Det må vises til utregninger av teoretisk energireduksjon
 • Redusert CO2-avtrykk
  Det må vises til reduksjon i CO2-regnskap
 • Grønn mobilitet
  Herunder tiltak for økt tilrettelegging for sykkel, gående, delingsbil og elbil
 • Redusert klimarisiko
  Herunder tiltak for å sikre området mot oversvømmelse og rassikring eller sikre bebyggelse mot endrede værforhold (styrtregn m.m.)
 • Redusert vannforbruk
  Herunder tiltak som fremmer bruk og magasinering av regnvann og gråvann
  Tiltak som reduserer vannforbruket i boligselskapet
 • Sirkulærøkonomi
  Herunder tiltak som medfører bruk av om- eller gjenbruk av byggematerialer.
  Bytte- deleordninger.
 • Tilrettelegge for bedre arealbruk og økologi
  Herunder tiltak som fremmer biomangfold
 • Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering
  Tiltak som tilrettelegger for økt kildesortering og reduserte avfallsmengder
 • Redusert forurensning
  Tiltak som reduserer forurensning eller opprydning av gammel forurensning

Noe du lurer på?

Send epost til obosprisen@OBOS.no