OBOS Bærekraftpris

Vi er på jakt etter borettslag og sameier som har gjennomført miljøtiltak. Det skal kåres en vinner som får OBOS Bærekraftpris – og inntil én million kroner.

– Dere trenger ikke å ha gjort noe genialt for å vinne. Boligselskapene er i startfasen når det gjelder klimatiltak, og det kan være vinnersjanse selv om dere bare har «et snev av grønt» å vise til. Ett sted må vi starte, sier miljødirektør Birgitte Molstad.

Alle bærekraftstiltak vil bli vurdert. Et større miljøtiltak må være gjennomført i løpet av de senere årene, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert.

Vi ønsker å inspirere, engasjere og vise fram alt det gode arbeidet som blir gjort.

Noe du lurer på?
Send epost til obosprisen@OBOS.no

Vinneren i 2022: Ammerudlia

Borettslaget har lagt ned et stort arbeid med uteområdene sine. Det er etablert frodige løsninger for å håndtere overvann. Det er plantet trær, stauder og busker og laget seks nye møteplasser som inviterer til aktivitet.

De har jobbet med avfallshåndteringsanlegget sitt, inngått avtaler med Fretex og UFF for gjenbruk og kildesortering, skiftet heiser, dører og installert LED-armaturer samt oppgradert til el-billading. De har gjenbrukt gamle og slitte tørkebåsområder med moderne og trygg sykkelparkering.

Summen av små og store tiltak har samlet gitt et imponrerende bærekraftsløft. 

Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Last ned påmeldingsskjema

Vinner Bærekraftprisen 2021

Målet med prisen er å:

 • Påskjønne gode bærekraftstiltak gjennomført i boligselskaper
 • Framheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv
 • Skape positiv oppmerksomhet om den kontinuerlige oppgraderingen som finner sted av store boligområder

Kriterier: 

Kandidater til Bærekraftprisen må vise til forbedring på ett eller flere av følgende områder:

 • Sosial bærekraft
  Er det for eksempel skapt en møteplass som bidrar til felleskap, bevegelse og/eller inkludering?
 • Universell utforming
  Er det gjort tiltak for å tilrettelegge området og boligmassene for alle?
 • Redusert energiforbruk
  Det må vises til utregninger av teoretisk energireduksjon
 • Redusert CO2-avtrykk
  Det må vises til reduksjon i CO2-regnskap
 • Grønn mobilitet
  Herunder tiltak for økt tilrettelegging for sykkel, gående, delingsbil og elbil
 • Redusert klimarisiko
  Herunder tiltak for å sikre området mot oversvømmelse og rassikring eller sikre bebyggelse mot endrede værforhold (styrtregn m.m.)
 • Redusert vannforbruk
  Herunder tiltak som fremmer bruk og magasinering av regnvann og gråvann
  Tiltak som reduserer vannforbruket i boligselskapet
 • Sirkulærøkonomi
  Herunder tiltak som medfører bruk av om- eller gjenbruk av byggematerialer.
  Bytte- deleordninger.
 • Tilrettelegge for bedre arealbruk og økologi
  Herunder tiltak som fremmer biomangfold
 • Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering
  Tiltak som tilrettelegger for økt kildesortering og reduserte avfallsmengder
 • Redusert forurensning
  Tiltak som reduserer forurensning eller opprydning av gammel forurensning

Noe du lurer på?

Send epost til obosprisen@OBOS.no