OBOS Bærekraftpris

Har dere utført bærekraftstiltak? OBOS Bærekraftpris gir et borettslag, boligsameie eller boligaksjeselskap muligheten til å vinne én million kroner! Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Alle typer boligselskap i Norge kan delta, uavhengig av om de er forvaltet av OBOS eller ikke. Og det spiller ingen rolle om dere har rehabilitert og etterisolert fasader eller tak, installert bergvarme eller ressurseffektivisert på annen måte. Alle bærekraftstiltak vil bli vurdert. Et større miljøtiltak må være gjennomført i løpet av de senere årene, og vinnersjansen øker hvis man kan vise til kontinuerlig arbeid over tid. Boligselskapet må ha investert minst én million kroner i miljørettede tiltak for å bli vurdert.

Vinneren i 2020

Manglerud borettslag i Oslo har gjennomført et imponerende grønt løft og fikk OBOS Bærekraftpris 2020 – og en million kroner.

Et av tiltakene Manglerud borettslag har gjort er et flott damanlegg som bidrar til å bedre håndteringen av overvann. Anlegget reduserer belastningen på det på offentlig avløpssystem.

Les mer om årets vinner. Les juryens begrunnelse.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Last ned påmeldingsskjema

Se film fra uteområdet

Målet med prisen er å:

 • Påskjønne gode bærekraftstiltak gjennomført i boligselskaper
 • Framheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv
 • Skape positiv oppmerksomhet om den kontinuerlige oppgraderingen som finner sted av store boligområder

Kriterier: 

Kandidater til OBOS-prisen må vise til en betydelig forbedring på ett eller flere av følgende områder:

 • Redusert energiforbruk
  – Det må vises til utregninger av teoretisk energireduksjon
 • Redusert CO2-avtrykk
  – Det må vises reduksjon i CO2-regnskap
 • Grønn mobilitet
  – Herunder tiltak for økt tilrettelegging for sykkel, gående, delingsbil og elbil
 • Redusert klimarisiko
  – Herunder tiltak for å sikre området mot oversvømmelse og rassikring eller sikre bebyggelse mot endrede værforhold (styrtregn m.m.)
 • Redusert vannforbruk
  – Herunder tiltak som fremmer bruk og magasinering av regnvann og gråvann
  – Og, tiltak som reduserer vannforbruket i boligselskapet
 • Sirkulærøkonomi
  – Herunder tiltak som medfører bruk av resirkulerte og/eller ombrukte og gjenbrukte materialer
 • Tilrettelegge for bedre arealbruk og økologi
  – Herunder tiltak som fremmer biomangfold
 • Tilrettelegging for bedre avfallshåndtering
  – Tiltak som tilrettelegger for økt kildestortering og reduserte avfallsmengder
 • Redusert forurensning
  – Tiltak som reduserer forurensning og/eller spredning av eksisterende foruernsning, herunder oppryddning av gammel forurensning 

Noe du lurer på?

Kontakt Øyvind Bodsberg på tlf 22865870 eller epost til oyvind.bodsberg@obos.no