Nærbilde av grønne spirer

Grønt ansvar - søk om støtte til miljøtiltak

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har OBOS satt av midler for å støtte boligselskap som vil gjøre miljøtiltak i medlemmenes nabolag.

Har du planer om et positivt tiltak for et bedre miljø eller uterom der du bor? Kanskje ditt borettslag planlegger å energieffektivisere boligene? Da er det mulig å få støtte av OBOS. Se nedenfor hva OBOS vektlegger og hvordan du kan søke.

Kriterier

 • Tiltaket retter seg mot klima, miljø og uterom
 • Eller tiltaket retter seg mot energieffektivisering /ressursreduserende tiltak i boligene
 • Tiltaket vil komme OBOS-medlemmene til gode
 • Tiltaket må være innovativt, nyskapende og mer omfattende enn normalt vedlikehold
 • Det kan søkes om støtte opp til femti prosent av totalkostnad, men ikke mer enn tre hundre tusen kroner
 • Boligselskap som får støtte må bruke OBOS som forretningsfører, og vil måtte binde seg til dette i inntil fem år 
 • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller til drift
 • Tiltaket må være gjennomført innen ett år fra tilsagn om støtte er mottatt
 • Tilskudd utbetales etterskuddsvis når tiltaket er gjennomført
 • Det gis ikke støtte til prosjektering, utredninger eller til tiltak som allerede er gjennomført eller igangsatt
 • Søkes det om midler til ressursreduserende tiltak må det forventes at tiltaket gir en reduksjon av energiforbruk på minimum 20 prosent, eller bidrar til å redusere boligselskapets klimaavtrykk på andre måter (f. eks ved utstrakt gjenbruk/ombruk, redusert vannforbruk, avfallsreduksjon, utslippskutt eller reduksjon av klimarisiko på annen måte)

Eksempler på tiltak som kan falle inn under støtteordningen:

 • Sykkelparkering
 • Beplantning
 • Lekeapparater
 • Etterisolering
 • Etablering av energibrønner
 • Strømproduksjon via solenergi
 • Oppgradering av ventilasjonsanlegg
 • Etablering av individuelle varme- og vannmålere
 • Gjenbruk og/eller ombruk av materialer eller lignende
 • Andre ideer for klima, miljø og uterom

Søknadsfrister

Husk å være tidlig ute med søknaden, slik at du får svar før tiltaket skal igangsettes. Følgende søknadsfrister gjelder: 

 • 28. februar
 • 31. mai
 • 31. august
 • 30. november

Hvordan søker du?

Last ned, fyll ut søknadsskjemaet og send til grontansvar@obos.no.

Merk at OBOS kan dele informasjon om tiltaket i egne kanaler og på obos.no.