Bilde av et bygg på visningssenteret på Fornebu. På bygningen står det "MAT & DRIKKE".

Nå skapes livet mellom husene

For å berike hverdagen til beboerne og skape liv i nabolaget, vokser det nå fram små og store midlertidige prosjekter på Fornebu.

Byutvikling er mye mer enn bare bygninger. Det handler om å skape gode rammer for menneskene som bor der. De som kjenner historien til OBOS, vet at dette har vært en av grunntankene helt siden starten i 1929.

OBOS arbeider hele tiden med utvikling og innovasjon for å skape gode miljøer for beboere og naboer. Siden Fornebu er et område som fortsatt er i utvikling, handler denne jobben like mye om å skape samlingspunkter og legge til rette for liv mellom husene, som å bygge nye boliger og næringsbygg.

– Om det ikke legges til rette for møteplasser, restauranter og lokale virksomheter tidlig, blir bygulvet rett og slett ganske uinteressant, sier Rolf Solvik-Nilssen, prosjektutvikler for bygulv i OBOS.

At det finnes et tilbud til beboerne som bor på Fornebu i dag, er en viktig del av OBOS’ strategi for byutviklingen. Ved å prioritere midlertidighet, legger OBOS til rette for at du skal leve og trives, og ikke bare bo i en fin ny leilighet på Fornebu.

Bilde av samlingshuset på Punkt på Fornebu. På veggen står det Punkt med store bokstaver.

Inkubator for lokale initiativ

Et av de midlertidige tilbudene er Punkt, som du finner i hjertet av Fornebu. På tomten der Punkt står, vil det bygges nærmere 700 boliger i framtiden, men i mellomtiden brukes den sentrale lokasjonen som møteplass for beboerne.

Møteplassen består av 60 containere, stablet sammen til fem bygninger, hvor du blant annet finner OBOS' visningssenter, i tillegg til flere serveringssteder, butikker og pop-up-konsepter. Til sammen utgjør dette containerlandsbyen Punkt.

– Det viste seg å være utfordrende å finne leietakere til Punkt, men uten et interessant innhold er ikke Punkt en naturlig møteplass, forteller Solvik-Nilssen.

Det som kunne ha blitt et problem, ble snudd til en spennende mulighet for lokale ildsjeler. Ved å låne ut lokalene eller tilby gunstige leievilkår, inkuberes i dag lokale initiativer på Punkt.

Siden veien fra en idé til realisering er kort, og risikoen lav, kan prosjekter raskt settes til liv og tilpasses, eller avsluttes om de ikke lykkes. Flere av testprosjektene har blitt til permanente tilbud på Punkt – blant annet grønnsakshandler, yogastudio og en plantebasert kafé. De vellykkede tilbudene ønsker OBOS å videreføre og gjøre til permanente aktører i framtidens Fornebu.

– Dette gjør Punkt til et av de mest innovative byutviklingsprosjektene vi har i Norge i dag. Ikke bare knytter vi tidlig bånd til nabolaget, vi gir samtidig lokalmiljøet noe av reell verdi mens byen bygges.

Følg med på hva som skjer på Punkt her.

Todelt bilde som viser fasader på den ene siden og parsellhager på den andre.

Grønt initiativ i vekst

OBOS inngikk tidlig et samarbeid med Bybonden, en aktør som arbeider med å dyrke økologisk mat i byen. Hensikten var å utforske et fremtidig konsept rundt det grønne og spiselige Fornebu, herunder etablere og drifte et andelslandbruk og en markedshage. Dette har blitt en stor suksess med over 80 andelshavere. Konseptet er etablert på et utbyggingsfelt som i fremtiden skal inneholde 600 boliger og 30 000 kvadratmeter næring.

På et annet boligfelt har OBOS satt opp 250 parsellhagekasser, og bidratt til å stifte Fornebu Parsellhageforening, som i dag driftes av lokale ildsjeler. Her er det også satt opp et midlertidig off-grid Felleshus, bygd av gjenbruksmaterialer. Dette midlertidige prosjektet representerer startskuddet på det nye boligfeltet ved navn Nansenløkka på ca. 600 boliger, som har satt ambisiøse miljømål i samarbeid med Future Built og Bærum kommune.

Dyrk Fornebu er en paraply for grønne initiativer i nabolaget, som omfatter alt fra kurs og workshops til egne middager på Felleshuset.

I tillegg har flere av restaurantaktørene på Fornebu en tilknytning til Bybonden. På Fornebu skal du nemlig kunne spise helt lokalt – enten du er hjemme eller på en av spisestedene i nabolaget.