To gutter som spiller fotball i et OBOS nabolag

Vi trenger medvirkning for å oppnå vår visjon

OBOS skal oppfylle boligdrømmer og bygge framtidens samfunn, og vi er opptatt av livet mellom husene. Da må vi vite hva folk drømmer om i sitt nabolag eller i sin neste bolig.

OBOS' visjon er at vi skal oppfylle boligdrømmer og bygge framtidens samfunn. Da må vi vite hva medlemmene våre drømmer om. Hvordan framtidens samfunn ser ut er det ingen som vet, men det er helt sikkert at vi skaper den sammen.

Vi bygger for medlemmene våre, og det er de som skal bo og leve i de husene og de nabolagene vi skaper. For å lykkes trenger vi derfor innspill til hva husene og nabolagene skal inneholde.

Gode medvirkningsprosesser der alle interessenter får sagt sin mening til rett tid, gjør også utviklings- og reguleringsprosessen i kommunen smidigere og raskere. Da kan vi ferdigstille boliger til medlemmene våre tidligere, og frigjøre både ressurser og midler til å bygge enda mer.

Vi bygger aldri i et vakuum, og vi trenger derfor innspill fra naboer og de som bruker et nabolag fra før. Samtidig bygger vi for de som skal bo der i framtiden, og vil vite hva de ønsker seg. Flere steder utvikler vi store områder, som på Vollebekk og Ulven, og da trenger vi innspill på kvaliteter og funksjoner for en helt ny bydel.

På noen områder vil det være myndigheter og faginstanser som må mene mest, og på andre områder står vi friere til å hensynta innspill. Vi skal gjøre vårt beste for å formidle hva som er åpent for justeringer og ikke i de ulike prosjektene.

Les mer om hvordan OBOS jobber med medvirkning