Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Oksenøya

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt på Oksenøya:

 1. 1. Arealbruk og økologi

  Det som en gang var en flyoppstillingsplass har blitt omgjort til grønne, frodige og vakre omgivelser. Jorda har blitt renset for avfall fra tidligere bruk og korrekt ivaretatt med tanke på spredning av uønskede arter. Vi tilfører et økt biologisk mangfold av kortreiste, norske planter. Mange insekter og bier er hjemløse og sultne i dagens monokulturlandskap. Vi trenger insekter for å bestøve plantene våre, så det er viktig å tilrettelegge og ivareta det biologiske mangfoldet. Derfor vil du finne et større insekthotell i ditt felles uteområde. På taket blir det sedumsmatter dyrket fram av planter hentet fra Oslo-området.

 2. 2. Materialer

  Bruk av bærekraftige materialer med lav miljøpåvirkning er viktig. Boligen din inneholder ingen giftige kjemikalier, noe som er dokumentert i alle relevante produkter som brukes. Alt trevirke er lovlig hogget og kjøpt. Tropisk trevirke er ikke brukt. Alle fellesarealer i bygget og utenfor har robuste materialer, slik at behovet for utskiftninger begrenses.

 3. 3. Helse og innemiljø

  Et sunt og sikkert inne- og utemiljø for beboere er vår prioritet. Luften du får tilført i hjemmet ditt er ren og temperaturen inne er behagelig hele året. Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere hjem. Gående og syklende skal kunne ferdes sikkert. Godt planlagte og trivelige uteområder er tilgjengelige for alle beboere, enten privat på egen veranda eller i frodige og gode uterom.

 4. 4. Energi

  God planlegging av bygget bidrar til at du bruker mindre energi i hjemmet ditt. Du flytter inn i en energieffektiv bolig slik at du bruker mindre strøm og sparer miljøet. Hvitevarer med god energimerking følger leiligheten.

 5. 5. Forurensning

  Vi ønsker å redusere byggets påvirkning av jord, luft og vann. Bygget henter varmen fra sjøen, noe som bidrar til redusert forurensning av luften i lokalmiljøet. Det betyr renere luft i hjemmene. Utebelysningen er designet slik at den er nedadrettet og ikke sjenerende for deg, og selvsagt med et lavt energiforbruk. Siden boligene på Oksenøya ligger ved vannkanten er det avgjørende at regnvannet håndteres på en måte som gjør at det ikke bringer med seg støv og skitt fra bakken og ut i sjøen hvor det forurenser.

 6. 6. Vann

  Vi hjelper deg med å bruke mindre vann og legger opp til at du kan spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Hver leilighet får egen vannmåler for varmt tappevann, slik at du kan følge med på forbruket ditt. Grøntområdene består av beplantning som utelukkende er avhengig av nedbør gjennom årstidene. Robuste og stedegne planter trenger mindre vann.

 7. 7. Transport

  Vi tilrettelegger for lading av både bil og sykkel. Det rikelig med parkeringsplasser for sykkel, både i kjeller og uteområder. Uansett hvor du parkerer sykkelen din, er den i trygge omgivelser. I kjelleren blir det låsbare skap med innvendig stikk for å lade opp sykkelbatteriet, og et sykkelverksted for felles benyttelse. Alle parkeringsplasser for bil tilrettelegges med lademulighet. Det skal være tilgjengelig og trygt å ferdes, enten du velger to eller fire hjul.

 8. 8. Avfall

  Mer enn 90 % av byggeavfallet sorteres på byggeplassen. Dette blir målt og registrert. Alle leiligheter har integrerte beholdere for kildesortering av avfall både på kjøkkenet og i boden. Det er kort vei til returpunkt for glass og metall. Plast, papp, mat og restavfall kan du tømme i vakuumanlegg i nærheten av hovedinngangen din.

 9. 9. Ledelse

  Hvordan vi leder byggeprosjekter påvirker omgivelsene våre. Byggemetodene våre er derfor miljøvennlige. Vi holder det ryddig rundt oss og tar hensyn til naboer. Vi skaper en god arbeidsplass for de som bygger for oss. Gjennom måling og rapportering av hvor mye vann og energi som brukes i byggeprosjektet, øker vi bevisstheten og forståelsen av dette for framtidige prosjekter. Vi sørger for at bygget fungerer optimalt før du flytter inn.

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 1,99 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 2,56 mill. Eff. rente 2,05 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.