Illustrasjon av felleshus med hage

Litt rimeligere inngangsbillett på Fornebu

I Nansenløkka på Fornebu kan du kjøpe en helt ny leilighet til en litt rimeligere pris.

Det er fjord, det er park, det er fuglereservat – og kultur, restauranter og gryende byliv. Fornebu rommer alt, og har ikke overraskende blitt et kjempepopulært sted å bo. Nå har et nytt boligprosjekt startet salget her: Nansenløkka.

Godt bomiljø

Nansenløkka er et prosjekt med høye ambisjoner for bærekraft og godt bomiljø. Her blir det litt enklere å leve miljøvennlig, med bil- og sykkeldeling, smarthusteknologi, felleslokaler og urbant landbruk. Borettslaget kommer til å bestå av 600 boliger fordelt på seks kvartaler, med frodige gårdsrom mellom husene og en stor, felles hage.  Det arkitektoniske uttrykket blir variert, og materialbruken blir tilpasset omgivelsene, med mye teglstein og tre.

Illustrasjon av fasaden og gårdsrommet til boligprosjektet Nansenløkka, sett fra balkong på dagtid.

Kjøp med Deleie

OBOS har utviklet to alternative måter å kjøpe bolig på, for å gjøre boligdrømmen oppnåelig for litt flere. I Nansenløkka kan du velge å kjøpe bolig på ordinært vis, eller du kan kjøpe med  Deleie-ordning eller Bostart-ordning.

Hovedproblemet for mange som sliter med å få råd til å kjøpe bolig er ikke betjeningsevnen, men egenkapitalen. Kravet om 15 prosent egenkapital er vanskelig å nå gjennom vanlig sparing, ikke minst fordi leieprisene er minst like høye som kostnadene knyttet til lån for en tilsvarende bolig. Hvis du kjøper med Deleie, trenger du ikke kjøpe mer enn 50 prosent av boligen. Resten av boligen leier du av OBOS.

...eller med Bostart

Den andre modellen, Bostart, gir deg mulighet til å kjøpe en bolig til litt under markedspris . Du eier boligen på vanlig måte, men når du vil selge, har OBOS første rett på å kjøpe den tilbake til markedspris. Det vil si prisen du kjøpte for, justert for eventuell prisvekst etter Eiendoms Norges beregninger. I Nanseløkka kan du kjøpe to- og treromsleiligheter til 10 prosent lavere pris, mens fireromsleilighetene selges til 20 prosent lavere pris.

For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på boligen.

– Når det generelt blir vanskeligere for folk å kjøpe seg bolig på grunn av den sterke økningen i boligpriser, må vi tenke nytt, og se på hvordan vi kan få flere inn på boligmarkedet. Bostart og Deleie er noe av svaret, sier Ingjerd Sælid Gilhus som er leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

Illustrasjon av fasaden til Nansenløkka i solnedgangen.
Illustrasjon av en grønn nøkkel.

Tre veier til boligdrømmen

Uansett hvor du er i livet, er vi i OBOS opptatt av å gjøre veien til din boligdrøm litt kortere. Derfor kan du på utvalgte nyboligprosjekter nå velge mellom tre boligkjøpsmodeller: OBOS Bostart, OBOS Deleie og OBOS Boligbytte.