Takterrasse med fantastisk utsikt i boligprosjektet Mariebo på dagtid

Litt nærmere boligdrømmen i Stavanger

Hvis boligdrømmen føles uoppnåelig, kan kanskje OBOS Bostart eller OBOS Deleie være svaret.

Å få råd til å kjøpe ny bolig er ikke alltid enkelt, uansett hvor i livet du befinner deg. For å gjøre veien til egen bolig litt kortere, har OBOS utviklet to nye boligkjøpsmodeller; OBOS Deleie og OBOS Bostart. De nye boligkjøpsmodellene er allerede en suksess i Oslo, Fredrikstad, Hamar og Trondheim – og nå står Stavanger for tur. OBOS Bostart og OBOS Deleie blir nå tilgjengelige i borettslaget Mariebo på Mariero.

Bostart og Deleie

For mange med en helt vanlig inntekt er det ofte egenkapitalkravet som byr på utfordringer, ikke betjeningsevnen. Det er nettopp dette boligkjøpsmodellene er ment å hjelpe til med.

Med OBOS Bostart kan du kjøpe en helt ny bolig til en litt lavere pris enn ordinær markedspris. Du eier selvsagt boligen selv som i ett ordinært eierskap, og kan pusse opp og styre på som du selv ønsker når du bor der. Den eneste forskjellen er at den dagen du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe boligen tilbake til prisen du betalte for den, justert etter endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge. Den prosentvise verdiøkningen boligen eventuelt får fra du kjøper til du selger, får du.

illustrasjonsbilde av fasadene på Mariebo på dagtid

OBOS Deleie er en litt annen modell. Her kjøper du boligen din sammen med OBOS. Du starter med å eie minst halvparten av boligen selv, og så kan du øke eierandelen din etter hvert, hvis du vil. Du kan velge å kjøpe 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 prosent av boligen, mens OBOS beholder den eierandelen du ikke kjøper. Kjøper du med OBOS Deleie, danner du og OBOS et sameie. Du inngår leieavtale med OBOS for den andelen av boligen som OBOS eier og betaler markedsleie for OBOS sin andel. Du disponerer til gjengjeld hele boligen selv.

Gode ordninger

I Mariebo blir det lagt ut sju boliger, med mulighet for Bostart og Deleie. Begge disse boligkjøpsmodellene er veldig gode ordninger for folk flest, som ønsker en lavere inngangsbillett i boligmarkedet, sier Markus Stensholt, prosjektleder i OBOS.

– Med Bostart får du kjøpt en helt ny bolig til en redusert pris, og du har forutsigbarhet når du skal selge igjen. Den store fordelen med den andre modellen, OBOS Deleie, er at du kjøper med en profesjonell og trygg aktør som OBOS. Mange vil nok oppleve det som mer attraktivt enn å for eksempel kjøpe sammen med en venn, sier Stensholt.

OBOS prosjektleder Markus Stensholt ved vannet og bryggen i Stavanger

Mange førstegangskjøpere mangler egenkapital, men det kan også gjelde godt voksne par med utflyttede barn som har lyst til å flytte fra enebolig til en mer praktisk ny leilighet, eller folk som skal etablere seg på nytt. Ordningene har ingen aldersgrense, og er tilgjengelige for alle OBOS-medlemmer, i alle slags livssituasjoner.

– Mariebo ligger i et etablert boligområde, med gode turmuligheter, godt kollektivtilbud og det du trenger i det daglige like i nærheten. Mariero har alt du trenger, sier Stensholt.

I Mariebo er det lagt vekt på gode fellesløsninger som egen gjestehybel for overnattingsgjester, et fellesrom med kjøkken for alt fra barnebursdager til felles fotballkvelder for alle beboerne, mekke-rom for sykkel og gode uteområder. Nærområdet har mye flott natur å by på, og det er i tillegg kort vei til Stavanger sentrum.

– Vi er glade for å kunne tilby OBOS Bostart og OBOS Deleie i dette flotte boligprosjektet, sier Stensholt.