Andelslandbruk i urbane omgivelser

Mellom blokker og byggeplass på Løren er det etablert en åker på et halvt mål.

På tomten til boligprosjektet Løren botaniske har nemlig Løren samdyrkelag slått rot, som et midlertidig tiltak i byggeperioden. Åkeren består av 50 andeler, der boligkjøpere, naboer og andre interesserte kan dyrke sine egne grønnsaker. Andelene ble revet bort i løpet av bare noen få dager i 2020. I 2021 har boligkjøperne i Løren botaniske forkjøpsrett på de nye andelene frem til 19. februar 2021, og de resterende andelene fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet. Det er mange som ønsker å være bonde i byen.

Planen er at matjorda som jobbes opp i åkeren senere vil bli benyttet i det endelige grøntområdet til Løren botaniske, og at de flerårige plantene som dyrkes frem vil bli del av beplantningen.

illustrasjon av åker som skal opprettes rundt Løren botaniske

– Det er morsomt å få til dette i et så urbant område som Løren. Vi håper at dette kan være med å inspirere fremtidige og nåværende beboere på Løren til å utforske og dyrke litt mer, sier prosjektleder i OBOS Karoline Forsnes Krogstad.

Samhold

Åkeren driftes av gartner Ingerid Silsand, sammen med innsats fra andelshaverne.

– Jeg tror at å dyrke mat sammen her på åkeren vil skape eierskap til maten og samhold i nærmiljøet, sier Silsand.

Hun gleder seg til å komme i gang med årets dyrkesesong.

– Det er noe veldig gøy og framtidsrettet ved å dyrke midt i det urbane Oslo. Å tilrettelegge for insekter og skape grønne lunger gjennom dyrkingen er en vinn-vinn-situasjon for både folk og natur, sier hun.

person ser på planter

Kunnskapsdeling

Å være med i samdyrkelaget er både lærerikt og sosialt. Silsands rolle blir å legge til rette for en best mulig opplevelse for alle andelsbøndene.

– Jeg håper å kunne dele av kunnskap jeg har fra før, og jeg er sikker på at andelshaverne også har egne erfaringer som vi kan dra nytte av sammen. Jeg er glad for å få være med på å skape dyrkeopplevelsene her, sier hun.

umodne tomater henger på tre

Det finnes mange måter å dyrke grønnsaker på i urbane strøk. Byfolk dyrker i bakgårder, på tak, på balkonger og i parseller. Og selv om dette med andelslandbruk fortsatt er litt nytt her til lands, har det vært en eksplosiv interesse for modellen de siste årene.

Som andelshaver på Løren får du tilgang til lokale, økologisk dyrkede grønnsaker i sesong ut oktober, eller enda lenger. Det finnes andeler med og uten arbeidsinnsats, og for små og store husholdninger.

Høres dette spennende ut? Sjekk om det er ledige andeler eller sett deg på venteliste 

person går i åker med redskaper i hånda

Illustrasjon av en kvinne med oppsatt hår

Interessert i Løren botaniske?

Nordr og OBOS bygger 390 nye boliger med grønne gårdsrom og dyrkbare uteområder, og salget er i gang.