Slik er det på innsiden av OBOS Living Lab

Målet med OBOS Living Lab er å finne ut hva som gjør en bolig god for deg som beboer. Hva forventer du av boligen din, hvordan skulle du ønske den var, og hva gir økt verdi for deg? Dette er noen av spørsmålene vi vil undersøke i OBOS Living Lab.

Sammen skal vi teste og lære hva som fungerer i virkeligheten, utvikle ideer i fellesskap og finne ut av hvordan framtidens bolig kan bli enda bedre og mer bærekraftig. Vi tror framtidens bolig er full av muligheter som kan gi oss økt livskvalitet, og gjøre det mer bærekraftig å bo. 

I OBOS Living Lab skal vår nysgjerrighet og dine erfaringer kombineres, og sammen skal vi forhåpentligvis finne fram til mange ulike svar på hvordan vi kan bo i framtiden.Illustrasjon av etasjene med teamene skrevet i tekst på hver etasje.

Ulike temaer i etasjene

I OBOS Living Lab har vi gitt de ulike etasjene hvert sitt tema, slik at vi kan teste ut forskjellige boforhold i de ulike leilighetene. Det er temaene, etasjene, leilighetene, og ikke minst menneskene, som til sammen danner OBOS Living Lab – og på denne måten bidrar vi alle til utviklingen av framtidens boliger. Under finner du en oversikt over de ulike etasjene og de ulike temaene.


Illustrasjon av to mennesker i en vaskestue.

Første etasje: Fellesrom og møteplasser

Bakkeplan inneholder fellesrom og fellesfunksjoner som alle deler. På hvilken måte kan disse rommene utformes og brukes slik at de gir tilleggsverdi til boligene over? Hvilke funksjoner har du ikke plass til i leiligheten, men likevel ønsker å ha tilgang til? Etasjen er grunnstammen i det sosiale fellesskapet i OBOS Living Lab, og har en fleksibel åpen planløsning med blant annet innvendig hage, kjøkken og vaskestue, adkomst til uterom i bakgården som deles med resten av borettslaget – og venter på å bli fylt med aktivitet.

Illustrasjon av to mennesker på et felleskjøkken.


Andre etasje: Kollektive boformer og deling

I andre etasje utforsker vi nye boformer der beboerne deler rom, funksjoner, gjenstander og tid med hverandre. Alle har egne private rom, mens felleskjøkken, hage og oppholdsrom deles. Tre av boligene deler også bad. Deling er en måte å bo mer arealeffektivt og sosialt på. Fellesarealene blir større og mer attraktive når flere deler, og mange har tro på at deling er en viktig del av løsningen for framtidens boliger. Hvordan fungerer dette i praksis? Hva skal til for at deling gir økt verdi for beboerne? I andre etasje vil vi lære mer og finne ut hvordan.

Illustrasjon av barn som leker sammen i et fellesområde.

Tredje etasje: Fleksible planløsninger

I tredje etasje blir det leiligheter med fleksible planløsninger. Her kan møbler og vegger enkelt flyttes og tilpasses ulike behov. Kan hver kvadratmeter fylle flere funksjoner slik at du får bedre plass uten å betale for mer? Og hvordan er planløsningen i boligen din dersom du kan bestemme den selv? To av leilighetene kan enkelt slås sammen med naboleiligheten slik at plassen dobles og nye muligheter åpnes.

Illustrasjon av en mann med VR-briller i Obos Living Lab.


Fjerde til sjette etasje: Tidstypiske boliger med nytt innhold

I fjerde, femte og sjette etasje skal vi i tidstypiske leiligheter teste ny teknologi, tekniske løsninger og nye boligtjenester. På hvilken måte kan smarthusteknologi gi merverdi, på hvilken måte kan vi bo mer miljøvennlig og hvordan påvirkes og forbedres inneklima med nye ventilasjonssystemer? Målet er at kunnskapen fra OBOS Living Lab skal komme nye boliger til gode. Sammen med andre aktører i bransjen skal vi lære hva som gir beboeren økt verdi og en bedre bolighverdag.

Illustrasjon av takterrassen på Obos living lab.

Takterrassen: Møteplass og fleksibelt uterom

På toppen av OBOS Living Lab blir det en felles takterrasse for alle beboerne. Den henger sammen med takterrassene i resten av borettslaget. Takterrassen blir en viktig møteplass, men har også rom for rekreasjon og avslapning. Her kan det dyrkes, trenes, spises, leses, mediteres og males. Og mye mer!