Illustrasjon av et par som flytter esker. Bildet viser også OBOS Boligbytte-logo.

OBOS Boligbytte

På byttefot? Vi kan kjøpe din gamle bolig – hvis du kjøper en av våre. Med OBOS Boligbytte kan vi fjerne den største bekymringen når du skal kjøpe og selge bolig.

OBOS Boligbytte innebærer at vi kan kjøpe din bolig til markedspris når du kjøper ny bolig av oss. Du kan søke om OBOS Boligbytte ved kjøp av bolig i utvalgte nyboligprosjekter fra OBOS og OBOS Block Watne.

Når du kjøper ny bolig i et av prosjektene som tilbyr OBOS Boligbytte, kan vi tilby oss å kjøpe din gamle bolig, i bytte med den boligen du har valgt deg ut. Din gamle bolig må ha vesentlig lavere verdi enn din nye OBOS-bolig, og må ligge i et sentralt område. Når du kjøper bolig med OBOS Boligbytte vet du med sikkerhet at din nåværende bolig blir solgt – og hvor mye du får for den.

Et trygt boligkjøp

Mange ønsker seg ny bolig, men er usikre på hva de kan få for sin nåværende bolig, og hvor lang tid det vil ta å få den solgt. I et svingende boligmarked er det ofte knyttet bekymringer til hvordan man kommer ut av salgsprosessen.

OBOS Boligbytte kan gi deg forutsigbarhet og trygghet, slik at du heller kan bruke tiden til å glede deg til å flytte inn i ny bolig. Vi tar jobben med å engasjere megler og å ordne alt det formelle rundt kjøp og salg av din nåværende bolig.

Du får solgt boligen din og har en garantert salgssum før du signerer kjøpekontrakt for ny bolig. Dette gir deg mulighet til å planlegge din økonomi, og både du og banken din vet akkurat hvor mye du får for boligen din ved å selge den til oss.

Slik foregår OBOS Boligbytte

  1. Finn din drømmebolig. Her finner du boligprosjektene som tilbyr OBOS Boligbytte
  2. Når du har funnet ønsket bolig, kontakter du prosjektselgeren for det aktuelle prosjektet du ønsker å kjøpe i.
  3. Prosjektselgeren sender deg deretter et søknadskjema hvor du fyller ut faktaopplysninger om din gamle bolig, lån og egenkapital.
  4. Så snart prosjektselgeren har mottatt søknaden kan drømmeboligen din reserveres.
  5. En av våre meglere gjør deretter en pris- og markedsvurdering av boligen din. Her vil det være avgjørende at boligen din ligger i et relevant område. Den gamle boligen din må ha også vesentlig lavere verdi enn den nye OBOS-boligen du ønsker å kjøpe.
  6. Avhengig av boligtype vil det ta noen dager å få svar på søknaden din.
  7. Hvis boligen din aksepteres, får du et tilbud om boligbytte. Prisen fastsettes basert på meglerens prisvurdering, og må selvsagt aksepteres av begge parter. Du får rimelig tid til å bestemme deg.
  8. Underveis i prosessen står du selvfølgelig fritt til å avslå tilbudet, og å heller kjøpe den nye boligen på vanlig måte.
  9. Takker du ja til tilbudet, avtales et tidspunkt for kontraktsmøte hvor begge kjøpekontraktene signeres.

Spørsmål og svar om OBOS Boligbytte

Hva er OBOS Boligbytte?

Ordningen med boligbytte innebærer at OBOS kan kjøpe din gamle bolig til markedspris når du kjøper ny bolig i ett av våre nyboligprosjekter som er med i ordningen. Dermed kan du kjøpe ny bolig og være helt sikker på hva du får for din nåværende bolig.

Hvorfor tilbyr OBOS denne ordningen?

Turbulente tider kan skape usikkerhet og utrygghet om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg. Med OBOS Boligbytte er du garantert å få solgt boligen din til riktig pris, dermed vet du akkurat hvor mye penger du kan bruke på en ny bolig fra OBOS. Mange ønsker seg eller trenger et nytt sted å bo, men er usikre på hva de kan få for sin nåværende bolig, og hvor lang tid det vil ta å få solgt den. Med OBOS Boligbytte vet du og banken din akkurat hvor mye du får for boligen din.

For at du skal få innvilget OBOS Boligbytte må den gamle boligen din ha en vesentlig lavere verdi enn den nye for at du skal kunne benytte ordningen.

Hvordan fastsettes prisen på boligen jeg skal selge?

Det gjøres en pris- og markedsvurdering av boligen din. Prisen fastsettes av en av våre eiendomsmeglere som kjenner det lokale bruktmarkedet godt, og begge parter må selvfølgelig akseptere prisen.

Kan jeg benytte meg av både OBOS Bostart og OBOS Boligbytte i samme kjøp?

Nei, i boligprosjekter som tilbyr både OBOS Bostart og OBOS Boligbytte, vil det ikke være mulig å kombinere de to ordningene.

Må jeg være OBOS-medlem?

Nei, du må ikke være OBOS-medlem for å benytte deg av OBOS Boligbytte.

Når kan jeg flytte inn i den nye boligen?

Dersom boligen fortsatt er under bygging vil innflytting være så snart prosjektet er ferdig. Dersom boligen er ferdig og klar for innflytting avtales tidspunkt med prosjektselger. OBOS Boligbytte tilbys på utvalgte nyboligprosjekter som er ferdige eller under bygging/oppføring.