Runar Døving står i stua og ser ut

Typisk norsk å pusse opp

Nordmenn har vært Europas ivrigste på oppussing i flere tiår. Professor og forsker Runar Døving, svarer på hvorfor det er slik.

Runar Døving er professor og forsker i sosialantropologi. Han mener at nordmenn higer etter å pusse opp fordi vi har god råd, eier boligene våre selv og er opptatt av å fremstå som vellykkede. Selv bor han i en leilighet på Majorstuen i Oslo og har arvet en seter i Østerdalen.

Bygger rede

– Først og fremst fordi det norske hjem er basert på det vi kaller «den neolokale kjernefamilien». Når et par flytter sammen skal de helst bosette seg uavhengig av hverandres foreldre og fortid. De skal feie ut gamle spøkelser ved å finne et nytt sted å bo uten at den enes historie sitter i veggene. Huset skal helst se nytt ut, fordi det er en representasjon av oss selv. Hjemmet blir som et ekstra medlem i kjernefamilien som vi forplikter oss til å holde vedlike. Dette er typisk for Norge, og inngår i en nesten tusen år gammel tradisjon.

Har god økonomi

– I tillegg har vi god fått råd og mye fritid. Hva i all verden skal vi bruke alle pengene og tiden på? Fremstillingen av oss selv og familien vår er blitt enda viktigere. Forfall av huset blir sett på som det samme som forfall av deg selv. For å sette det på spissen: Ser huset ut som en dass, må det bety at du selv er en dass.

Eier eget hjem

– Enda viktigere er det faktum at vi eier boligene våre, til forskjell fra de fleste andre europeiske land, inkludert Sverige og Danmark. Svært få vil ha interesse av å pusse opp annen manns eiendom. At vi eier hjemmene våre forsterker plikten til vedlikehold, og forklarer noe av omfanget. Også fordi huset gjerne skal gå i arv. Dessuten har halvparten av befolkningen tilgang på hytte. Vi har ekstra mye eiendom å fornye, noe mange liker å bruke fritiden sin på.

Vil ha nyeste trend

– På toppen av det hele kommer mote inn i bildet. Vi vil gjerne ha de nyeste trendene. Det eksisterer til en viss grad et kjøpepress som er en del av forklaringen på vår iver etter opppussing.