Foto av deler av uteområdet i Enerhaugen borettslag.

OBOS-støtte ga Enerhaugen borettslag nytt uteområde

Gode uterom har stor verdi for mange. Med støtte fra OBOS fikk uteområdet til Enerhaugen borettslag et skikkelig løft – noe som kommer både beboere og bydelen til gode.

På en topp med fantastisk utsikt over byen, midt mellom Tøyen og Grønland i Oslo, ligger Enerhaugen borettslag. Uteområdets utsikter så riktignok ikke like lyse ut, og det hele trengte et løft. Spesielt området rundt gangveien på nedsiden av blokkene opplevdes utrygt. Her ble det omsatt narkotika, det var dårlig belysning og så rufsete ut, med busker og kratt.

I 2018 fikk borettslaget ti millioner kroner i støtte fra «OBOS gir tilbake», samt støtte fra bydelen og Sparebankstiftelsen DNB, slik at de kunne oppgradere området. Uteområdet står nå ferdig, med et stort platå med Oslos lengste utendørs klatre- og buldrevegg, lekepark, veggmaleri og treningsapparater.

Et uteområde for alle

– Området er blitt fantastisk fint! Dette er et område som skal være for alle, både egne beboere, naboer og folk fra bydelen. Det er tilbud for både barn og voksne. For eksempel har klatreveggen ulik vanskelighetsgrad, og kan endres slik at man kan få nye utfordringer, sier styreleder i Enerhaugen borettslag, Rune Berge.

Uten støtten fra OBOS hadde prosjektet ikke blitt noe av, forteller styrelederen.

– Støtten fra OBOS gjorde at vi fikk muligheten til å gi hele området et større løft, noe som kommer hele bydelen til gode. For oss som bor her, betyr det også at vi har fått tryggheten tilbake, sier han.

Bli med inn i Enerhaugen borettslag nye uteområde