Hjemme mest

Et hjem som både er smart og fleksibelt er kanskje akkurat det vi har drømt om denne våren.

Der det før var industri og lagerbygninger, tar en hel liten bydel form. Fortsatt er det mye som skal bygges på Vollebekk, men det har snart gått et år siden de første beboerne flyttet inn. Og mellom boligblokkene, med fasaden mot plassen som blir selve hjertet i Vollebekk, er OBOS Living Lab i ferd med å reise seg. Etasjene er klare. Fasaden er nesten på plass. Prosjektleder Ingemund Skålnes er begeistret.

- Interessen for Living Lab har vært stor hele veien. Nå begynner det endelig å bli noe å vise fram, sier han.

Fleksiblet

Ideen om et laboratorium der nye boformer utforskes og ny teknologi prøves ut, oppstod lenge før korona. I fjor høst inviterte Skålnes og OBOS til innovasjonskonkurranse, og i vinter ble vinneren kåret - det tverrfaglige konseptet «Bokuben».  Vinnerteamet består av LPO, Tinkr, Byantropologene, Rambøll, Inventas og Metropolis. Målet med Bokuben er å utvikle og teste nye  løsninger ut ifra beboernes egne erfaringer og behov. De fysiske rammene skal kunne endres over tid, leiligheter kan slås sammen og fellesarealer kan endres i både størrelse og innhold. Men hvordan rimer dette med en ny virkelighet der smittvern står øverst på alle agendaer?

- God hygiene har alltid vært viktig for fellesløsninger, og situasjonen vi nå er i nå gjør at dette bare vil bli enda viktigere, sier Skålnes.

-  Å finne gode løsninger for dette er nettopp noe av det vi kan utforske i en Living Lab.

Går sin gang

Teamet bak Bokuben er i full gang, og naboer og andre interesserte er allerede koblet på.

- Påvirker koronakrisen framdriften på prosjektet? Hvordan ligger det an?

- Vi har fått et krasjkurs i å jobbe sammen over nett hjemmefra, noe som har fungert overraskende bra. På byggeplassen er det innført en rekke tiltak på grunn av situasjonen, men vi har en dyktig entreprenør på plass og arbeidene går etter planen, sier Skålnes.

Målet er at Living Lab-en skal være innflyttingsklar neste høst.

Mange behov

Hvordan har så denne våren påvirket prosjektleder Skålnes syn på Living Lab og hva det skal være?

- Mange har opplevd at boligene over natta skulle fungere som hjemmeskole, barnehage, arbeidsplass og ikke minst et hjem. Hvordan kan en bolig best mulig dekke så forskjellige behov? Mange har vært kreative og funnet midlertidige løsninger for hjemmekontor, og kanskje vi kommer ut av dette med en enda større bevissthet rundt hvordan boligen kan utnyttes bedre. Dette blir også et viktig tema for Living Lab fremover, sier Skålnes.

Living Lab skal utforske nye måter å bo på, med beboeren i sentrum. Hvordan de som skal bo i boliglaboratoriet bruker responderer vil få mye å si for resultatet av prosjektet.

- På lengre sikt tror jeg koronakrisen har gitt oss en enda større følelse av samhold, noe den økte bruken av Nabohjelp-appen også viser. I fremtiden tror jeg derfor vi vil se en enda større interesse for fellesløsninger og deling, sier Skålnes.