bydel i Mumbai

Den perfekte byen er en åpen by

– Vi kan klare å bygge den perfekte byen hvis vi legger vekk perfeksjonismen! Det sa den amerikanske sosiologiprofessoren Richard Sennett da han gjestet Oslo i august.

Akademikerne er starstruck, folk fra eiendomsbransjen mer avventende. By-sosiologiens superstjerne Richard Sennetts innlegg på OBOS´ boligkonferanse i august i år lot til å dele den fullsatte salen i to. Richard Sennett er på hjemmebane på scenen i Snøhettas operabygg. I tillegg til å undervise, forske og publisere, har han spilt cello hele livet.

Bilde av Richard Sennett fra boligkonferansen

Den amerikanske sosiologen Richard Sennet, professsor ved London School of Economics og New York University. Foto: Ikla Hendel. 

Han er godt orientert i klassisk kunst og musikk, men det er ikke til finkulturen han skal denne dagen. Han byr publikum på en storbyreise og viser bilder av funksjonelt og dysfunksjonelt byliv verden over. Snart er vi i India og megabyen Mumbai.  

Sennett presenterer fotos av myldrende smug. Irregulær bosetting vi regner som slum, men Sennett er begeistret.

 – Dharavi er unik. Det er verdens nest tettest befolkede byområde, fylt med ressurser, håp og aktivitet.

I neste øyeblikk er det motsatt: Bilde fra en dyster og endeløs forstadskorridor i Mexico City, helt uten samlende sentrum og møtesteder, avsondret fra velstående nabobydeler med seksfelts motorvei og knapt en fotgjengerovergang. Sennett er ikke nådig overfor streng regulering og soner som skaper skarpe sosiale skiller. Han heier heller ikke på smartby og avansert teknologi.

Den nye, klimanøytrale forsøksbyen Masdar i Emiratene, med nullutslippsambisjon og masterplan av den britiske stjernearkitekten Norman Foster mener han er en flopp og altfor sårbar for teknologiske endringer. Det samme med Pudong i Shanghai og nyanlagte Songdo i Sør Korea.

– Tvers gjennom overdesignet, sjelløst og uten liv.

Richard Sennett mener den gode byen er kaotisk, tett og uforutsigbar, anlagt med lidenskap og ikke linjal.

Byen som form eller liv

Sennett har vært lærer og professor ved urbanismestudiene på London School of Economics i en årrekke, og er kjent for å oppfordre studentene til å løfte hodet fra bøker og tegneprogrammer. Heller gå ut, gatelangs, og se: Følge etter folk, velge omveier, sanse, og dokumentere sammenheng mellom det bygde og det sosiale, mellom byen som konstruert form og byen som menneskelig liv.

– Den funksjonelle, modernistiske bygningsarven struper den levende byen, hevder han i sin siste bok «Building and Dwelling».

Han har personlig erfaring, har vokst opp i det boligpolitiske prosjektet Cabrini Green i Chicago. Cabrini var tidligutgaven av drabantbyen, preget av rekkehus, småblokker og høyblokker oppført i perioden 1942-1962, med 15.000 innbyggere på det meste.

Området fikk raskt ghetto-stempel og massive utfordringer med kriminalitet, gjenger, vold og forfall. I dag er det meste revet, og bydelen står igjen som et sort hull i amerikansk bolig- og arkitekturhistorie.

Den lukkede byen tilhører pengesterke utviklere og masterplanleggere. Den designes, styres og opereres ovenfra og ned. 

Masseprodusert byform

Sennett karakteriserer masterplanlegging som Cabrini for en «lukket by». Han henviser blant annet til Le Corbusier, funksjonalisten som i sin tid ønsket å utradere en stor del av det historiske sentrum i Paris til fordel for kryssformede høyblokker på rekke og rad.

 – Dette er masseprodusert, industrielt framstilt byform, der mennesker er ment å leve og arbeide isolert fra hverandre. Planen for Paris er en ren dystopi, hevder Sennett, og fastslår:

– Slik planlegging er arvegods vi må kvitte oss med. Det uttrykker et overdrevent behov for orden og kontroll. Nesten bestandig ender det med monofunksjonelle, gjerne isolerte områder, der mennesker lever separate liv.

Sennett er ikke begeistret for avansert teknologi og smarte byer. Han mener den nye forsøksbyen Masdar i Emiratene, tegnet av den britiske stjernearkitekten Norman Foster, er en flopp og sårbar for teknologiske endringer. Foto: Olga Slobodianiuk/iStock.

Bygg med fleksibilitet

I boken «Building and Dwelling: Ethics for the City» beskriver Sennett åpne og lukkede byformer i detalj, med referanser til alt fra biologi, matematikk og IT, til arkitekturhistorie, litteratur og politisk teori.

Han hevder at lukket by – altså planmodernismen – påfører oss en rekke onder: Ukontrollert forstadsvekst og  kjøpesenterboom. Den gir oss økning i inngjerdede og ekskluderende boligområder og fører til at skoler, sykehus og kontorkomplekser blir bygd langt utenfor den tette byen, noe som er lite miljøvennlig. Apples nye hovedkvarter i California, «UFO’en», er på Sennetts verstingliste. Google får også kritikk for sine perfeksjonerte kontorbygg der ingen ting virker ekte eller henger sammen med livet utenfor. Under Oslo-oppholdet bor professoren på Oslo Plaza. Han går tur i Bjørvika og er oppom Grønland.

Betenkningene deler han gjerne med boligkonferansens publikum:
– Jeg ser en ny bydel og ny arkitektur, men er området designet med fleksibilitet? Kan man forestille seg at det en vakker dag kommer flere barn som skal bo her? Trenger man da et operahus, eller blir det behov for en skole isteden? Og kan operaen i så fall gjøres om?

Han uttrykker forundring over at Oslos nye store bydel Bjørvika ikke henger bedre sammen med nabolaget Grønland. Livet på Grønlands Torg minner ham om deler av London, der han bor sammen med kona Saskia Sassen, også hun internasjonalt kjent samfunnsforsker. 

Pudong, Shanghais finansdistrikt, blir av Sennett karakterisert som "overdesignet og sjelløst". Foto: Sven Hansche, Shutterstock/NTB Scanpix

Deler av året oppholder de seg i New York, hvor Sennetts favorittstrøk er området rundt 14th Street, som strekker seg på tvers av Manhattan.

Akkurat her møtes flere travle bydeler i urban kakafoni og skaper det sosiologen er ute etter: Det hverdagslige, styggpene og kontrastfylte, med rom for spontane møter ulike folk imellom, uavhengig av bakgrunn, lommebok og klasse. Det vil si en åpen by. Sennett er spesielt opptatt av at det ofte er i disse overgangene mellom forskjellige strøk at magi oppstår.

Den åpne byen er som livet. Et usikkert prosjekt, men et sted skapt av og for mennesker, nedenfra og opp 

bydel i Mumbai

–Dharavi i Mumbai er unik. Det er verdens nest tettest befolkede byområde, fylt med ressurser, håp og aktivitet, sier sosiolog Richard Sennett.

Mulig å planlegge for liv og røre

I dag er professoren pensjonist og har begynt å jobbe konkret med fysisk planlegging, i små lokale prosjekter og for FNs bosetningsprogram.
 – Er det noe jeg angrer på, så er det at jeg ikke tok steget tidligere, forteller han. – Jeg har ofte fått kommentarer på at det er lett å skrive og teoretisere, men ikke fullt så enkelt å skape god urban design.
– Den lukkede byen tilhører pengesterke utviklere og masterplanleggere. Den designes, styres og opereres ovenfra og ned. Den åpne byen, derimot, er som livet. Et usikkert prosjekt, men et sted skapt av og for mennesker, nedenfra og opp, sier Sennett.