Å bygge barnets boligdrøm

Når alt som står mellom deg og boligdrømmen er et boliglån, er det mange som ringer foreldrene for hjelp, men uten en langsiktig plan kan boligdrømmen sette både foreldre og barnet på bar bakke.

– Det beste er om barnet klarer å kjøpe boligen selv uten hjelp av foreldre, men krav om 15 prosent egenkapital og høye boligpriser kan være utfordrende, sier Jo-Helge Paulsen, teamleder og rådgiver i OBOS-banken. ― Da er det mange som kontakter familien og håper på hjelp.

Det viktigste rådet banken kan gi foreldre som planlegger å hjelpe barna med bolig er å starte tidlig og lære barnet verdien av penger og sparing.  

– Gi dem grunnleggende opplæring i økonomi fra tidlig barneår, det kommer godt med senere i livet og gir en uvurderlig mestringsfølelse. Det er overraskende mange ungdommer som er opptatt av å bruke pengene sine på den nyeste teknologien og ofrer ikke bolig og sparing en tanke, sier Paulsen.  

Det er disse problemstillingene OBOS-bankens rådgivere jobber med, å hjelpe alle som har en boligdrøm til å finne gode løsninger. Mange er forutseende og har planlagt, mens andre har planlagt å lene seg på ressurssterke foreldre.

– For våre rådgivere handler det om å se kundens tall og livet bak, deretter bygge et sunt boliglån sammen med dem, sier Paulsen.

Mange unge har sett seg ut å bo midt i sentrum av Oslo. De tenker ikke på at en kort tur med T-bane eller tog senker prisene betraktelig og trenger ikke være usentralt, sier Jo-Helge Paulsen, teamleder og rådgiver i OBOS-banken.

Mulighetene bak tallene

Daglig kontaktes OBOS-banken av foreldre som ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Første skritt er alltid å se på barnets økonomi, utdannelse og framtidsutsikter.  

– Om ikke barna kan få lån skyldes det ofte kravet om egenandel eller betalingsevnen. Da kan foreldrene bistå for eksempel som realkausjonist, eller medlånstaker. Står foreldrene som eier får de også mulighet til å bli med på en eventuell verdistigning, sier Paulsen.

Banken er klar på at de aldri vil bevilge lån som kan sette foreldre eller barn i en vanskelig situasjon.

– Vi lager en plan som ivaretar alle parters behov, har man mulighet er det lurt å kontakte rådgiverne i banken noen år før det er aktuelt å hjelpe barnet inn på boligmarkedet. Da kan vi se på hvilke endringer foreldre og barn kan gjøre i sin personlige økonomi for å tilrettelegge for et fremtidig lån. Kan det settes av litt hver måned på sparing? Har foreldrene en hytte å ta pant i?

Banken er vant til at mange tenker litt for kortsiktig.

– Overraskende få har tenkt på hva de skal gjøre når neste barn skal inn på boligmarkedet og økonomien kanskje ikke rommer samme hjelp da, sier Paulsen.   

Når foreldrene ikke kan hjelpe

Å få hjelp av foreldre er ikke alltid en selvfølge, men da er det en trøst å vite at det finnes andre veier inn på markedet. Ved å styre barnets forventninger er mye gjort.   

– Mange unge har sett seg ut å bo midt i sentrum av Oslo. De tenker ikke på at en kort tur med T-bane eller tog senker prisene betraktelig og trenger ikke være usentralt. I tillegg lønner det seg å ikke bare lete etter selveier. Med andel- og borettslagsleiligheter kan du få rimeligere leiligheter med en fellesgjeld som ofte har meget gunstige betingelser, sier Paulsen. ― Da sparer man også dokumentavgiften til staten på 2,5 prosent av eiendommens verdi, legger han til.

OBOS Bostart kan være en mulighet som gjør veien kortere til boligdrømmen. Da får boligkjøperen mulighet til å kjøpe en bolig til lavere pris enn markedsprisen mot at OBOS får mulighet til å kjøpe boligen tilbake den dagen den skal selges til samme pris, justert etter prisveksten.

Slik kan du hjelpe barnet inn på boligmarkedet 

Privat lån

Kan være med eller uten renter. Her er det viktig å skrive en kontrakt som sier noe om hvordan pengene skal betales tilbake

Forskudd på arv, gaver

Om familien oppfordres til å gi penger framfor gaver kan beløpet fort bli stort.

Foreldre som realkausjonist

Banken tar sikkerhet i foreldrenes bolig. Dette er aktuelt når egenkapitalkravet er utfordringen

Foreldre som medlånstaker

Foreldre blir lånetakere sammen med barnet. Aktuelt når barnet ikke kan betjene lånet selv

Sikkerhet i enkle pengekrav

Dersom foreldre har midler på bok har banken mulighet for å ta sikkerhet i disse midlene. Da blir midlene sperret frem til lånet er nedbetalt med det beløp som det er tatt sikkerhet i.