Overføring og bytte av medlemskap

Du kan overføre eller bytte medlemskapet ditt med nære familiemedlemmer. Det gjør du ved å fylle ut feltene i skjemaet under. 

Skjemaet kan ikke lagres underveis. Derfor bør du ha klar kontaktinformasjonen til to vitner som kan signere digitalt. 

For å overføre eller bytte med barn under 18 år, må du kontakte Medlemsservice.

Nyttig informasjon

Les dette før du starter

Hva er forskjellen på å overføre og å bytte medlemskap?

Ved bytte av medlemskap så bytter du ansiennitet med noen som er i slekt med deg. Ved overføring av medlemskap så gir du bort medlemskapet ditt til noen du er i slekt med.

Kan jeg overføre eller bytte bort all ansienniteten min?

Den som overtar medlemskapet kan ikke få lenger ansiennitet enn fra egen fødselsdato.

Hvem kan du overføre medlemskapet til?

Du kan overføre medlemskapet ditt til, eller bytte med, ektefelle, samboer (dokumentert siste to år), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller ektefellen din.

Hva hvis jeg eier en OBOS-bolig gjennom medlemskapet mitt?

Dersom medlemskapet er knyttet til en OBOS-bolig, kan det kun overføres sammen med boligen.

Hvorfor trenger jeg vitner?

Vitner er nødvendig for å bekrefte slektskapet mellom deg og den du bytter medlemskap med eller overfører medlemskapet til.

Har du ikke vitner som kan bekrefte slektskap?

Da må du bekrefte slektskapet på en annen måte. Fyll ut skjema og velg «Jeg har ikke vitner». Send en e-post til Medlemsservice med annen dokumentasjon på slektskapet, som for eksempel vigselsattest eller dåpsattest.

Kan medlemskap byttes eller overføres med en person under 18 år?

Da må foreldre/foresatte signere på vegne av vedkommende.

Kan mottakeren bruke ansienniteten min til forkjøpsrett med en gang?

Overføringen eller byttet må være i orden før du kan melde forkjøpsrett. I praksis betyr det at vi må ha mottatt skjema for overføring senest kl. 14.00 den dagen meldefristen utløper.

Velg type overføring

Fyll ut informasjon om den som gir fra seg medlemskapet. NB! Skulle det oppstå feil ved overføring av medlemskapet er det giver som blir kontaktet.

Kun siffer
DDMMÅÅÅÅ. Ansiennitetsdato er datoen som følger medlemskapet ditt. Du finner ansiennitetsdatoen på Min Side.
DDMMÅÅÅÅ. Vi spør om dette for å bekrefte givers identitet.
Mobilnummer Vi sender en tekstmelding med bekreftelse når overføringen er i gang.
Bekreft mobilnummer
Ønsker giver å fortsette som OBOS-medlem?

Giver får nytt medlemsnummer og begynner å spare ansiennitet på nytt. Det nye medlemskapet blir aktivt etter at medlemskontigenten er betalt.

Fyll ut informasjon om den som mottar medlemskapet, og hvordan mottaker er i slekt med giver.

Velg mottakers relasjon til giver. Medlemskap kan overføres mellom ektefeller eller samboere i over to år, egne nære slektninger og ektefelles nære slektninger.
DDMMÅÅÅÅ. Vi spør om dette for å bekrefte mottakers identitet.
Mobilnummer Vi sender en tekstmelding med bekreftelse når overføringen er i gang.
Bekreft mobilnummer
Vi sender deg e-post med oppdateringer om medlemskapet ditt.
OBOS registrer adressen til alle medlemmer.
Velg

Fyll ut informasjonen til to personer over 18 år som kan vitne for at giver og mottaker er i slekt. Kan du ikke fremskaffe vitner, kryss av for «Jeg har ikke vitner».

NB! Foreldre og barn kan ikke vitne for hverandre.

Vitne 1

Personen som vitner må være over 18 år.
Mobilnummer Vi sender en tekstmelding med bekreftelse når overføringen er i gang.
Bekreft mobilnummer

Vitne 2

Personen som vitner må være over 18 år.
Mobilnummer Vi sender en tekstmelding med bekreftelse når overføringen er i gang.
Bekreft mobilnummer

Les gjennom og sjekk at informasjonen om giver, mottaker og eventuelle vitner er riktig. Hvis ikke, gå tilbake og endre.

Giver

Fullt navn:
-
Medlemsnummer:
-
Ansiennitetsdato:
-
Fødselsdato:
-
Mobilnummer:
-

Mottaker

Fullt navn:
-
Slektskap:
-
Fødselsdato:
-
Mobilnummer:
-

Bekreft slektskap

Du har krysset av for «Jeg har ikke vitner.» Send inn skjemaet likevel, og kontakt OBOS Medlemsservice med annen dokumentasjon på slektskapet.

Før du sender inn skjemaet må du ha lest og akseptert vilkårene. Les mer om våre vilkår.