Ofte stilte spørsmål

Medlemskap

Hva koster det å bli medlem i OBOS?

Et OBOS-medlemskap koster 200 kroner i året. Ved innmelding betaler du også et engangsbeløp på 300 kroner, som er en lovpålagt andelskapital.

Det vil si at du betaler 500 kroner ved innmelding og deretter 200 kroner hvert år. 

Bli medlem

Kan jeg betale medlemskontingenten med eFaktura eller AvtaleGiro?

Ja, det kan du. Gå inn i din nettbank og bestill eFaktura eller AvtaleGiro. Kryss av for S0999 OBOS. Dersom du velger eFaktura, bruker du ditt medlemsnummer som eFaktura-referanse.

Når regnes ansiennitet fra?

Ansienniteten regnes fra den datoen som betalingen for medlemskapet er mottatt av OBOS.

NB! Hvis du arver et medlemskap som er eldre enn deg, vil ansienniteten regnes fra din fødselsdag.

Hvor finner jeg medlemsnummeret mitt?

Medlemsnummeret ditt finner du:

 • ved å sende sms til 1929 med kodeord medlemsnummer
 • på adressefeltet på baksiden av OBOS-bladet
 • Min side på obos.no eller i OBOS-appen
 • ved å kontakte Medlemsservice på medlemsservice@obos.no

Er det mulig å tegne familiemedlemskap?

Nei, OBOS-medlemskapet er personlig.

Kan medlemskap overføres, og eventuelt til hvem?

Ja, medlemskapet kan overføres til:

 • Ektefelle
 • Medlemmets eller ektefelles slektning i rett opp, eller nedstigende linje
 • Fosterbarn som står i samme stilling som livsarving
 • Søsken
 • Noen som i de siste 2 årene har hørt til samme husstand som det tidligere medlem

Mer om overføring, eller bytte av medlemskap.

Er det en aldersgrense for å bli medlem?

Nei, det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å melde seg inn i OBOS.

Hvor gammel må man være for å kunne kjøpe leilighet på medlemskapet sitt?

Alle som er myndige kan kjøpe leilighet på medlemskapet sitt.

Dersom personen som ønsker å kjøpe leilighet ikke er myndig (18 år), må man kontakte Vergemålsavdelingen i kommunen.

Er det mulig å kjøpe flere leiligheter på et medlemskap?

Ja, du kan kjøpe pendlerbolig, fritidsbolig og bolig til de nærmeste i familien. Les mer om å kjøpe flere leiligheter med et OBOS-medlemskap.

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om medlemsregisteret? For eksempel om retten til reservasjon, retting og sletting.

Ta kontakt med medlemsservice på telefon 22 86 59 90

Hvorfor sender OBOS ut henvendelse om samtykke?

Vi i OBOS ønsker å gi deg som medlem relevant informasjon via mobil og e-post. For å kunne gjøre dette, trenger vi ditt samtykke. Derfor vil du motta en e-post og en SMS fra 1929, med en forespørsel om digitalt samtykke.   

Min side finner du «Dine samtykker». Her kan du enkelt krysse av for den kommunikasjonsmåten du foretrekker. Dersom du for eksempel ikke ønsker å få tilsendt SMS, lar du være å krysse av for dette.

Du kan når som helst endre dine samtykker på Min side. Det er viktig for oss at du som medlem får den informasjonen du trenger om ditt medlemskap og dine medlemsfordeler i den kanalen du selv ønsker.

Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til informasjon om alle fordelene som er tilgjengelige for deg som OBOS-medlem. 

Trykk her for å lese mer om personvern og samtykke.

Hva innebærer samtykke til elektronisk kommunikasjon?

Et samtykke til elektronisk kommunikasjon innebærer at OBOS kan sende deg informasjon og medlemstilbud via e-post og mobil.

Min side finner du «Dine samtykker». Her kan du enkelt krysse av for den kommunikasjonsformen du foretrekker. Dersom du for eksempel ikke ønsker å få tilsendt SMS, lar du være å krysse av for dette.

Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til informasjon om alle fordelene som er tilgjengelige for deg som OBOS-medlem. 

Hvordan trekker jeg tilbake et avgitt samtykke?

Logg inn på Min side. Under «Dine samtykker» kan du når som helst endre eller trekke tilbake dine samtykker.

Ønsker du å reservere deg helt fra å motta elektronisk informasjon, lar du være å krysse av feltet «Jeg samtykker til å motta informasjon fra OBOS og OBOS' samarbeidspartnere digitalt».

Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til informasjon om alle fordelene som er tilgjengelige for deg som OBOS-medlem. 

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å reservere meg fra telefonsalg eller annen markedsføring fra OBOS?

Ta kontakt med medlemsservice via medlemsservice@obos.no eller på telefon 22 58 59 90.

Hvordan melder jeg meg ut av OBOS?

Hvis du ønsker å melde deg ut av OBOS kan du sende en e-post til medlem@obos.no.

Hvordan logger jeg inn?

Vi har flere ulike innlogginger:

Mitt medlemskap

Vibbo (beboer)

Styrerommet (styremedlem)

Nettbank

Forsikring

Hvis du ikke får logget inn kan det være at vi ikke har riktig informasjon om deg i registeret vårt. Ofte er det mobilnummer eller fødselsdato som mangler eller er feil. Send oss en henvendelse om dette til medlem@obos.no så ser vi på saken.

OBOS-bladet

Hvor ofte kommer OBOS-bladet ut?

Fram til 2019 utkom OBOS-bladet ni ganger i året. Nå lager vi åtte nummer av bladet hvert år. 

Vi mottar flere OBOS-blad enn vi trenger. Hvordan endrer jeg antallet?

Min side kan du selv enkelt stoppe eller starte ditt abonnement av OBOS-bladet. Du kan også sende inn et avbestillingsskjema, sende en e-post til medlemsservice@obos.no eller ringe telefon 22 86 59 90.

Det er fint om du har medlemsnummeret klart når du tar kontakt.

Medlemsnummeret ditt finner du:

 • på medlemskortet ditt
 • ved å sende sms til 1929 med kodeord obosmedlemsnummer
 • på adressefeltet på baksiden av OBOS-bladet
 • gjennom å ringe medlemsservice på tlf. 22 86 59 90

Kan jeg lese OBOS-bladet digitalt?

Du finner lenke til digital utgave (pdf) på obos.no/obosbladet. Her kan du også lese tidligere utgaver av bladet. 

Forkjøpsrett på bruktboliger

Kan jeg melde forkjøp uten å være med i budrunden?

Ja. Du trenger ikke å være med i budrunden for å melde forkjøp. Om du vil være med i budrunden, melde forkjøp eller begge deler, er helt opp til deg selv. For å kunne bruke forkjøpsretten må du imidlertid ha meldt forkjøp via obos.no innen den fastsatte fristen.

Hvordan går jeg fram for å benytte forkjøpsrett?

Alle boliger med forkjøpsrett annonseres for OBOS-medlemmer på obos.no. For å benytte forkjøpsretten din på en bolig må du melde forkjøp innen fristen! Meldingen må inkludere skriftlig dokumentasjon på finansiering.

For guide – steg for steg – se her:

Slik fungerer forkjøpsretten på bruktboliger.

Er det bindende å melde forkjøp?

Det er ikke bindende å melde forkjøp! Dette gjelder uansett om forkjøpsretten avklares med forhåndsavklaring (før eller samtidig som budrunden) eller fastprisavklaring (etter budrunden).

Etter at fristen for å melde forkjøp er ute, vil du – hvis du har best ansiennitet – få tilbud om å benytte forkjøpsretten din. Dersom du takker ja til dette, er du bundet.

Kan man melde forkjøpsrett på flere boliger samtidig?

Ja, det er ikke bindende å melde forkjøp, og du kan derfor trygt melde forkjøp på flere boliger samtidig.

Koster det penger å melde forkjøpsrett?

Nei, det koster ingenting å melde forkjøp.

Dersom du benytter forkjøpsretten din til å kjøpe en bolig, må du betale et forkjøpsgebyr på 7494 kroner. Eventuelle øvrige gebyrer finner du i meglers salgsoppgave.

Når jeg melder forkjøpsrett, må bekreftelsen på finansiering være skriftlig?

Ja, du må legge ved skriftlig dokumentasjon på finansiering av hele kjøpesummen.

Egenkapital dokumenteres oftest med kontoutskrift eller bankbekreftelse på e-post. Dersom egenkapitalen din er basert på salg av egen bolig, må du legge ved dokumentasjon på mellomfinansiering.

Skal du ta opp lån, må du legge ved en bekreftelse fra banken – vanligvis et finansieringsbevis, lånebevis eller en e-post fra banken. Det er ikke nok å oppgi telefonnummer til en bankforbindelse.

Hvor lang tid tar avklaringen av forkjøpsrett?

De fleste boliger blir annonsert på obos.no innen en uke etter at melding er mottatt fra megler/selger. Fristen for å melde forkjøp er vanligvis fem hverdager fra annonsen legges ut, men den kan også være lenger.

Når meldefristen er gått ut, og OBOS har fått skriftlig bekreftelse på at bud er akseptert, begynner arbeidet med å avklare forkjøpsretten. Du vil få tilbakemelding innen fem dager etter dette, men som oftest går det raskere.

Jeg har meldt forkjøpsrett. Hvor lang tid tar det før jeg får tilbakemelding?

Når meldefristen er gått ut, og OBOS har fått skriftlig bekreftelse på at bud er akseptert, begynner arbeidet med å avklare forkjøpsretten. Du vil få tilbakemelding innen fem dager etter dette, men som oftest går det raskere.

Felleskostnader (husleie)

Hva er felleskostnader – og hva er inkludert i disse?

Felleskostnadene er summen av borettslagets driftsutgifter, samt renter og avdrag på borettslagets lån, som andelseierne må betale.

Betales felleskostnadene til OBOS?

Felleskostnadene er borettslagets viktigste inntekt og betales inn til borettslaget. OBOS bistår borettslaget med innkrevingen.

Hvor mye av felleskostnadene går til nedbetaling av fellesgjeld?

Hvor stor andel av de innbetalte felleskostnadene som går til nedbetaling av fellesgjeld avhenger både av hvor mye lån borettslaget har og hvorvidt borettslaget betaler avdrag på lånene. Noen borettslag velger, av ulike årsaker, å ha avdragsfrihet på lånene i en gitt periode. Har borettslaget inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning), vil nedbetalingen fremkomme som en egen linje på felleskostnadene – kapitalkostnader. Kapitalkostnadene skal dekke leilighetens andel av renter og/eller avdrag på den spesifikke leilighetens andel av fellesgjelden.

Hva betyr det at borettslaget har en sikringsordning for felleskostnadene?

Et borettslag som har sikringsordning via OBOS får hver måned overført en sum tilsvarende alle andelseiernes felleskostnader på konto fra oss. Så overtar OBOS innkrevingen av felleskostnadene på vegne av borettslaget. 

Styret i borettslaget kan derfor være trygge på at det ikke vil få økonomiske problemer som følge av manglende innbetaling av felleskostnader. Pengene kommer på konto når de skal uansett. Man kan se på denne ordningen som en forsikring.

Alle OBOS-tilknyttede borettslag (borettslag der andelseierne samtidig må være medlem av OBOS) er automatisk med i ordningen. Når det gjelder frittstående borettslag, bør styret eller forretningsføreren vite dette. Du kan også spørre megleren ved kjøp av borettslagsbolig.

Hvorfor er felleskostnadene for leiligheten min satt opp?

Det er styret som er ansvarlig for driften av borettslaget, og spørsmålet må derfor besvares av styret. Styret har myndighet til å endre felleskostnadene slik at de kan ivareta sine oppgaver, plikter og sitt ansvar.

Hvordan oppretter jeg avtalegiro?

Ved betaling via nettbank vil du få spørsmål om du ønsker å opprette avtalegiro. Velg ja/nei.

Du kan også kontakte banken din og be om avtalegiro. Banken trenger informasjon om KID-nummer og vår konto. Oppgi KID-nummeret som står på en av fakturaene, og ta høyde for eventuelle endringer av felleskostnadene når du angir maksimumsbeløp.

Kan jeg bruke det samme KID-nummeret når jeg betaler for flere måneder?

Nei. KID-nummeret gir opplysninger om kundenummer, fakturamåned og år. For at vi skal registrere innbetalingen på riktig periode, er det viktig at du benytter korrekt KID-nummer når du betaler.

Kan jeg få utsettelse med betaling av felleskostnadene?

Nei, du må betale ved forfall.

Jeg får lønn midt i måneden. Kan forfallsdatoen for betaling av felleskostnader endres?

Nei. Av hensyn til boligselskapets likviditet og betalingsevne er det viktig at alle betaler på forfallsdato.

Hvordan betaler vi felleskostnadene når vi overtar ny bolig midt i måneden?

Selger betaler for hele måneden. Ved oppgjør for salget avregnes felleskostnadene, slik at selger og kjøper betaler for den perioden de disponerer boligen.

Jeg har kjøpt ny bolig. Kan jeg bruke selgers betalingsinformasjon for å betale felleskostnader?

Nei. Vent med å betale til du mottar egen betalingsinformasjon.

Jeg har nettopp kjøpt ny bolig. Når sender dere ut giroer for betaling av felleskostnadene?

Betalingsinformasjon blir sendt så snart OBOS mottar melding fra megler om eierskifte. Betalingsfristen er en uke. Er din e-postadresse og/eller mobilnummer registrert hos oss, vil du motta betalingsinformasjon pr. e-post og/eller SMS første gang.

Kan jeg få beskjed om ubetalte felleskostnader via SMS?

Ja, ved å sende en SMS med teksten OBOS KID til 1929. 

Utleie av OBOS-bolig

Kan jeg kjøpe en OBOS-leilighet for å leie den ut, eller må jeg først bo i den selv?

For å kunne leie ut en OBOS-leilighet i et OBOS-borettslag, må andelseieren selv ha bodd i boligen i ett av de to siste årene.

Hvis du leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet ditt skyldes utdanning, militærtjeneste eller lignende gjelder ikke dette kravet om botid.

Hvem skal ha beskjed når jeg leier ut, OBOS eller styret?

Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagenes styrer.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

Det ferdig utfylte skjemaet sender du tilbake til obos@obos.no.

Vi videreformidler dette til ditt styre.

Må den som leier boligen betale felleskostnadene til borettslaget?

Det er andelseieren som plikter å betale felleskostnadene til borettslaget. Borettslaget vil alltid ha sitt krav mot den som formelt sett er andelseier.

Finnes det en standardkontrakt for utleie av borettslagsleiligheter?

OBOS har et forslag til en leiekontrakt som ligger ved lagt standardsøknaden om overlating av bruk. Denne kontrakten kan du bruke hvis du ønsker å leie ut borettslagsleiligheten (ring OBOS på telefon 22 86 55 00).

Det finnes også andre kontrakter man kan bruke, for eksempel fra Huseiernes landsforbund. Denne får du blant annet kjøpt i bokhandelen eller på Narvesen.

Kan OBOS skaffe meg leietakere hvis jeg vil leie ut boligen?

Nei, det må den enkelte andelseieren gjøre på egen hånd.

Hvor lenge kan jeg leie ut en borettslagsleilighet?

Dersom du leier ut boligen til nærmeste familie eller midlertidig på grunn av utdanning eller lignende er det ingen lovbestemt tidsbegrensning for hvor lenge du kan leie ut.

Når utleien er begrunnet i at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut til andre i opptil tre år. Etter det, må andelseieren eventuelt søke styret på nytt.

Er det noen gebyrer knyttet til utleie av boligen?

Behandling, registrering og oppfølging av søknader om bruksoverlating koster 1 499 kroner inkl. mva., og betales til OBOS når alt er i orden. Dette er det andelseieren som må dekke.

Hvis leiligheten er leid ut og leietakeren skal endres eller godkjenningen fornyes, koster dette 750 kroner inkl. mva. Prisene gjelder OBOS-tilknyttede boligselskaper.

I henhold til energiloven skal alle leiligheter som selges eller bruksoverlates skal ha en energiattest. I noen av våre borettslag kan du bestille OBOS Energimerke. Dette vil i så fall komme frem på søknadsskjemaet for bruksoverlatingen. OBOS Energimerke koster 820 kroner.

Hvordan kan jeg følge med på det som skjer i borettslaget når jeg ikke bor i leiligheten?

Når en leilighet er leid ut (bruksoverlatt), er det OBOS som sender ut varslinger til andelseieren om generalforsamlinger og eventuelle annen viktig informasjon når det er nødvendig.

Hva er forskjellen mellom borettslagsleiligheter og selveierleiligheter når det gjelder utleie?

Den grunnleggende forskjellen mellom borettslagsleiligheter og selveierleiligheter, er at en borettslagsleilighet er ment å være bolig for den som eier andelen. Men det finnes muligheter for å kunne leie den ut likevel - i henhold til de viktigste reglene for såkalt «bruksoverlating»:

 • Andelseieren kan overlate bruken av leiligheten, uten tidsbegrensning, til slektninger i rett opp- og nedstigende linje: det vil si barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre etc. Det samme gjelder for ektefellens slektninger i både opp- og nedstigende linje.
 • Når andelseieren selv har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan bruken av boligen overlates til andre i opp til tre år. Forlenget bruksoverlating krever styrets samtykke. Botiden på ett år kan også oppfylles av andelseierens slektninger, som nevnt i forrige punkt.
 • Andelseieren kan også, uten tidsbegrensning og uavhengig av hvor lenge han eller hun har bodd der, leie ut boligen til andre ved midlertidig fravær som følge av for eksempel nytt arbeidssted, militærtjeneste, utdanning, sykdom eller lignende.
 • I den gamle borettslagsloven ble begrepet «fremleie» brukt om å leie ut borettslagsleiligheten, men i den gjeldende loven fra 2003 heter det «overlating av bruk». Det er styret i borettslaget som formelt godkjenner slik utleie.

Boligselskap som er forvaltet av OBOS

Hva er forskjellen på OBOS-tilknyttede borettslag og frittstående borettslag?

Et OBOS-tilknyttet borettslag er der andelseierne samtidig må være medlem av OBOS. Et frittstående borettslag er et borettslag som ikke har tilknytning til et boligbyggelag.

Hvem eier leilighetene i et borettslag eller et sameie?

Det er borettslaget som eier eiendommen, som igjen eies av andelseierne. Til hver andel er det knyttet bruksrett til en bestemt bolig.

Eierseksjonssameier består av «selveiende leiligheter». I et eierseksjonssameie er det den enkelte sameieren som har eierrådighet over boligen, og bare han eller hun kan pantsette sin seksjon.

Kan OBOS instruere styrene?

Nei, OBOS kan ikke instruere styret. OBOS er forretningsfører for borettslaget og har kun en rådgivende funksjon overfor styret.

Styret i mitt borettslag svarer meg ikke. Hva skal jeg gjøre?

OBOS anbefaler alltid styret å besvare alle henvendelser de mottar. Dersom du som andelseier har noe du ønsker å ta opp med styret (klage, forslag eller lignende) anbefales det at henvendelsen skjer skriftlig, enten på e-post eller per post til styrets postadresse.

Styret mitt gjør ingenting. Kan vi kaste styret?

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og det er her beboerne kan være med å påvirke de beslutningene som vedtas. Det er i generalforsamlingen borettslaget velger sitt styre. I henhold til borettslagsloven er det også en generalforsamling som eventuelt kan avsette et styre.

Kan beboere kreve ladestasjon/p-plass for elbil i felles garasjeanlegg?

Normalt vil det elektriske anlegget både i garasjeanlegg i borettslag og sameier være «fellesareal» og følgelig underlagt styrets myndighet. Det innebærer at ingen beboere har rett til å utføre tiltak på det elektriske anlegget selv eller kreve at styret tilrettelegger for etablering av ladestasjoner og evt. oppgradering av det elektriske anlegget som følge av dette.

I boligselskap som ønsker å tilrettelegge for lading, anbefales det å innhente råd fra fagkyndig hold til gjennomføringen.

Er beboere nødt til betale felleskostnader for kabel-tv og bredbånd?

I et borettslag er det av og til slik at noen andelseiere må finne seg i å betale for tiltak de er imot eller ikke benytter seg av. En andelseier uten barn må f. eks. finne seg i at borettslaget bygger lekeplass, en andelseier uten bil må finne seg i at det bygges parkeringsplass eller garasjer, de som bor i første etasje må finner seg at heisen blir vedlikeholdt osv.

En avtale med en kabel- og bredbåndleverandør innebærer at det i hver enkelt leilighet i borettslaget er lagt til rette for et nærmere spesifisert tilbud. Selv om noen ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, er det likevel lagt til rette for at neste eier av leiligheten kan benytte seg av det. Leiligheten er på denne måten tilført en verdiøkning. Hvis styret lar noen beboere slippe å betale sin andel, vil kostnadene måtte fordeles på de øvrige beboere. Styret bør derfor ikke åpne for at noen skal slippe å betale sin andel.

Tredjepartsopplysninger

Når blir tredjepartsopplysningene sendt ut?

Tredjepartsopplysningene (tidligere «ligningsoppgavene») blir sendt ut innen 15. februar.

Hvis du ikke har mottatt opplysningene, kan du kontakte OBOS’ regnskapsavdeling for å få tilsendt en kopi. Husk å ha kunde- eller fødselsnummeret ditt klart.

Hvilke poster/temaer på skattemeldingen (tidligere «selvangivelsen») gjelder andel i bolig?

Tredjepartsopplysningene tar utgangspunkt i selskapets regnskapstall, som deretter fordeles ut på hver enkelt eier, og fremgår på skattemeldingen.

Mange kommer våren 2020 til å motta en ny versjon av skattemeldingen fra Skatteetaten. I den er postene nedenfor erstattet med temaet «bolig og eiendeler».

Dette er en kort forklaring til de ulike postene/temaene:

 • Andel inntekter (post 2.8.1) – Dette er eiers andel av de skattepliktige inntektene, f.eks. renteinntektene, eventuell gevinst fra salg av deler av et borettslags eiendommer osv.
 • Andel kostnader (post 3.3.4) – Dette er eiers andel av de fradragsberettigede kostnadene, f.eks. rentekostnadene.
 • Andel formue (post 4.5.3) – Dette er eiers andel av de samlede eiendelene, f.eks. bankinnskudd. I tillegg inngår langsiktige, utestående fordringer, f.eks. aksjer, andeler og andre anleggsmidler, som ikke inngår i eiendommens formuesverdi, redusert med kortsiktig gjeld, f.eks. gjeld til leverandører.
 • Andel gjeld (post 4.8.2) – Dette er eiers andel av langsiktig gjeld.

Hvis andel formue, som nevnt i punktet ovenfor, er negativ, inngår den også her.

 • Andel formuesverdi (post 4.3.3) – Vi rapporterer kun inn formuesverdien, dersom borettslaget eller boligaksjeselskapet du har bolig i består av fritidsboliger. Er boligen i et sameie, rapporterer vi ikke denne verdien. Se også neste punkt.

Har dere opplysninger om formuesverdien i borettslag, sameier og boligaksjeselskaper?

Kun i tilfeller hvor borettslaget eller boligaksjeselskapet består av fritidsboliger. I alle andre tilfeller må eventuelle spørsmål om formuesverdien rettes til Skatteetaten.

Hvordan fordeles postene når en bolig har flere eiere?

Dersom en bolig har flere eiere, fordeles alle postene likt på antall eiere, uavhengig av internt eierforhold. Dersom man har et annet eierforhold, må man selv endre beløpene i skattemeldingen sin, og skrive en kort forklaring.

Hvordan fordeles postene når en bolig har endret eier?

Den som står som eier per 31. desember, får andel formue og gjeld.

Andel inntekter og kostnader blir fordelt etter antall hele måneder man har eid boligen. Beløpene som gjelder måneden boligen endrer eier, tilfaller i sin helhet den nye eieren.

Hva betyr det at festetomt utgjør en del av andel gjeld?

Det betyr at selskapet du har bolig i, ikke eier hele eller deler av tomten. Istedenfor fester de den, og betaler en festeavgift for det.

I slike tilfeller, har Skattedirektoratet fastsatt at eierne skal ha gjeldsfradrag. Det beregnes ved å multiplisere årets festeavgift med en fastsatt faktor/tall, som for 2019 er satt til 10. Deretter fordeles det totale gjeldsfradraget på eierne.

Hva betyr det at jeg har mottatt en erstatningsoppgave?

Det betyr at vi har mottatt ny informasjon etter at tredjepartsopplysningene ble sendt ut første gang, og at du nå skal forholde deg til erstatningsoppgaven istedenfor.

Dersom du mottok erstatningsoppgaven innen den første uken i mars, er tallene vanligvis innarbeidet i forslaget til skattemelding som Skatteetaten sender ut.

Dersom du mottok den senere, må du selv endre tallene i forslaget til skattemelding, slik at de stemmer med erstatningsoppgaven.

Eiendomsskatt

Når ble eiendomsskatten innført i Oslo?

Eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo ble innført i 2016.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om eiendomsskatten i Oslo?

På Oslo kommunes nettsider ligger det oppdatert informasjon om eiendomsskatten.

Eiendomsskatt for meg som andelseier i borettslag eller boligaksjeselskap?

Det er borettslaget/boligaksjeselskapet som eier bygningene og tomten. Eventuell eiendomsskatt skrives derfor ut til borettslaget eller boligaksjeselskapet, som så fordeler eiendomsskatten blant sine andelseiere/aksjeeiere. Når det gjelder næring og eventuell viderefakturering av eiendomsskatt til leietager, må boligselskapet vurdere dette i henhold til den inngåtte kontrakten.

Eiendomsskatt for meg som seksjonseier i boligsameie?

I boligsameier skrives eiendomsskatten ut direkte til den enkelte seksjonseier.

Hva er en skatteseddel?

Skatteseddelen skal beskrive hvordan kommunen har kommet frem til netto beløpet som skattyteren skal betale. På skatteseddelen vil det fremgå informasjon om hva som er lagt til grunn for beregningen, hvilket bunnfradrag som gjelder og hvilken skattesats som anvendes på det som til slutt kalles beregningsgrunnlaget. 

Hvem mottar skatteseddelen i boligselskapet?

For boligsameier, vil skattyteren være den enkelte seksjonseier. Hver enkelt seksjonseier vil derfor motta sin egen skatteseddel der utregningen for seksjonen fremgår.

For borettslag og boligaksjeselskap, vil skattyteren være boligselskapet som helhet. Dette innebærer at det er boligaksjeselskapet eller borettslaget ved styret som mottar skatteseddelen.

Når faktureres eiendomsskatten i 2019?

Eiendomsskatten skal betales (av sameier/borettslag/boligaksjeselskap) i fire terminer med betalingsfrist:

 • mars
 • mai
 • august
 • oktober

Kan jeg klage på eiendomsskatten?

Det er adgang til å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det klages.

 • For boligsameier vil sameier selv kunne klage.
 • For borettslag og boligaksjeselskap må klagen sendes fra boligselskapet.

Hvis dere ønsker å klage, må det skje skriftlig, enten via digital løsning eller på papir. Fristen er 6 uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det kunngjøres at eiendomsskattelisten er lagt ut eller dagen denne eiendomsskatteseddelen ble sendt.

Du kan sende klage elektronisk på oslo.kommune.no, eller per post til Eiendomsskattekontoret, Postboks 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Se frister og mer info på Oslo kommunes nettsider.