Bysykkelsyklister og gående over en gangbro ved barcode, Oslo. Fotograf Holien Mo

Oslo Bysykkel

Bysykkel er en kjapp og enkel måte å komme seg rundt i Oslo.

Medlemsfordel

  • Tegner du sesongabonnement med Oslo Bysykkel får du fem gratis dagspass med på kjøpet som du kan dele med familie og venner.

Råd for å unngå spredning av Covid-19

Hold dere friske og bidra til å bremse spredningen av Covid-19.
For å forhindre spredning av Covid-19 via bysyklene, oppfordrer vi alle brukere til å følge norske myndigheters råd for å forebygge smitte.

  • Vask hendene grundig før OG etter en bysykkeltur med såpe og lunkent vann, alternativt bruk desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
  • Bruk gjerne hansker.
  • Unngå å ta deg i ansiktet under og etter en tur uten å ha vasket/desinfisert hendene først.
  • Host eller nys i albuekroken eller i et papirlommetørkle.
  • Hold minimum 1 meters avstand til andre brukere.
  • Bruk app og ikke skjerm for å låse opp sykkel (Oslo).
  • Hold deg hjemme om du ikke føler deg frisk.

Bysyklene brukes av mange - i gjennomsnitt er hver sykkel på 6-7 turer hver eneste dag. Dette kombinert med at det er 3000 bysykler gjør det til en umulig oppgave å rengjøre og desinfisere alle syklene mellom hver tur.

Om Oslo Bysykkel

Bysykkel-ordningen i Oslo er et samarbeid mellom Oslo kommune og Clear Channel Norway AS, der kommunen stiller offentlig reklameplass til rådighet og får et bysykkel-tilbud tilbake.

Urban Infrastructure Partner AS eier og driver bysykkeltjenesten i Oslo på oppdrag fra Clear Channel Norway AS.

Omtrent 50 000 mennesker bruker bysyklene, og i 2017 ble det syklet over 2,6 millioner bysykkelturer i Oslo.

Bysykkel er en kjapp og enkel måte å komme seg rundt på. Den brukes mest til korte turer, og som et supplement til kollektivtransport.

Passer det bedre å sykle i Bergen? Sjekk ut Bergen Bysykkel.

Er du ikke OBOS-medlem?

Det bør du bli! Som OBOS-medlem får du tilgang til over 60 faste rabattavtaler og ekstra gode kampanjetilbud, i tillegg til å stille foran i boligkøen.

Fra 1. september og fram til nyttår spanderer OBOS årskontingenten for 2020 på 200 kroner. Dermed betaler du kun 300 kroner ved innmelding nå. De 300 kronene er en lovpålagt andelskapital (engangsbeløp). Fra 2021 betaler du 200 kroner per år.

Bli medlem

Transport — Relaterte fordeler